Inými očami

Pojem i fenomén developer sa u nás používa len rok - dva. Ešte sa nestihol stať ani spisovným a podobne nespisovne sa väčšina developerov aj správa.

(Deklarácii starostov k riešeniu niektorých problémov, ktoré ohrozujú činnosť výkonu správy) 

Občianska iniciatíva občanov miest a obcí Slovenska vyzýva Ivetu Radičovú a predsedov politických strán vznikajúcej koaličnej vlády aby medzi priority programového vyhlásenia v oblasti verejnej správy a samosprávy zaradili legislatívne úpravy v prospech dodržiavania zákonnosti, vymožiteľnosti práva a efektívneho nakladania s majetkom obcí.

Deklarácia bola prijatá starostami 20.6.2010 v Lúčkach pri Kremnici.

Po svoju dôležitosť je zverejnená v plnom rozsahu :

Vždy s veľkým záujmom si prečítam prílohu týždenníka Kysuce Čadčan, ktorú mesto Čadca publikuje každé dva týždne. Veľmi zaujímavý je vždy úvodník, ktorý odzrkadľuje nálady vedenia mesta, respektíve je tam vždy skryté určité posolstvo občanom Čadce. Tieto úvodníky sú väčšinou zamerané na chválu vedenia mesta, alebo odsudzujú občanov a občianske združenia, ktoré majú iný názor, ako vedenie mesta Čadce. Dokonca pisateľ úvodníka sa neštíti aj osobne  napádať osoby, ktoré nesúhlasia s názormi s takzvanými vykladateľmi jedinej pravdy, čiže s primátorovou družinou.

Nesmie nám byť jedno, čo sa deje za múrmi mestského úradu, mestu patrí sloboda a hodnoty, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú.

V podvedomí každého človeka je funkcia primátora a tiež poslanca významným postavením a váženým občanom v každom meste. Primátora a poslancov si my, občania, volíme a oni do volieb idú dobrovoľne ako kandidáti jednotlivých strán alebo ako nezávislí kandidáti, po zozbieraní určitého počtu podpisov od obyvateľov. Po zvolení každý jeden zastáva verejnú funkciu a mal by obhajovať požiadavky svojich voličov. Každý jeden volič má právo a doslova povinnosť, ak vidí, že si primátor alebo poslanci neplnia svoje sľuby, ktoré pred voľbami svojim voličom dali alebo inakšie porušujú svoje povinnosti, ich na to upozorniť a pripomenúť im to. A to sa dá len a len formou vecnej a pravdivej kritiky.

Jedným z hlavných predvolebných sľubov primátora mesta Čadca bolo zníženie poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu o 50%. Tento sľub nebol dodržaný. Naopak, ceny sa zvýšili.