Aktuality

Od roku 2016, kedy sa konalo referendum o vystúpení Veľkej Británie z EÚ liberálna propaganda strašila katastrofickými prognózami o vystúpení, čo všetko zlé prinesie jej obyvateľom. Vytváral sa dojem, že brexit je omyl, že britskí voliči naleteli ruskej propagande. Ľudia sa dožadovali reparátu, stalo sa. Voľby 12.12.2019 ukázali ráznu odpoveď, britské voľby vyhral brexit ... a EÚ prehrala.

Potrebujeme zodpovedných štátnikov, ktorí pokladajú naše spoločné európske dedičstvo a naše osobitné národné tradície za nádherný, životodarný a pritom krehký a delikátny dar.

17.november pri príležitosti 30.výročia nežnej dal všetkým, ktorí chceli, aby svojim uhlom videnia a konania vypovedali, aká bola vlastne nežná revolúcia. Niekedy je ťažké pútavejšie prerozprávať článok, tak ako Ľ.Bláha rozdrvil video americkej ambasády o 17.novembri.

Článok, ktorý je zverejnený v plnom znení čítajme a rozmýšľajme, či to, čo je napísané a vypovedané, je pravdivé, alebo to bolo ináč. To zostane na každom z nás, či naše prípadné nové poznanie nás vnútorne obohatí.

V nedeľu 24.11. predniesol pápež František pri Pamätníku mieru v Hirošime, na mieste explózie atómovej bomby zo 6.8.1945 príhovor.

Po mnohých mužoch a ženách, ich snoch a nádejach, uprostred blýskania sa a ohňa, tu nezostalo viac než tieň a ticho. Stačil iba okamih a všetko pohltila čierna diera deštrukcie a smrti. Z toho priepastného ticha ešte aj dnes možno počuť silné výkriky tých, ktorí už nie sú medzi nami. Pochádzali z rôznych miest, mali rôzne mená, niektorí z nich hovorili odlišnými jazykmi. Všetkých ich zjednotil spoločný osud, v tej hroznej hodine, ktorá navždy poznačila nielen dejiny tejto krajiny, ale aj tvár ľudstva.

(O utlmovaní vášne)

V pochmúrnej atmosfére 14.11. sa konalo rokovanie zastupiteľstva. Vo vzduchu u prevažnej časti poslancov „visela“ zloba voči primátorovi typu „veď mu to teraz zrátame“.

V občasníku NOVÁ ČADCA M.Šulu, zástupcu primátora mesta uviedol nepresnosť, ktorá je na hrane ohovárania mojej osoby. Podľa jeho tvrdenia predaj mestského smetiska je pochybný. Verejne nechutným spôsobom diskreditoval  mňa a moju rodinu, ale jeho bezbožná zloba bola cielená na nebohého majiteľa J.Kondeka a jeho rodinu. A propo, ako by on reagoval, keby klamlivá kritika ublížila jeho najbližším, nehovoriac o jeho matke? Zaráža, že druhý muž mesta nevie, alebo vedome v sebe nevie potlačiť neúctu k zosnulému.