Aktuality

V piatok 5.12.2008 sa v Čadci uskutočnili oslavy 160. Výročia pobytu a pôsobenia Slovenskej národnej rady a Slovenského dobrovoľníckeho zboru v Čadci počas Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa štúrovskému básnikovi a národnému buditeľovi Jankovi Kráľovi s textom:

 

Janko Kráľ

* 24.4.1822   † 23.5.1876

štúrovský básnik, národný buditeľ

Taký slovenský, ako len možno, taký európsky

a svetový ako máloktorý Slovák po ňom

 

Dominantou slávnostného zhromaždenia bolo vystúpenie žiakov zo Základnej školy J.A.Komenského na Kýčerke. Pod vedením pani učiteľky Mgr.J. Krkoškovej prispeli k dôstojnému priebehu odhalenia pamätnej tabule. Je to ona, ktorá systematicky posilňuje vedomie o našej histórii medzi svojimi žiakmi. Jedným z ich záujmov je aj osobnosť spätá s Čadcou, básnikom, národovcom a revolucionárom Jankom Kráľom.

Atmosféru pri odhalení tabule umocnila žiačka Mária Pikuláková básňou OROL. Potom prítomných zaujal príhovor žiaka tamojšej školy Rudolfa Kužmu, ktorý ľubozvučnou slovenčinou predniesol text, ktorý burcoval, ktorý múdrosťou a silou odvahy slova v boji o slovenskú myšlienku nikoho nenechal z prítomných ľahostajným k udalosti spred 160-tich rokov. Preto nech tento prejav sa stane výzvou,

·         aby sme nezabudli,

·         aby sme si z jeho diela, z jeho postojov a konaní zobrali každý z nás toľko myšlienkového odkazu, koľko sami sme schopní v sebe niesť, aby sme boli zajtra sebavedomejší, rozhľadenejší, lebo takým patrí šíry svet,

·         aby sme pochodeň jeho posolstva prijali za svoju, že aj dnešná doba potrebuje také osobnosti ako bol on, básnik, národovec a revolucionár, ale hlavne človek so slovenským srdcom

So súhlasom pani učiteľky Mgr. Jarmily Krkoškovej s radosťou zverejňujem v plnom znení text:

„ Vážené zhromaždenie,

Stretli sme sa pri tejto vzácnej príležitosti, aby sme odhalili pamätnú tabuľu veľkého Slováka – štúrovského básnika Janka Kráľa. Je v tom kus symboliky. Takto na jeseň pred 150 rokmi sa sťahoval z Čadce a dnes po oných 150 rokoch sa sem, aspoň takto symbolicky, vracia. Veľká vďaka patrí akademickému sochárovi Jozefovi Mundierovi, pretože aj jeho zásluhou dnes pamätnú tabuľu odhaľujeme.

Som hrdý, že sme boli pri zrode tejto myšlienky a v mene žiakov Základnej školy J.A. Komenského ďakujem predstaviteľom mesta Čadca za finančnú i morálnu podporu našich aktivít. Našimi spoločnými silami sme vrátili Čadci osobnosť Janka Kráľa, ktorá k nej právom patrí.

Všetky naše aktivity týkajúce sa Janka Kráľa sa zrodili a rodia na našich literárnych stretnutiach.

S pani učiteľkou Jarmilou Krkoškovou, ktorá je dušou týchto stretnutí, sme viedli a vedieme siahodlhé rozhovory o literatúre, histórii, o našom národe i o našom meste.

A tak akosi prirodzene sme sa dostali k osobnosti Janka Kráľa, básnika, národovca a revolucionára, pobytom ktorého sa i naše mesto dostáva hlbšie do histórie národa.  

Vtedy sme o ňom ešte veľmi málo vedeli. No zanietenie našej pani učiteľky sa postupne prenieslo i na nás. Práve od nej sme sa dozvedeli veľa o živote i tvorbe tohto velikána a chceme vedieť ešte viac. Janko Kráľ sa pre nás stal pojmom. Vážime si, že bojoval za slovenský národ a bol odhodlaný položiť zaň i svoj život.

(mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru vo veci 30 mio kauzy)

Na zastupiteľstve 28. novembra 2008 predložil poslanec Ing. Milan Gura návrh na prerokovanie bodu „Opakovaný podnet na mimoriadne dovolanie “. Dovolanie súviselo s 30 miliónov kauzou, ktorú s mestom vedie súdny spor o náhradu škody navrhovateľ Miloš Majchrák. Prerokovanie  a schválenie uznesenia bolo potrebné. Dovolanie môže podať iba zastupiteľstvo svojim uznesením alebo primátor ako štatutár. Ten tak neurobil. Pýtam sa prečo?

Diskusia k dovolaniu bola vedená v duchu, že aj by bolo potrebné využiť poslednú možnosť na zvrátenie rozhodnutia Krajského súdu.  Niektorí poslanci poukazovali na krátkosť času, v ktorom sa majú rozhodnúť. Neuvedomili si, že dôvod je omnoho prozaickejší, a čierny „peter“ zostal na strane primátora. Pýtam sa prečo?

Verejnosť nevedela o rozsudku Krajského súdu v Žiline, ktorý rozhodol 17. septembra 2007 o právnej náhrade škody pre navrhovateľa. Platnosť rozsudku nadobudlo 3. decembra 2007. V termíne do 3. decembra 2008 bola možnosť podať mimoriadne dovolanie. Primátor mal na to vyše roka, aby zvážil ďalší postup a rozhodol ako konať. On sa rozhodol nekonať. Pýtam sa prečo?

Primátor vlastne aj konal, aj vyzval poslancov, že kto môže, nech pomôže. Na rozdiel od primátora, poslanec Ing. Milan Gura konal. Vypracoval mimoriadne dovolanie a na zastupiteľstve 26.septembra 2008 vyzval primátora, aby si osvojil nim vypracované mimoriadne dovolanie a ale ako štatutár si ho neosvojil a neposlal na Generálnu prokuratúru.  V čom bol problém, že primátor konal a  vlastne nekonal ? Pýtam sa prečo?

Poslednou možnosťou bolo prijať uznesenie na zastupiteľstve 28.novembra 2008, a ihneď ho poslať s vedomím, že jednoročná lehota na podanie mimoriadneho dovolania uplynula 3.decembre 2008. Návrh uznesenia poslanci neschválili (za 10, proti O a zdržali sa 12). Pýtam sa prečo?

Morálka a politika žijú na Slovensku oddelene (Dag Daniš)

 Plat je urážka slušných občanov mesta, aj takto možno začať spomienku na 180 tisícový plat primátora, na ktorý sa nedá len tak zabudnúť. Výročia sú nato, aby sme sa poučili, získali skúsenosť a v budúcnosti sa nešváru vyvarovali. Pozor !!! to sa jedná iba o tých, ktorí žijú v pokore a cnosti ku pravde. Pripomeňme si, čo sa stalo pred rokom.

Na zasadaní mestského zastupiteľstva 14.12.2007 poslanci schválili primátorovi zvýšenie doterajšieho platu a odmeny na dvojnásobok. Po úprave jeho mesačný príjem s účinnosťou od 1.1.2008 činil 180.900.- Sk (plat 120.600 Sk, odmena 60.300 Sk). V tom čase to bol po prezidentovi druhý najvyšší plat v SR. Za zvýšenie platu povedali svoje ÁNO títo 14 poslanci:

RNDr. A.Belousovová (SNS), MUDr. S.Drexler (SZS), Mgr. M.Fúrik (SDKÚ-DS), Ing. Š.Holeščák (ĽS-HZDS), PhDr. P.Holeštiak (SNS), Mgr. R.Kaličák (NEKA), MUDr. J.Kanaba (SMER-SD), Ing. J.Klučka (NEKA), O.Kostková (SNS), Ing. P.Krkoška (NEKA), JUDr. J.Macura (NEKA), MUDr. J.Marec (NEKA), Mgr. V.Strýčková (NEKA), P.Štrba (SZS)

Prvé výročie straty súdnosti primátora by mohlo byť označené aj ako opojenie z moci vládnuť. Nič proti moci, nič proti vládnutiu, ale iba vtedy, ak moc je podriadená morálke. Keby moc vládla ruka v ruke s morálkou, potom by pri hlasovaní nemuselo byť také „dusno“, že sa muselo. Bolo naivne sledovať, že práve 14 poslanci nie ani tak svojou horlivosťou, ale pre svoju statickú oddanosť. Vedeli, čo je pre primátora milé a  odhlasovali plat 180.900- Sk a v zapätí za o pár týždňov zase tí istí poslanci aj vďaka záujmu jednej politickej centrály cez svojho poslanca iniciovali pre zmenu zase zníženie platu. Bolo to prázdne gesto, pretože plat aj po znížení je „primeraný“ a je teraz už iba na úrovni platu premiéra vlády SR  ... a potom sa sám seba pýtam,  prečo sa slzy netlačia do očí ale na jazyk.  Proste „kocúrkovo“ v štáte „čadčianskom“ a ešte si 14 poslanci fandili, ako dobre konajú pre dobro.

Za zvýšenie platu a odmeny primátorovi hlasovali 14 odvážni poslanci, ktorí boli presvedčení, že aj napriek nesúhlasu verejnosti ich hlasovanie bolo správne. Odvahu povedať pravdu mal poslanec Ing. Milan Gura:

 

„ Považujem to za absolútnu nehoráznosť.

Takýto plat je urážka slušných občanov mesta,

ktorí mu dali dôveru, aby ho viedol “

 

Čo dodať ?  Videl som a neveril som, počul som, a neveril som, že moc v človeku robí divy .....

Nie som rád, že mesto Čadca má vo volebnom období 2006 – 2010 dve výročia, ktoré ho nectia !!! Chcem veriť, vlastne mať nádej, že sú posledné a k ďalšiemu kauzám, ktoré nás negatívne na Slovensku zviditeľňujú, už nedôjde !!!  

To ale mestu nehrozí. Ako poznám pána primátora, práve mne nesplní moje prianie, že už žiadna kauza ! Tu ale nejde o mňa, tú je v hre zdravý rozum.

Kysucká televízia (KTV) zaradila do svojej programovej štruktúry obnovené vysielanie relácie Hodina s ....

Relácia Hodina s .... má ambíciu predstavovať Kysuce a ich rodákov, ktorí svojou prácou propagujú Kysuce doma i v zahraničí. Ďalej predstavovať osobnosti, ktorý obohacujú naše poznanie, ako aj tých, ktorí sú činní vo verejnom živote.

Do kresla hosťa prijal pozvanie diecézny biskup Žilinskej diecézy  

 

Mons. Tomáš Galis  

v stredu 17.12.2008

o 18 hodine

Aj vy môžete byť spoločne so mnou moderátorom relácie, ak svoje otázky zatelefonujete alebo pošlete mailom alebo pri osobnom stretnutí mi ich budete tlmočiť.

mobil 0949 240 141

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Nezabudnite, že relácia Hodina s ... môže byť aj vašou reláciou. Aká bude, bude záležať aj na vás, ak otázky a tipy si nenecháte pre seba, ale nám napíšete alebo zavoláte. Budem rád, ak mi pošlete aj vaše typy na hostí, s ktorými sa chcete na obrazovke stretnúť.

S úctou

Ing. Peter Glasnák, moderátor relácie

( úvaha o zdražení cestovného, o sľube, o konkurenčnom prostredí, o nerealizovanom vianočnom darčeku pre dôchodcov .... )

Slovenská autobusový doprava Žilina a.s. prevádzkuje na Kysuciach verejnú autobusovú dopravu osôb. Mesto každý rok z rozpočtu mesta poskytuje priamu podporu  hromadnému dopravcovi. V roku 2007 to bolo 5,5 mio Sk, v roku 2008 sa navýšilo na 6,5 mio Sk a plánovaná suma na rok 2009 predstavuje 232357 € t.j. 7,0 mio Sk.

Na zastupiteľstve v piatok 28.11.2008 bolo prepravcom predložené na schválenie úprava výšky cestovného. S účinnosťou od 1.12.2008 základné cestovné a osobitné cestovné pre platbu pri nezmenených tarifných vzdialenostiach sa zvyšuje

o     v hotovosti o 4.- Sk (0,1327 €)

o     platobnou kartou o 2.- Sk (0,0663 €)

Prepravca zvýšením zmeny cenového výmeru pre rok 2009 očakáva ekonomický prínos v čiastke od 1 mio Sk do 1,4 mio Sk t.j. od 33193 € do 46471 €. Zavedením platobnej karty sa očakáva  skvalitnenie prepravy, nakoľko 70% cestovného sa platí v hotovosti.

Okrem platobných kariet by mala SAD- ka optimalizovať efektívnosť spojov a frekvenciu vo vzťahu k vykonávaniu prepravy cestujúcich. Najväčším problémom prepravy je, že SAD- ka nemá konkurenciu. Firma nie je nútená hľadať úspory, nasadzovať menšie autobusy a lepšie koordinovať spoje. Stálou úlohou by malo byť zamerať sa na vytváranie konkurenčného prostredia, čím sa vytvoria výhodnejšie podmienky pre prepravu občanov.

SAD – ka je partner, ktorá nechcela nič nechať na náhode, a ešte pred schvaľovaním na zastupiteľstve napísala poslancom, že keď neschvália zvýšenie cestovného, tak si  na meste budú uplatňovať kompenzáciu straty vo výške 1.5 mio Sk (49790 €). To už nepotrebuje komentár, leda úžas ako sa s mestom jedná. A to sme predali hlboko pod cenu lukratívne pozemky na autobusovom nádraží.

Pre pochopenie tejto problematiky sa treba vrátiť o pár mesiacov dozadu, lebo všetko súvisí so všetkým. 

( O jednej ankete, ktorá vadila niekomu v meste)

Na oficiálnej stránke mesta sa objavila informácia, ktorá vystríha obyvateľov pred anketármi, ktorí prevádzajú prieskum verejnej mienky v meste.  Ak takáto ostraha zaznela, vedenie mesta malo nato zaiste svoj dôvod.

Ostraha pre obyvateľov je na mieste, lebo život nám ukazuje, že všetko dobré sa vie zneužiť. Koľko bolo tiež „anketárov“, ktorí zneužívali dôveru zvlášť starších ľudí. Spomeňme si na fingovaných elektrikárov, plynárov, ..... ktorí svojim (dočasným) osobným prospechom znevažovali slušných anketárov.

Ak ostraha, tak stála. Pretože minimálne 3-4 anketové spoločnosti priebežne celoročne zisťujú napríklad preferencie politických strán, alebo robia bleskový prieskum pre média. Títo anketári nie sú odlíšení od iných anketárov. Pritom anketári sú ľudia, ktorí si chcú privyrobiť a ich pôsobnosť nie je alokovaná stále na jedno miesto, ulicu, prímestskú časť (aj z dôvodov objektivity).  Prečo potom odrazu taká horlivosť práve u týchto anketárov, a u iných nie? Z prečítanej správy, ako bola napísaná, mi vychádza, že mesto malo iný zámysel, nie ten, že v dobrej viere informovať obyvateľov. Vychádza mi, že ako keby mesto reagovalo na práve túto anketu podráždene, ako keby bola hrozbou pre niekoho. Aký je dôvod - špecificky? účelový? osobný? Bodaj by bola moja predtucha nepravdivá. 

Je nepríjemným zistením, že mesto niekedy sklzne do podpriemeru a chce byť stále v centre pozornosti Tak ako vedenie mesto nemá jasno, ako prejednávať petície. Všetky petície sú rovné, ale niektoré rovnejšie podľa účelu pre koho majú slúžiť. Podobne je to aj s anketami, s ktorými mesto nemá nič spoločné. Súčinné mesto nezajímajú, a na druhé s bubnom na zajace. Asi by malo platiť, menej je viac.

Nájde sa niekto z kompetentných a vysvetli, prečo mesto tak rázne upozorňovalo prave na túto anketu? V „štáte čadčianskom sa v poslednej dobe dejú zaujímavé veci. Keby som rozumel reči vrabcov na streche MsÚ, potom by som všetko vedel.