Aktuality

Industrae tuae je najstarším dokladom potvrdzujúcim cirkevnú - správnu organizáciu na území Slovenska. Vydal ju pápež Ján VIII v júni 880. Pápež bulu adresoval kniežaťu Svätoplukovi a v bule potvrdil pravovernosť arcibiskupa Metoda, ktorého zároveň ustanovil za arcibiskupa na Veľkej Morave.

(pandémia, máj 2020)      

Pandémia COVID19 v porovnaní z históriou sa v mnohom líši od podobných kríz, ktorými EÚ bojovala. Vírusu sa podarilo obnoviť význam a zmysel národných štátov a nastolilo potrebu zvratu v prospech potravinovej sebestačnosti. Vírus je realitou, nevieme kedy pandémia skočí, môžeme iba špekulovať o dlhodobých dôsledkoch politických, ekonomických či spoločenských. EÚ nečakane a nepripravená dostáva sa do neistoty.

     Aj trpaslík na ramene internetu dovidí ďaleko

V  krátkom čase „zaplakala“ koalícia, ktorá ma v parlamente ústavnú väčšinu. Najprv to bolo rozhodnutie ÚS SR, ktorý zakázal „špehovanie“ občanov cez mobilných operátorov pod zásterkou boja proti COVID 19 a v zapätí poslanci neschválili správu M.Patakyovej.

Vždy, keď človek začne mať dojem, že vie, ako veci majú byť, príroda ho zaskočí.

Počnúc „morovými ranami“, ktoré sa zachovali v biblii až po dnešnú pandémiu COVID-19 sa nič nezmenilo. Epidémie boli, sú a aj budú. Príroda je zdatným hráčom. V každodennom dejinnom zápase najnovšia technika sa snaží uchovať život vo svete v rovnováhe, ale nie vždy sa to darí. U nás pandémia sa paralyzuje strachom a smrťou, vtedy sme ochotní si uvedomiť svoju slabosť ale aj neschopnosť. Ak pandémia pominie, zabudneme a budeme znova žiť  svojim „bujarým“ žitím s peniazmi pre peniaze. Vždy by sme mali mať na pamäti, elementárne právo človeka na ochranu vlastného života a nedopustiť obmedzenie ľudských práv.  

Tí, ktorí dostali mandát vládnuť,

nech žijú v presvedčení,

že štyri roky vládnutia nie je to isté, ako večnosť

Programové vyhlásenie vlády (PVV) je dokument koalície, ktorá sa uchádza o dôveru v NR SR. Je to východiskový programový materiál pre činnosť vlády na roky 2020-2024. Dokument má 121 stránok a je k dispozícii na stiahnutie z internetu.