Aktuality

Moderoval som reláciu Hodina s ... v Kysuckej televízii vyše 150 krát.  Vždy sa snažím byť pripravený na tému s hosťom. Poznám veľa o hosťovi, o téme, ale aj o tom, o čom sa v meste nehovorí. Posledná relácia s bývalým primátorom Ing.J.Pohančeníkom ma "zdvihla" zo stoličky. Otázku, ktorú poslal divák ma prekvapila. Dovolím si ju v plnom znení citovať:

„ Prenajalo ZZO a.s. parkovací systém v Čadci dolnokubínskej spoločnosti?
Ak áno, akej ... ? “

Obraciam sa na všetkých obyvateľov, ktorí vedia niečo o prenájme, aby si ju nenechali pre seba, a poslali mi ju. Ja obratom ju zverejním, a tým vylúčim všetky šumy, ktoré sa v meste začínajú šíriť.
Výstup na Golgotu

Koľkíže šli pred nami
a koľkí idú s nami
tou cestou tvrdou, krížovou
s vlastnými krížami.
Kríže sú ťažké niekedy,
a predsa nik tu nie je,
kto by chcel  kráčať v sľapajach
Šimona z Cyreneje.
A niet tu ani Veroniky,
hoci dosť práce pre ňu,
čo by vám utrpela vašu tvár zarosenú,
niet ich tu – sami kráčame,
iba tešíme sa,
že cesta z tvrdej Golgoty
smeruje na nebesá.

( * 1.10.1909 Turzovka, … 31.12 1994 Melbourne )
Presne tak konal primátor mesta na zasadaní zastupiteľstva 28.8.2009. Inak suverénny vo svojich názoroch, pri rozprave o výške tepla-TÚV a pomeru akcii v spoločnosti MTS s.r.o. zapochyboval. Navrhol zriadiť nič hovoriacu komisiu na vyšetrenie oprávnenosti výšky ceny tepla v meste. Je pravda, že všetko čo robí „musí byť“ mediálne medové, že on primátor sľúbi, že on bude konať, že je to on, ktorý chce pre mesto to najlepšie. Primátor zabudol vo svojej horlivosti sám pre seba si položiť niekoľko otázok o zmysle a význame zriadenia takejto komisie. Sú jeho sľuby a činy reálne? Zdá sa, že nie.

Časom sa vyliečia všetky slová.
Nie je možné trvalo im vnucovať význam podľa našich záujmov
(Ján Balaban)


( O úspechu mažoretiek EVITA z Čadce na ME v Poľsku  )

V dňoch 28.-30.8.2009 sa uskutočnili v poľskom Opole 6. Majstrovstva Európy mažoretiek. Za účasti 105 súborov sa nestratil ani reprezentantky súboru EVITA z Čadce. V kategórii BATON KADET DUO Nikol Kicošová a Beata Cudráková umiestnili sa na 4. mieste. Súbor vznikol v septembri 2008, a od svojho počiatku vedúcou súboru je Eva Gurová.

Každý úspech poteší. Ak je úspech spojený s reprezentáciou mesta, je to o to významnejšie. Práve teraz v radosti z dosiahnutého úspechu by sme nemali zabúdať, ako  mesto necitlivo si váži tých, ktorí propagujú mesto v zahraničí.  

Na zastupiteľstve 28.1.2009 v rozpočte pri rozdelení finančných príspevkov občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám bol návrh referátom kultúry súboru EVITA navrhnutý vo výške 5.000 Sk. Potom zasiahla neviditeľná ruka a doporučila  komisii neschváliť príspevok.  

P r e č o  ?

Pohľadávka je právny nárok voči fzickej alebo právnej osobe. Mesto nie je výnimkou. K 31.12.2008 malo mesto pohľadávky v celkovej výške 9.966.600.- Sk, čo na jedného obyvateľa pripadá vymahateľná čiastka vo výške 380.- Sk.

 

 

(O našej ľahostajnosti, o neporiadku okolo kontejnerov )

V utorok 28.7.2009 ráno po 7 hodine auto Mestského podniku služieb s pracovníkmi robili dozber okolo kontejnerov. Ani nie za pol hodinu mali plné auto odpadu zo šiestich  kontajnerových stanovíšť. Prevažovali vyhodené kuchynské skrinky, časti umakartovej kúpeľne, rozlámané staré skrine, matrace, množstvo starého šatstva a neprimerané množstvo odpadu v igelitkách – iba pripomínam, že všetko bolo zozbierané mimo kontejnerov !!! Nie je podstatné že dnes to bolo na ulici J.Kráľa, a zajtra v iných častiach mesta, ani nie, že sa to stalo, ale že sa to stáva.

Prevažujúcim odpadom okolo kontejnerov sú igelitové tašky s odpadom. Napadá ma, či toto nie je dôsledkom „solidárneho“ systému množstvového zberu, ktoré mesto realizovalo so súhlasom primátora, keď ľuďom poskytlo liberálny prístup si určiť počet kontejnerov a počet vývozov? Ak k tomu pripočítame zvyšujúce sa počty tajných skládok, hlavne v prímestských častiach, nie je množstvový zber vlastne legalizáciou, ako v meste robiť neporiadok? Lebo ak človek pochopí, že môže získať, je nenahraditeľný v kreativite hľadania výhod pre seba.

Kde je problém?