Aktuality

" V niektorých prípadoch sa víťaz musí hanbiť pred porazeným práve za to, že nad ním zvíťazil. " (F.M.Dostojevskij) 

Stále si myslím, že charakter má väčší vplyv, ako komunálni politici zvolení veľkou väčšinou hlasov. Toto mi prebiehalo mysľou, keď poslanci jediným hlasom schválili odmeny primátorovi mesta. Je to dobré, alebo sa to vymyká zdravému rozumu? Nemajú zostať v našej pamäti mená poslancov, ako hlasovali o odmenách, keď budeme stáť pred volebnou urnou a zvažovať, komu dáme svoj hlas? Ja si myslím, že komunálne voľby 2006 majú byť šancou pre slušných ľudí.

Cintoríny v meste sú verejným priestranstvom a za poriadok na nich zodpovedá mesto. Na výkon správy mesto schválilo správcu, ktorý zodpovedá za poriadok (... aj zimnú údržbu, kosenie,....).

Po 80 rokoch znovu mesto stojí pred svojou dejinnou udalosťou, obnoviť slávu Palárikovho domu v Čadci. Ak stavba Palárikovho domu sa rodila z lásky a nadšenia a trvala dlho, tak oheň za pár 10 minút dokonal dielo skazy. Vo štvrtok 28.septembra 2006 znamenal začiatok diskusie o podobe nového Palárikovho domu. Poslanci zastupiteľstva boli oboznámení s jeho projektom.

Mestská polícia v Čadci si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojho založenia. Svojim významom a prácou možno ju prirovnať lodi na rozbúrenom mori. Lebo ak by bola v prístave, bude v bezpečí, ale preto nebola zriadená.

 Prečo kandidujem za poslanca do Žilinského samosprávneho kraja alebo Čo je potrebnejšie, talent alebo charakter?

Moje meno je Peter Glasnák a uchádzam sa o vašu dôveru ako poslanec vo voľbách do Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia 26. novembra 2005 za volebný obvod č.2 – okres Čadca. V komunálnej politike pôsobím nepretržite od prvých komunálnych volieb v roku 1990. Vo funkčnom období 1990 – 1994 ako primátor mesta Čadca, a potom po sebe v štyroch volebných obdobiach ako poslanec Mestského zastupiteľstva.


Voľby v poradí už druhé do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sú v znamení ich dôležitosti, čo je zvýraznená práve v období presunu kompetencii zo strany štátu na samosprávne kraje.

V novembri 1990 po dlhých rokoch absencie princípov a pravidiel parlamentnej, ale aj komunálnej demokracie, dostal občan možnosť hlasovacím lístkom rozhodnúť, kto a ako budú obce a mestá napredovať vo svojom rozvoji.