Aktuality

Pre rok 2010 bolo občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám, ktoré si riadne podali žiadosť o príspevok v rámci rozpočtu mesta schválené 27 tisíc €. Zastupiteľstvo schválilo príspevky vo výške 25.670 €. Zostala rezerva 1330 €.

Na zastupiteľstve  18.12.2009 poslanec Štefan Holeščák informoval poslancov, že sa vzdal funkcie viceprezidenta a jediného štatutára FK Čadca bez udania dôvodu. O svojom kroku informoval len úzky okruh ľudí v klube. Takto po primátorovi (odišiel z funkcie, do ktorej sa v podstate sám dosadil, ako prvý), poslancovi Rastislavovi Kaličákovi, predsedovi predstavenstva Vladimírovi Malíkovi, je to ďalší muž s priamym prepojením na mesto Čadca, ktorý odišiel z vedenia FK.
 
Ozrejmenie skutočných dôvodov nechutných intríg okolo FK Čadca by verejnosť prijala práve od neho, vysokopostaveného funkcionára, ktorého delegovala do výboru FK zastupiteľstvo. A to aj z toho dôvodu, že okrem funkcie v klube je aj členom Mestskej rady a je predsedom Komisie výstavby a  ÚP, a Komisie dopravy a správy MK.

Práve on by mohol povedať, keďže je už v postavení "mimo hry" ako sa futbal v Čadci postupne dostával na dno.

Telefónne číslo 159 mestských polícii bolo do teraz zaradené  medzi tiesňové volania, tak ako linky záchranného integrovaného systému 112 a štátnej polície 158 To znamenalo, že boli bezplatné.

Na základe rozhodnutia  Telekomunikačného úradu SR číslo mestskej polície bolo vyňaté zo zoznamu tiesňových volaní pre pevné linky. V praxi to bude znamenať, že za každú pre volanú minútu si Slovak Telekom bude účtovať 0,075 € (2,26 Sk s DPH) !!!  Mobilný operátori zatiaľ budú volanie na 159 poskytovať zadarmo.

Regionálne televízie zo zákona nemôžu vysielať oficiálnu predvolebné kampaň strán a kandidátov pre voľby do VUC – iek. Je to skutočnosť, ktorú musia pod hrozbou sankcii všetky mestské, obecné, súkromné, ale aj regionálne televízie dodržiavať. Hlavné je, že ak tieto nemôžu, tak STV môže, veď ona je najbližšie k občanovi.

Nemajú pravdu tí, ktorí hovoria, že prístup do STV majú niektoré politické subjekty, čo sa nedá povedať na miestnej úrovni? Asi tu niekde treba hľadať paradox doby v ktorej žijeme, že podľa poslancov, Bratislava je bližšie mestám a obciam, ako sú mestá a obce k svojim obyvateľom.

Vážení,

Očakávaním najkrajších sviatkov v roku, ktoré sú oslavou znovuzrodenia pokoja, dobra a lásky, otvorili sme v Čadci cyklus kultúrno – spoločenských podujatí pod spoločným názvom „Kysucké Vianoce“.

S radosťou môžeme konštatovať, že do cyklu, ktorý zahŕňa 17 podujatí slovenských a kresťanských zvykoslovných tradícií, a iných podujatí ktoré sa konajú v čase vianočnom v meste, bez honorárových nárokov zapojili všetky kultúrne ustanovizne, 13 kolektívov amatérskej umeleckej tvorivosti, pôsobiacich v našom meste a 41 súkromných podnikateľov – sponzorov.

Týmto počinom chceme vyjadriť naše odhodlanie objavovať a tvorivo rozvíjať naše kresťanské a národné dedičstvo, ktoré je nevysychajúcim životodarným žriedlom nového vzostupu kultúry, o jej národné a kresťanské hodnoty môže dnes opäť oduševňovať a k životu a naplňovaniu týchto hodnôt.

Keď peniaze sú viac ako úcta k hodnotám použijúc parafrázovanie myšlienky, ktorú vyslovil Viliam Klimáček v súvislosti s inou stavbou s podobným osudom v Bratislave ako má Palárikov dom v Čadci.

 „ Prísť o miesto, ktoré je pamäťou viacerých generácií, o miesto, ktorým prešli nielen dejiny politické, ale ja tie bezbrannejšie, kultúrne, ktoré dávajú životu kvalitu, je barbarstvo. Mesto, ktoré zabíja svoju pamäť, je choré. Ale bager je len druhý krok. Najprv Palárikov dom musí niekto predať. “

 Aké presné, aké výstižné pre Čadcu a jej pochmúrny scenár likvidácie Palárikovho domu.