Aktuality

Tesne pred zasadaním zastupiteľstva v piatok 27.2.2009 poslanci dostal závažný materiál

„Podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonov
súvisiacich s navýšením základného imania“.

Materiál pojednáva o dohode medzi spoločnosťami Mestská teplárenská spoločnosť, a.s., SOTÉ, s.r.o. Čadca a DALKIA, a.s. Poslanci po diskusii schválili podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonoch súvisiacich s navýšením základného imania proti žalovaným trom spoločnostiam.

Pri posudzovaní tohto materiálu som vychádzal z poznania, že primátor, a tiež poslanci chránia majetok mesta. Či sa jedná o 30 mio, kde primátor bol alebo ešte je spoločníkom, alebo sa jedná o tepelné hospodárstvo.

Aj preto som si osvojil obsah predloženého materiálu a hlasoval som za jeho prijatie, aj napriek k niektorým výhradám:

·    vadilo mi forma, ako bol materiál predložený poslancom v deň rokovania zastupiteľstva,

·    vadilo mi, že materiál predkladal prednosta MsÚ Ing. Ján Husár,

·    vadilo mi, že znenie dôvodovej správy sa podobala zneniu dôvodovej správy v dovolaní v 30 miliónovej kauze Mesto Čadca vers. M.Majchrák, ktorú koaliční poslanci odmietli

·    vadilo mi, že koaliční poslanci v zastupiteľstve sa báli ako čert svätenej vody zaviazať zastupujúcu právnickú kanceláriu výsledkom sporu

Pre pochopenie mojich výhrad, ktoré som mal k predloženému materiálu priložím niekoľko mojich poznámok.

Kríza finančná a hospodárska je spôsobená nesúladom prianí a skutočnosti. Podobne aj v Čadci sú tieto príznaky. Primátor sa stal prezidentom FK Čadca a jeho nádejou bolo vyššia súťaž, ako teraz sa hrá v Čadci. Keď prezident FK pochopil o čom je futbal, bol sklamaný. Predstavovala si, že futbal bude pre neho „výťahom“ do vyššieho „levelu“.

Aký bude predpokladaný scenár futbalu po páde do jamy levovej? Futbal sa bude hrať. Len nikto nevie odhadnúť v akej súťaži, a s kým.

(O futbale, o prezidentovaní, o dlhoch, ..... )

Futbal je fenoménom doby. Je k neviere, ako vie jeden neplánovaný rozhovor Rastislava  Michalíka (Šport 3.2.2009) dostať ješitnosť v Čadci „na lopatky“.

Pripomeňme si fakty, ktoré vytvárajú mantinely pre pochopenie nepochopiteľného zlyhania tých, ktorí mali zabezpečiť prevádzku chodu FK Čadca.

F a k t a

·    Prezidentom klubu je primátor Ing. Jozef Vražel. Všetko čo sa tam deje, deje sa s plnou zodpovednosťou prezidenta FK.

·    Primátor a zároveň prezident FK má všetky páky, aby zjednotil podnikateľov, vytvoril jeden team work pomoci futbalu. On vtedy, ak futbal potrebuje činy, sa schová do ústrania? Nie je takéto zlyhanie porovnateľné iba so stavom, kedy kapitán potápajúcej sa lode ako prvý opustí loď?

Chomutov na severe Čiech ma 50 tisíc obyvateľov, ale má aj 8 tisíc neprispôsobivých obyvateľov, ktorí „vyrobili“ 240 miliónov pohľadávok mesta pri rozpočte 1 miliardy. Z toho 40 miliónov sú dlhy za poplatky a pokuty.

Po využití všetkých možnosti, primátorka mesta Ivana Řapková pristúpila k ojedinelej razantnej akcii „Záchranný kruh“ na ochranu slušných a riadne žijúcich občanov formou exekúcie sociálnych dávok. Vyvolalo pobúrenie nie u tých, ktorých sa to týka, ale u tých, s ktorými si myslela že budú stáť na jednej strane s ňou, so štátnou správou.

Ona si stojí za svojim konaním, lebo stojí na strane práva a slušných ľudí v meste.

Preto som si jej dovolil vysloviť v jej úsilí svoju podporu, a list v plnom znení zverejniť. 

V článku „ ... ako za každú cenu upútať pozornosť“ som zverejnil moje stanovisko na vzniknutú situáciu. Pri prerokovaní bodu predaj – kúpa na zastupiteľstve 28.1.2009 som nedostal ja a ďalší poslanci materiál. Vtedy som spochybnil morálne konanie primátora. To som ešte nie všetko vedel. Dnes viem viac, a preto sa ešte raz vraciam k spornému problému.  

Primátor na zasadaní dostal predkladateľku materiálu, vedúcu ekonomického oddelenia a správy majetku, Ing. T.Krkoškovú  do nezávideniahodnej situácie. Vyzval ju na jeho prerokovanie. Tak ako ona, aj on musel vedieť, že materiál je neúplný, a neobsahuje všetky potrebné náležitosti potrebné na schválenie v zastupiteľstve. Neúplný materiál bol určený pre prerokovanie v mestskej rade. Do zastupiteľstva mal ísť až po doplnení.
Primátor svojim zvýšeným záujmom za každú cenu schváliť materiál v tejto podobe naznačil, že má aj iný záujem, ako je iba vecné schválenie.

Je absurdná predstava, aby občan napísal predajnú zmluvu, ktorá nespĺňa všetky náležitosti, a od katastru chce jej zaknihovanie. To čo na katastri nie je možné, na zastupiteľstve áno.

Natíska sa overená pravda života, že podozrenie si samo vytvára nepriateľov, a v tomto prípade sa to primátorovi podarilo dokonale.

(O futbalovej pravde, o moci, o strachu, o ješitnosti ....)

Ak Rastislav Michalík „zavelil“ do útoku pomenovať pravdivo situáciu vo futbalovom klube FK Čadca, mal na to svoje dôvody. On je na pomery kysuckého futbalu „pánom“ futbalistom, spoločne  s Ľubomírom Faktorom. Oni majú právo vysloviť svoj názor na problémy, ktoré sa dejú vo futbale. Oni dvaja na rozdiel od iných futbalových „teoretikov“ niečo vo futbale dokázali.


Slova Rastislava Michalíka sťa blesk zasiahli osie hniezdo, a blesky a hromy idú neprávom  na tých, ktorí chcú, aby sa plnili dohodnuté pravidla. Nie je ambíciou klubu postup do 1. futbalovej ligy? Neodznelo to iba tak náhodou po zvolení nového prezidenta FK, keď striedal vtedajšieho úspešného prezidenta FK Ing. Milana Guru ?

Nie je súčasne dianie v čadčianskom futbale učebnicovým príkladom, ako sa upevňuje  moc? Ako strach sa stáva ešte väčším strachom pre tých, ktorí nechcú, alebo nemajú silu zostať sami sebou? Nepramení ich strach z laického poznania, že ak budú lojálny, potom všetko bude ako prechádzka „ružovou“ alejou? Nie je opak  pravdou?

Nie je zámerom „projektantov“ nechať futbal padnúť „na hubu“, potom „chvála“ tomu kto to spôsobil, a potom aj finančné prostriedky možno sa objavia na účte FK? Kto neverí, nech si spomenie na 30.3.2007, kedy sa rušila základná škola na ulici A.Hlinku. Moc je hrozná vtedy, ak sa jej zapredáme, a potom stávame sa neslobodnými.

Tí, ktorí zavinili pád futbalu, sa nádejali, že budú na výslní svojej slávy. Projektanti tohto potemkinovho „úspechu“ nepočítali, že sa tu objaví Rastislav Michalík, a na plne ústa povie pravdu o čadčianskom futbale. Ich domček „slávy“ sa zrútil ... a pamäť je tá hrozná vec, že si pamätá.

Keby slová Rastislava Michalíka boli iba nevinným závanom, tak o neho nikto nezavadí. Opak je pravdou. Okamžite reagovali, výkonný výbor FK, viceprezident FK Ing. Štefan Holeščák, zástupca primátora JUDr. Ján Macura, ale svojim stanoviskom prišlo aj mesto.

Prečítajte si pozorne niektoré citácie, tak ako odzneli v poslednom čase v miestnej tlači. Rozmýšľajte so mnou, či to, čo je napísané, je pravdivou výpoveďou o dianí vo futbale, o futbalovej pravde, o moci, o strachu, o ješitnosti ...?