Inými očami

Bývalo tomu tak, že sme počúvali názory oboch strán. Od Demokratov i Republikánov, od konzervatívcov i od ľavičiarov. Dnes je to jednoduché. Je to buď pravda alebo klamanie. A to, čo by ste mali robiť, je opakovať fakta. Prestaňte dávať rovnaké množstvo času nepravdám. Pamätajte, že zastarali spôsob vnímania spravodlivosti ničí našu demokraciu. Nemôžete odhaľovať nepravdy, aby ste ich zároveň takto nešírili. Preto opakujte fakta.

Gary Kasparov

 V denníku ŠPORT sa dozvedáme o dianí v športe. V jednom čísle ukázalo sa, ako môžu byť športové noviny previazané s politikou.

Slovensko sa znovu dostáva do mediálneho šialenstva, vďaka anonymnému odosielateľovi nahrávok politickej kauzy GORILA. Je na zamyslenie, akú hru hrajú média? Či niektorí novinári sa nespreneverujú kódexu novinára jednostranným publikovaním účelovo vytrhnutých časti z 39 hodinovej nahrávky? Či verejnosť dnes nie je účelovo zahlcovaná informáciami? Dočkáme sa niekedy rozuzlenia? Je vôbec záujem rozšifrovať túto politickú hru? Veľa otázok a zatiaľ žiadny výsledok. 

„Oficiálne sa dnes uvádza, že Slovensko vstúpilo do NATO dobrovoľne. Že občania Slovenska s týmto vstupom súhlasili a považujú ho za garanciu našej bezpečnosti. Napokon to zopakovala prezidentka Čaputová pri svojej prvej návšteve v sídle NATO.

Múdri nech nás učia!

Svätí nech sa za nás modlia!

Prezieraví nech nás vedú! (Sv. Bernard)

„Štát by mal svojho občana všestranne chrániť a vytvárať mu podmienky na prácu a uplatnenie sa v plnom rozsahu hodnôt a schopností nadelených mu vyššou mocou.

Dňa 28. septembra 1934 Piłsudskeho Poľsko ústami svojho ministra zahraničných vecí Józefa Becka zvestovalo celému svetu: "Poľsko z vlastnej vôle vyhlasuje, že odteraz spája svoj osud s osudom Nemecka ... Poľska vláda vyhlasuje, že sa viac necíti byť viazaná akýmikoľvek záväzkami voči Československu a pripomína svoje prianie ustanoviť spoločnú hranicu s Maďarskom".