Úvahy

Nie je moje poznanie správne, keď primátor k tým, ktorí nezdieľali jeho názory bol  „neslušný“, ale aj „tvrdý“? Nech každý si po prečítaní sám pre seba odpovie na položenú otázku.

(úvaha o končiacom sa mandáte primátora, 27.12.2010)

Počas volebného obdobia 2006 - 2010 primátor nepochopil, že dostať mandát je služba verejnosti.

Pre primátora nie je traumou, že nebol zvolený. Traumou zostáva, že s tým nepočítal. Obrazne povedané v piatok 26.11., deň pred voľbami, keď odchádzal z úradu nechal aj nepopísaný hárok na stole. Pre neho zvolenie bolo axiómou, a žiadne iné riešenie nepripúšťal. Nepripravoval sa na odovzdanie vládnutia. Čím väčšmi veril, tým väčšmi padol. Jeho ambície sa v  momente výsledku volieb zrútili ako domček z karát.

(Úvahy 24.12.2010)

V izbičke za oknom sa niečo chystá, stromček sa ligoce, radosť je istá. Do tichej noci anjeli spievajú, pokojné Vianoce aj tebe želajú ... zahĺbme sa do textu, otvorme sa myšlienke a rozmýšľajme, či existuje zlo, ak áno, tak prečo.

Láska v sebe vždy obsahuje určitú formu spojenia.
Vzájomný pohyb smerom k sebe.
Strach v sebe vždy obsahuje určitú formu oddelenosti.
Pohyb ako ústup.
(Kay Pollak o strachu a láske)

 Čo ak existujú len dva druhy vzťahov medzi ľuďmi? Jeden bez strachu, druhý bez lásky. Tieto dva princípy sa nemôžu „miešať“. Buď platí jeden, alebo druhý.

Práve končiace sa volebné obdobie 2006 - 2010 je nádejou, že moc plodiaca strach bude nahradená láskou.  Je to možné? Skús žiť s touto myšlienkou. Uvidíš, že to bude môže byť aj vzrušujúce !

Peniazmi si môžeš kúpiť budovu, ale nie domov ... môžeš si kúpiť posteľ, ale nie sen ... môžeš si kúpiť hodiny, ale nie čas ... môžeš si kúpiť knihy, ale nie vedomosti ... môžeš si kúpiť stanovisko, ale nie uznanie ... môžeš si kúpiť telo, ale nie dušu ... môžeš si kúpiť sex, ale nie lásku ...

Prvý dodatok pre mňa znamená .... že jedine ústavná cesta, ako sa môže naša vláda udržať pri moci, je ponechať ľuďom čo najväčšiu slobodu chváliť, kritizovať alebo analyzovať podľa vlastného uvažovania všetky vládne opatrenia a tvrdiť - pokiaľ si to želajú, že dokonca jej najzákladnejšie ustanovenia sú zlé a treba ich zmeniť.

Hugo Black
Sudca Najvyššieho súdu
Spojených štátov amerických
(1886 - 1971)