Aktuality

Žijeme vo veku, kedy nepatrné a čisto teoretická menšina dokáže ovládnuť nevedomú a nie iba teoretickú väčšinu, to sú slová G.K. Chestertona, ktoré ma napadli, keď na zastupiteľstve 26.6.2009 vo svojom vystúpení poslankyňa RNDr. A.Belousovová sa verejne zamýšľala zorganizovať protestné zhromaždenie  nespokojných občanov proti vysokej cene za teplo a TÚV.

Ako občianka má právo organizovať takéto stretnutie nespokojných, ako občianke nikto nebráni využiť základné práva občana

·     slobodu prejavu,
·     slobodu vyjadrovania sa
·     slobodu zhromažďovania sa
 
Ak uvažujem o protestnom zhromaždení, tak ako to proklamovala pani poslankyňa, napadajú má dve možné dôvodové alternatívy konania. Jedna priamejšia, či to nesúvisí s možnou jej kandidatúrou za poslankyňu Žilinského samosprávneho kraja ? alebo tá druhá absurdnejšie a pre mňa nepochopiteľná a zvrátená, či v hre nie sú až na prvom mieste fondy?

Posledné zastupiteľstvo 26.6.2009, ale aj zastupiteľstvo 29.4.2009 mali spoločného menovateľa. Ak si odmyslím vnášanie nedemokratických prvkov pri vedení zastupiteľstva zo strany primátora, tak na oboch zastupiteľstvách boli prítomní „ohromení“ emotívnym vystúpením poslankyne RNDr. A.Belousovovej, ktoré nenechalo u väčšiny prítomných pokoj v duši.  

Vždy o tom istom, ale v rôznych variáciách. O Kysuckej TV, lebo asi mestská V-TV nie a nie sa rozbehnúť, o správnosti výšky výdavkov na právne služby, to je parketa „komunikácie“ s poslancom Ing. M.Gurom, o mestských akciách v spoločnosti MTS a.s., ale hlavne (podľa jej názoru) o neudržateľnom zvyšovaní ceny tepla, a pri poslednom zastupiteľstva aj tému tém – výzva k protestnej akcii.  

(postrehy z otvorenia v súvislostiach)

V piatok 17. júla 2009 sa slávnostne otvorila zmodernizovaná skládka na Podzávoze, ktorej majiteľom je spoločnosť Jozef Kondek -  JOKO a syn (ďalej JOKO).

Pri slávnostných chvíľach my mysľou prebehli problémy, ktoré možno na okamih v momente slávnostného aktu idú do úzadia, ale zaslúžia si, aby neboli prehliadnuté.

( Do poručenie, ako by priechod na križovatke U Kaplana mohol byť bezpečný )

V predchádzajúcom  článku „ Mamičky sa boja “ som písal, vlastne adresoval všetkým, ktorí majú v popise práce bezpečnosť obyvateľov mesta na zhoršujúcu sa situáciu na priechodoch v meste.

Začal  som sa bližšie zaujímať o túto problematiku a zistil som nové informácie o neoznačenej k r i ž o v a t k e   u   K a p l á n a (pod Kysuckou knižnicou, odbočka na poštu a Rieku). Križovatka je spôsobila pre autá, ale pre chodcov je tabu.

Mesto núti občana, aby bez vyznačeného priechodu prechádzal cez problémovú križovatku a priebežne porušoval zákon. Ak sa stane nehoda, ktorú spôsobil chodec, potom Mesto nie je vinné, to občan – to chodec. A propo, aspoň mne to pripomína analógiu s klasickým „otrepaným“, to ja nie, to poslanci.

Na základe osobného ankety medzi občanmi prechádzajúcimi cez križovatku, zaznel jednotný hlas. Hlavným vinníkom za tento stav je mesto, ktoré pre zabezpečovanie bezpečnosti svojich obyvateľov robí veľmi málo. Podľa vyjadrenia odborníkov, celková investícia zabezpečenia križovatky u Kaplána činí cca 1328 € (40 tisíc Sk). Nechce sa mi veriť, že by zo strany mesta pri najvyššom rozpočte v histórii by bol problém, vyfinancovať priechod a urobiť ho pre svojich obyvateľov   

b  e  z  p  e  č  n  ý    ! ! !

(Ako Slovensko zaviedlo večierku pre deti, a pokuty pre rodičov opitej mládeži)

Od stredy 29.4.2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a  o zriaďovaní a  prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Za hlasovalo 115 zo 118 poslancov.

Ako charakterizovať novelu? Najlepšie je novela zhodnotená v dôvodovej správe k zákonu. V porovnaní s niektorými úpravami v zahraničí je „nežným“ zákonom.

Neúnosnosť konzumovania alkoholických nápojov sa hrozivo presúva z kategórie mladistvých (do 18 rokov) na osoby maloleté (do 15 rokov). To že tento civilizačný „trend“ je už aj v Čadci, sa nečudujem. Dnešná mládež sa omnoho lepšie prispôsobuje na všetko nové „progresívne“, „globálne“, čo si nevyžaduje trpezlivosť, námahu, sústredenú a pravidelnú prácu, ale akosi samo bez osobného pričinenia to prichádza do ich života, a pritom je to pre nich ešte aj príjemné. Tak prečo by to mali odmietať? Ale čo my dospelí?

(Bezpečnosť na miestnych komunikáciách v meste)

Situácia na cestách je neuspokojivá. Chodci na miestnych komunikáciách by sa mohli cítiť bezpečnejšie, ak by mesto priebežne vyhodnocovalo rizikovosť na miestnych komunikáciách. Podmienkou je, priebežne a hlavne by realizovalo opatrenia. Niekto povie, že priechod je detail. Život sa skladá z detailov, ale ak sa jedná o ľudský život, tak vtedy detail sa stáva prioritou, a peniaze sú iba druhoradým problémom.

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov sú menej pohybliví seniori a mamičky s kočíkom. Ak pri mamičke s kočíkom cupita ešte dieťa, a v ruke má nákup, vďaka nedisciplinovaným vodičom (hlavne mladí vodiči) priechody sa stávajú pre ne životu nebezpečnými.

Riziká možno zoradiť do nasledovných problémových oblasti:

·    Slabá viditeľnosť na priechodoch
·    Rýchla jazda na sídliskových komunikáciách
·    Nevyznačené priechody/križovatky
·    Obnovovanie značenia po zime