Inými očami

 (Deviataci čakajú na oficiálne výsledky monitoru, predškoláci majú za sebou úspešný zápis do prvého ročníka)

Do prvej triedy nového školského roka v šiestich čadčianskych základných školách sa prihlásilo 240 detí, z toho 33 si na školu musí nakoniec predsa len ešte počkať.

Končiaci žiaci základných škôl po celom Slovensku si v utorok 6.4.2016 konečne vydýchli, absolvovali totiž obávané testovanie Monitor 9. Výsledky sú pre nich dôležité pred prijímačkami na strednú školu, v testoch zo slovenského jazyka, z literatúry, matematiky a vybraných predmetov sa overujú ich zručnosti na ďalšie štúdium. Ako by ste v Monitore obstáli vy, porazili by ste rozum deviataka? Vybrali sme pre vás 20 otázok.

Odo dňa narodenia Jana Amosa Komenského, osobnosť ktorého je neodmysliteľne spätá so sviatkom všetkých pedagógov, uplynulo 28. marca 424 rokov. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, nadobúda práve v týchto dňoch mimoriadne hlboký význam.

nar. 22. júna 1955 - zom. 17. marca 2016

Vo štvrtok 17.marca 2016 vo veku nedožitých 61 rokov spomedzi nás navždy odišiel vzácny človek, katolícky kňaz, dekan, správca farnosti v Čadci -ThDr. Emil FLORIŠ, PhD., osobnosť nášho mesta.

Medzi priority KBS patrí napríklad úplné dofinancovanie cirkevného školstva. Žiada tiež o nevyhnutnú reformu v rezorte.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa stretla krátko pred parlamentnými voľbami s predstaviteľmi politických strán, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu. Politikom predložila Desatoro pre lepšie Slovensko. Týka sa rokov 2016 – 2020, teda nastávajúceho volebného obdobia, ktoré začne plynúť po 5. marci.

Ešte v roku 2015 mesto Čadca kompletne zrekonštruovalo verejné osvetlenie na území celého mesta. Bol vymenený každý jeden svetelný bod a nahradený modernou a úspornou LED technológiou. Taktiež boli vymenené všetky elektrické rozvádzače, vymenilo sa veľké množstvo stožiarov, káblových vedení a krytov lámp. Nebola vykonaná komplexná výmena verejného osvetlenia. Na to by mesto jednoducho nemalo finančné prostriedky a projekt by stál mnoho miliónov eur. Mesto uvažovalo, ako prefinancovať projekt rekonštrukciu. Preto išlo cestou, ktorá sa ľudovo pomenovala PPP projekt. Odbornejšie povedané, mesto podpísalo koncesnú zmluvu so spoločnosťou Cofely. Táto spoločnosť kompletne prefinancovala vykonanú rekonštrukciu.