Inými očami

... po voľbách si ix - krát prečítajme myšlienky od M.Šiškina, rozmýšľajme, a keď pochopíme, budeme ďalej ako sme boli pred voľbami.

Každodenné problémy s parkovaním na našich sídliskách pozná zrejme každý majiteľ auta. Mesto pripravuje nové opatrenia.

(zamyslenie sa ako to bolo včera a ako je to dnes)

V roku 1990 u nás bolo 13 vysokých škôl na ktorých študovalo 65 tisíc študentov.  V súčasnosti prebieha proces obnovy akreditácii jednotlivých vysokých škôl, čo môže pomeniť počty vysokých škôl. Preto vychádzajme z údajov vysokých škôl z roku 2012.

Súčasťou marcového čísla časopisu Odpady (3/2016) je zaujímavý článok, v ktorom je zverejnená analýza výšky poplatku za odpad v mestách Žilinského samosprávneho kraja. Ako dopadla Čadca? V rámci 18 miest ŽSK má najnižší poplatok - 9,93€! Ak zoberieme do úvahy iba mestá, ktoré sa počtom obyvateľov môžu prirovnať k Čadci, zistíme, že ich cena je 2-3x vyššia ako v našom meste.

 (Deviataci čakajú na oficiálne výsledky monitoru, predškoláci majú za sebou úspešný zápis do prvého ročníka)

Do prvej triedy nového školského roka v šiestich čadčianskych základných školách sa prihlásilo 240 detí, z toho 33 si na školu musí nakoniec predsa len ešte počkať.

Končiaci žiaci základných škôl po celom Slovensku si v utorok 6.4.2016 konečne vydýchli, absolvovali totiž obávané testovanie Monitor 9. Výsledky sú pre nich dôležité pred prijímačkami na strednú školu, v testoch zo slovenského jazyka, z literatúry, matematiky a vybraných predmetov sa overujú ich zručnosti na ďalšie štúdium. Ako by ste v Monitore obstáli vy, porazili by ste rozum deviataka? Vybrali sme pre vás 20 otázok.