Aktuality

Udeľovanie ocenení prezidentkou navodilo mnohé zamyslenia, lepšie by asi znelo tajomné (účelové?) šramoty.

 BRATISLAVA. Dvadsať osobností verejného života zo Slovenska a z Česka ocenila prezidentka Zuzana Čaputová štátnym vyznamenaním pri príležitosti 27. výročia vzniku republiky.

 

   

Silvestrovské ohňostroje po roku 1989 vyvolávali príjemné emócie, ktoré aspoň na chvíľu dali zabudnúť na úskalie žitia. Bez týchto „kvapiek“ by pre niektorých bol život v čase vianočnom mono tvárnejší, možno hraničiacich s bezcieľnosťou. 

Pre web stránku svetlosveta.sk napísal T.Dominik svedectvo o pozadí presadzovania politiky potratov na pôde OSN. Je zarmucujúce, že svoj podiel ma aj Slovensko s neliberálnym väčšinovým konzervatívnym charakterom.  

Veľký svet nemôže ponúknuť viac ako rodina (Dariusz Sputo)

EK zneužila Vianoce pre svoju propagáciu ako ináč, za pomoci  LGBTI a gender politiky. Na FB stránke EK (109167 17711 75582) bolo zverejnené Vianočné prianie „All I want Christmas is LGBTI equality online respect“, čo v preklade znamená „Všetko, čo na Vianoce chcem, je rovnosť LGBTI, online rešpekt a rodová rovnosť“. Na kontroverznú činnosť EK upozornila Kuffova strana KDŽP-Aliancia za Slovensko.      

      

Predsedovia piatich opozičných strán KDH (liberálna?), SaS (zdecimovaná?), ZL (účelová o strane jedného muža?) doplnené o PS a Spolu verejne prezentovali dohodu o neútočení, skôr by malo znieť o mlčaní. Cieľom je, že nebudú na seba počas kampane útočiť. Aspoň Slovensko si vydýchne, konečne „prasačinky“ sa nebudú dostavať na verejnosť.