Inými očami

Odo dňa narodenia Jana Amosa Komenského, osobnosť ktorého je neodmysliteľne spätá so sviatkom všetkých pedagógov, uplynulo 28. marca 424 rokov. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, nadobúda práve v týchto dňoch mimoriadne hlboký význam.

nar. 22. júna 1955 - zom. 17. marca 2016

Vo štvrtok 17.marca 2016 vo veku nedožitých 61 rokov spomedzi nás navždy odišiel vzácny človek, katolícky kňaz, dekan, správca farnosti v Čadci -ThDr. Emil FLORIŠ, PhD., osobnosť nášho mesta.

Medzi priority KBS patrí napríklad úplné dofinancovanie cirkevného školstva. Žiada tiež o nevyhnutnú reformu v rezorte.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa stretla krátko pred parlamentnými voľbami s predstaviteľmi politických strán, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu. Politikom predložila Desatoro pre lepšie Slovensko. Týka sa rokov 2016 – 2020, teda nastávajúceho volebného obdobia, ktoré začne plynúť po 5. marci.

Ešte v roku 2015 mesto Čadca kompletne zrekonštruovalo verejné osvetlenie na území celého mesta. Bol vymenený každý jeden svetelný bod a nahradený modernou a úspornou LED technológiou. Taktiež boli vymenené všetky elektrické rozvádzače, vymenilo sa veľké množstvo stožiarov, káblových vedení a krytov lámp. Nebola vykonaná komplexná výmena verejného osvetlenia. Na to by mesto jednoducho nemalo finančné prostriedky a projekt by stál mnoho miliónov eur. Mesto uvažovalo, ako prefinancovať projekt rekonštrukciu. Preto išlo cestou, ktorá sa ľudovo pomenovala PPP projekt. Odbornejšie povedané, mesto podpísalo koncesnú zmluvu so spoločnosťou Cofely. Táto spoločnosť kompletne prefinancovala vykonanú rekonštrukciu.

(Predvolebný podnet na uvažovanie)

Jeden po druhom mi z úst povypadávali zuby, chcela som ich pozrieť a opäť vložiť do úst. Ale zakaždým, keď som sa zohla po zub, uchmatol mi ho spred nosa s hlasným smiechom politik, ktorí visel na strome ako opica s hlavou umrlca a s pôžitkom ho jedol, premeniac ho ešte  predtým na banán. S hlasitým mľaskaním na mňa pritom volal: „Aj tak ťa dostaneme!“

Po tom, ako skonzumoval všetky moje zuby, zakrúžil mi okolo hlavy lasom. Chcela som utiecť, ale s hrôzou som zbadala, že sa nedokážem pohnúť z miesta. Keď som už zacítila povraz na krku, rozhorčene som zvolala: „Nemôžeš ma chytať ako kravu! “

„A prečo nie,“ zasmial sa, „patríš predsa k tomu hlúpemu stádu, čo ma volilo.“

(Ilse Bremová)

LT č.11 -11.4.2012

„ Eurozóna v dnešnej podobe skončí návratom Nemecka k marke elebo vystúpením Grecka z Eurozóny. Vzhľadom k tomu, že Greci z Eurozóny vystúpiť nechcú, urobí tak Nemecko, ktoré v spolupráci s krajinami Beneluxu a Rakúska vytvoria menovú úniu, tzv. severné Euro, tj. Prevedú menovou reformu. Základným postulátom úspešného prevedenia menovej reformy (výmena starých peňazí za nové) je jej absolutné utajenie pred odbornou i laickou verejnosťou, a to až do dňa jej vyhlásenia v médiách.