Inými očami

Nech nasledujúci úsmevne ladený text v nás vzbudí úvahu o význame vzdelania pre život a súčasne zamyslieť sa, či ozaj väčšina mladšej generácie inklinuje k podobnému „chudobnému“ životu.

Vážená pani prezidentka,

vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

aj tohto roku 1. januára sme mali možnosť osláviť vznik novodobej Slovenskej republiky, náš najvýznamnejší štátny sviatok. Sviatok, ktorý nám pripomína zavŕšenie stáročného úsilia našich predkov zápasiacich o národné práva, slobodu a svojbytnosť. Hľadiac do minulosti je zrejmé, že celé generácie Slovákov mohli o takom dni len snívať.

Bývalo tomu tak, že sme počúvali názory oboch strán. Od Demokratov i Republikánov, od konzervatívcov i od ľavičiarov. Dnes je to jednoduché. Je to buď pravda alebo klamanie. A to, čo by ste mali robiť, je opakovať fakta. Prestaňte dávať rovnaké množstvo času nepravdám. Pamätajte, že zastarali spôsob vnímania spravodlivosti ničí našu demokraciu. Nemôžete odhaľovať nepravdy, aby ste ich zároveň takto nešírili. Preto opakujte fakta.

Gary Kasparov

 V denníku ŠPORT sa dozvedáme o dianí v športe. V jednom čísle ukázalo sa, ako môžu byť športové noviny previazané s politikou.

Slovensko sa znovu dostáva do mediálneho šialenstva, vďaka anonymnému odosielateľovi nahrávok politickej kauzy GORILA. Je na zamyslenie, akú hru hrajú média? Či niektorí novinári sa nespreneverujú kódexu novinára jednostranným publikovaním účelovo vytrhnutých časti z 39 hodinovej nahrávky? Či verejnosť dnes nie je účelovo zahlcovaná informáciami? Dočkáme sa niekedy rozuzlenia? Je vôbec záujem rozšifrovať túto politickú hru? Veľa otázok a zatiaľ žiadny výsledok. 

„Oficiálne sa dnes uvádza, že Slovensko vstúpilo do NATO dobrovoľne. Že občania Slovenska s týmto vstupom súhlasili a považujú ho za garanciu našej bezpečnosti. Napokon to zopakovala prezidentka Čaputová pri svojej prvej návšteve v sídle NATO.