Aktuality

V sobotu 14.11.2009 sa uskutočnia voľby do VÚC – iek.  Dlhodobá nízka účasť voličov má svoju vypovedaciu hodnotu. Nesvedčí to o niečom vážnom, o prešľapoch politikov, ktorí zrádzajú sľuby dávané pred voľbami? Aký je kandidát pohltený stranou, ktorá si nárokuje jednotný hlas rozhodovať o našom verejnom „bytí, alebo nebytí“?

Nech kreslená „myšlienka“ majúca svoju pravdivú výpoveď v susednej krajine nie je dôvodom zamyslieť sa, či aj ona nemá svoju vypovedaciu hodnotu aj u nás práve pred voľbami do VUC – iek aj v našom meste?

Pohľadávka je právny nárok voči nejakej osobe. Mesto nie je výnimkou. K 31.12.2008 malo mesto pohľadávky v celkovej výške 9.966.600.- Sk, čo na jedného obyvateľa pripadá vymáhateľná čiastka vo výške 380.- Sk.

( k článku „JOZEF VRAŽEL OZVENE : ANI ZĎALEKA NEMÁM PLAT 6000 €“, web stránka mesta)

Koncom septembra rázne vstúpila OZVENA ČADCE do verejného života, aby svojim prispením napomáhala vytvárať  názorovú pluralitu v meste. Hneď po vyjdení premiérového čísla prišla z pera hovorkyne mesta nekompromisná kritika v citovanom článku.

Proti výstavbe 31 bytov a 47 parkovacích miest v budove bývalej MŠ a Jazykovej školy som ako poslanec a obyvateľ sídliska Žarec spísal moje pripomienky, ktoré sú súčasťou konania.

Konanie primátora, ktorý zvolal rokovanie ku začatie zmeny Územného plánu mesta je o to zarážajúce, že na sporných pozemkoch je zakázané stavať byty.

Nechce sa mi veriť, že by o tom zákaze primátor nebol informovaný.  Ak moja predtucha je správna, potom konania primátora je krajne nezodpovedné. Pre úplnosť zverejňujem v plnom rozsahu list, ktorý som odovzdal do podateľne mesta.

V týchto dňoch si verejnosť mohla prečítať druhé číslo OZVIEN ČADCE. Sám seba sa pýtam, sú Ozveny potrebné? Pomôžem si slovami Hilela, či práve jeho slová nie sú stále platné aj dnes a práve v Čadci?

„ Toľko už bolo povedané,

a predsa stále nemôžeme mlčať “.

(o možnej výstavbe bytov na ulici J.Kráľa, kde je zákaz stavať byty)

Primátor zvolal poradu na prerokovanie zmeny účelu využívania základnej školy na bytový dom v budove bývalej Jazykovej školy na ulici J.Kráľa na Žarci aj napriek tomu, že územný plán mesta

z a k a z u j e

v tejto oblasti stavať nové byty. Prístup je pre každého, ktorý chce byť prítomný a predniesť svoje pripomienky.