Inými očami

Radšej silné Rusko ako slabé, radšej slabé Rusko ako žiadne

Vladimír Mináč

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok dnes na sociálnej sieti nepriamo nazval pápeža Františka, Henryho Kissingera, Jannisa Varoufakisa, Jeffreyho Sachsa, Jürgena Habermasa, Noama Chomského a mnohé ďalšie významné osobnosti extrémistami. Pomohol si pritom servilnou otázkou slovenského novinára, ktorý sa ho spýtal, čo si myslí o tom, že sankcie predlžujú vojnu. Korčok odpovedal, že takýto názor najčastejšie zaznieva od extrémistov a že všetkým mierotvorcom odkazuje, že ak prestanú bojovať Rusi, bude koniec vojny, no ak prestanú bojovať Ukrajinci, bude koniec Ukrajiny.

Občasný, ale vítaný autor Slova Jozef Čertík nám poslal glosu, ktorá bola uverejnená v Literárnom týždenníku pred necelým rokom. Má čo povedať aj či práve dnes.

Ak niekto likviduje noviny, ako by rozbíjal zrkadlo, do ktorého sa každodenne pozeráme. (Ľ.Pajtinka)

Fond na podporu umenia (FPU) svojim rozhodnutím nepodporil nijakou dotáciou tlačené časopisy Spolu slovenských spisovateľov (SSS) – Literárny týždenník, Dotyky ani internetový časopis Kultúrno – literárny týždenník na rok 2022, pridelil im nula eur. 

Toto bezprecedentné narušenie názorovej plurality  a hodnotovej rozmanitosti v slovenskom mediálnom priestore, v ktorom majú osobitne etablované tlačené časopisy SSS s vyše tridsaťročnou tradíciou nezameniteľné miesto.

Sedím na konári v lese u rieky a premýšľam, čo sa to s ľuďmi deje. Mám na mysli to obrovské pokrytectvo, ktoré sa tak veľmi rozkvitá. Ľudia si dávajú do profilu vlajku Ukrajiny a ja by som sa rád opýtal prečo?

Nech nasledujúci úsmevne ladený text v nás vzbudí úvahu o význame vzdelania pre život a súčasne zamyslieť sa, či ozaj väčšina mladšej generácie inklinuje k podobnému „chudobnému“ životu.

Vážená pani prezidentka,

vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

aj tohto roku 1. januára sme mali možnosť osláviť vznik novodobej Slovenskej republiky, náš najvýznamnejší štátny sviatok. Sviatok, ktorý nám pripomína zavŕšenie stáročného úsilia našich predkov zápasiacich o národné práva, slobodu a svojbytnosť. Hľadiac do minulosti je zrejmé, že celé generácie Slovákov mohli o takom dni len snívať.