Inými očami

( úvaha o územnom pláne, ktorý zakazuje stavať v bývalej Jazykovej škole byty)

Pokojnú, začínajúcu jeseň v Čadci rozvírili autori petície na podporu prestavby bývalej Jazykovej školy Žarec na byty a parkovacie miesta.

Robte tak,
aby nebol dôvod tieto články písať.
Peter Lariš
šéfredaktor OČ


Čas sa nedá zastaviť. Plynie stále rovnako, i keď často v podvedomí človeka je to raz rýchlejšie a raz zasa pomalšie.

Isto na to vplýva  intenzita udalostí, ktoré sa okolo nás odohrávajú. K tejto „hlbokej“ myšlienke som sa dopracoval, keď sme začali pripravovať septembrové číslo Ozvien Čadce. Je to už rok, čo vyšlo prvé číslo tohto občasníka, a mne to pripadá akoby to bolo včera.

(o futbale ináč)

Tam kto sleduje futbal, číta názory oboch strán - mesta, FK, ale aj priaznivcov, tak musí postrehnúť, že váha misiek sa prikláňa k názorom početnej futbalovej obce. Diskusia na webovej stránke www.fkcadca.sk musí pohladiť každého, ktorý iba trochu ľúbi futbal. Ináč by nebol záujem o túto stránku, ktorá v priemere denne zaznamená cca 300 návštev.

Ing. František Prívara, poslanec mestského zastupiteľstva

Podľa môjho názoru ostali predstavitelia terajšieho vedenia veľa dlžní občanom nášho mesta. Po prechode mnohých kompetencií, a s nimi finančných prostriedkov zo štátu na samosprávy, bolo veľa rečí, čo všetko sa vybuduje, opraví, vylepší, skrášli. Skutočnosť je iná. Mieru aktivity a snaženia nechám nech posúdi každý, kto má otvorené oči a vidí čo sa deje v našom meste. Stagnácia a neriešenie problémov, ktoré trápia a znepokojujú našich obyvateľov, nám v konfrontácií s inými mestami priraďuje nelichotivú priečku.

Pán poslanec, šíria sa rôzne fámy, takže na rovinu, budete alebo nebudete kandidovať na post primátora Čadce?

Áno rozhodol som sa, že budem kandidovať.

Každé mesto, či obec má v súčasnej vyspelej technickej dobe svoju internetovú webovú stránku. Internetová stránka je prakticky nevyhnutnosťou nielen pre samotné mesto, ale i pre jeho obyvateľov či návštevníkov.