Inými očami

Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. o úlohe laikov v politickom spoločenstve prednesený na audiencii pre účastníkov 24. plenárneho zasadania Pápežskej rady pre laikov 21. mája 2010 v Sále konzistória.

 

Poslancom okolo poslanca Milana Guru sa podaril dosiahnuť nečakaný zvrat v postoji vedenia mesta a a ostatných poslancov v kauze navrátenie 30 miliónov majetku mestu Čadca.

Vízia mesta je predstava jeho obyvateľov o jeho budúcnosti. Ak budeme premýšľať o vízii mesta podľa svojich predstáv a potrieb s cieľom, aby sa ľuďom dobre žilo, úspešne sa podnikalo a aby sa sem návštevníci radi vracali, potom takáto vízia má šancu, aby sa stala víziou nás všetkých.

Poklepkávaním kameňa pred plavárňou by sa mala začať rozsiahla rekonštrukcia plavárne. Takto je to prezentované na oficiálnej stránke mesta. V článku sú spomenuté práce, ktoré sa majú realizovať.

Na oficiálnej stránke mesta Čadca sa objavili v rubrike „Médiá o nás“ odporúčania na, články uvedené v „ECHU“, novinách zadarmo roznášaných do domácností, ktoré reagujú na kritiku Vašich novín. Všetko by bolo v najväčšom poriadku, až na to, že dané články sú na strane „Inzercia mesta Čadca“.

Zoznam vecí, ktoré nielen Čadci, ale aj väčšine miest na Slovensku chýba, by bol poriadne dlhý. Ak sa pozriem a zamyslím nad Čadcou, mestom v ktorom som sa narodil a žijem, tak tých prepotrebných vecí by bolo naozaj hodne.