Inými očami

V súčasnosti najmladšia Základná škola J.A.Komenského v meste nemá telocvičňu. Vedenie mesta sľubuje ... a žiaci stále cvičia na chodbách školy. Ešte že projektanti boli tak prezieraví, že veľkoryso naprojektovali veľké chodby.

Na webovej stránke mesta Čadca som sa dočítala /uznesenia z MZ/, že Mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom zasadnutí schválilo priamym predajom odpredaj pozemku o výmere 84 m2 Ing. Jozefovi Vraželovi, bytom Dukelských hrdinov 2660, Čadca za cenu 1 409,52 €.

Aj takto sa dá chápať riešenie sporu Mesto Čadca v.s. Miloš M. V článku v novinách Kysuce zo dňa 31.3.2010 sa Mesto Čadca ako autor článku odvoláva na priateľstvo medzi primátorom Čadce a pánom M. Podľa Mesta Čadca (autora článku) zachraňuje Mesto Čadca pred kolapsom, spôsobený možnou exekúciou pri urovnaní dlhu 30 miliónov, práve priateľstvo primátora Čadce a pána M.

Podnikateľ Jozef  Majchrák vysúdil od Čadce milióny korún, rozsudok však Najvyšší súd zrušil. Mestskí poslanci sa však nevedia zhodnúť, či ich chcú. V uplynulý piatok sa dokázali dohodnúť len na tom, že si dajú vypracovať viacero právnych analýz o ďalších krokoch mesta.

Rozsudky, na základe ktorých mesto zaplatilo státisíce eur súkromnému podnikateľovi ako odškodné, zrušil Najvyšší súd. Poslanec Milan Gura (KDH) to považuje za správne. "Podľa mňa by sme mali okamžite podať návrh na vrátenie pozemkov a sumy, ktorú sme vyplatili. Mesto má možnosť bojovať o svoj majetok."

Žijeme v dobe, kedy peniaze sa vymykajú našej kontrole, kedy sa stávajú diktátorom nášho snaženia a zároveň oni nás menia na svoj obraz byť bezbreho závislý na nich.  

Strata súdnosti zostať na zemi z nás robí ľudí, ktorí si neuvedomujú, že čím viac smerujeme vyššie, tým väčšmi bolí pád.

Čím viac strácame súdnosť, tým viac strácame zdravý rozum, a tým strácame schopnosť  vychovávať naše deti a vnúčatá zásadami zdravého rozumu.

Nech list na rozlúčku je mementom pre každého, aký charakter bude mať jeho napredovanie svojim životom. Zdravý rozum velí konať tak, aby sme niekedy nedostali list, ktorý nás bude pozývať na rozlúčku so zdravým rozumom. Potom to bude prehra každého z nás.

Takmer desaťročný príbeh prenájmu mestskej tržnice v Čadci dostal nečakanú koncovku. Radnica má na dosah nemalé peniaze, ktoré považovala za stratené. Zatiaľ ich nechce.

Podnikateľ Miloš Majchrák vysúdil v roku 2007 od Čadce 29 miliónov korún. Tá istá sudkyňa okresného súdu, ktorá dala najprv za pravdu mestu, sa neskôr priklonila na stranu podnikateľa. Vysoké odškodné potvrdil krajský súd. Najvyšší súd teraz rozsudky zrušil a spor vrátil na začiatok.