Aktuality

Mestská polícia v Čadci si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojho založenia. Svojim významom a prácou možno ju prirovnať lodi na rozbúrenom mori. Lebo ak by bola v prístave, bude v bezpečí, ale preto nebola zriadená.

 Prečo kandidujem za poslanca do Žilinského samosprávneho kraja alebo Čo je potrebnejšie, talent alebo charakter?

Moje meno je Peter Glasnák a uchádzam sa o vašu dôveru ako poslanec vo voľbách do Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia 26. novembra 2005 za volebný obvod č.2 – okres Čadca. V komunálnej politike pôsobím nepretržite od prvých komunálnych volieb v roku 1990. Vo funkčnom období 1990 – 1994 ako primátor mesta Čadca, a potom po sebe v štyroch volebných obdobiach ako poslanec Mestského zastupiteľstva.


Voľby v poradí už druhé do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sú v znamení ich dôležitosti, čo je zvýraznená práve v období presunu kompetencii zo strany štátu na samosprávne kraje.

V novembri 1990 po dlhých rokoch absencie princípov a pravidiel parlamentnej, ale aj komunálnej demokracie, dostal občan možnosť hlasovacím lístkom rozhodnúť, kto a ako budú obce a mestá napredovať vo svojom rozvoji.

 V piatok 30.júna 2005 sa uskutočnilo riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva. Moje postrehy zo zasadania sú odlišné od stanovísk, ktoré sa objavili vo vyhláseniach v médiách. Aby som bol presný, objavili sa iba pozitíva, ale tie iné veci sa akosi účelovo neprezentovali ....... a preto sa domnievam, nech občan si na základe zverejnených informácii konfrontuje tieto názory s mojimi a urobí si svoj názor na problémy mesta.

Na programe zasadania, ktorý predložil primátor mesta bolo zaradených 20 bodov, čím hneď v úvode primátor mesta porušil uznesenie MZ, že program rokovania môže mať najviac 15 bodov !!!!

 Mestská polícia v Čadci buduje kamerový systém na jednej z najproblemovejších ulíc v meste, ktorý bude súčasťou miestnych kablových rozvodov. Ak sa projekt uvedie do praxe, tak mesto Čadca bude prvým mestom, kde bude takto koncipovaná nová kvalita ochrany bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku.

 Záver analýzy prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve na 26.5.2006 je jednoznačný! Pri fakturovaní a splácaní faktúr bol porušený zákon, a to už nehovorím, že interné predpisy sú pre primátora iba zdrapom papiera !!!!!

 Mestské zastupiteľstvo v Čadci svojím uznesením č. 18/2006 dňa 30. marca 2006 uložilo Ing. Anna Zbojanová,hlavnej kontrolórke pripraviť správu o financovaní priemyselného parku. Materiál bol spracovaný na základe podkladov z oddelenia investičných činností MsÚ spracovala, spracovaný dňa 25. mája 2006. Pre svoju výpovednú hodnotu je zverejnený tak jako ho dostali poslanci na rokovanie MZ 26.mája 2006.