Aktuality

Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) má za cieľ navodiť zdanie demokracie a záujmu o občanov, povedal europoslanec M.Uhrík.

Občas vážne neviem, či svet riadia chytrí ľudia, ktorí si z nás uťahujú,

alebo imbecilovia, ktorí to myslia vážne 

Mark Twain

Za mier vo svete? Výdavky a (zisky) militaristov sú na historickom maxime, prekročili hranicu 2,1 bio $. Smutným dokladom agresívnosti a militarizácie sveta, vyvolanej nesprávnym spôsobom riešenia problémov svetovej bezpečnosti po rozpade bipolarity je, že celosvetové vojenské výdavky rástli aj napriek hospodárskym ťažkostiam spôsobeným pandémiou. V pomere podielu na svetovom hrubom domácom produkte (globálne vojenské zaťaženie) tieto výdavky dosiahli 2,2 % a v roku 2021 štáty vyčlenili na zbrojenie v priemere 5,9 % svojich celkových vládnych rozpočtov.

Mesiac knihy upriamuje pozornosť na poznanie, že Skutočné dejiny žijú výlučne v nás. Len a len v našej prítomnosti nachádzajú dejiny silu preniesť sa do budúcnosti. Človek, ktorý žije v mojej blízkosti, žije zo mňa práve tak, ako ja žijem pre neho. Som povinný hľadať svoje šťastie medzi svojim životom  a životom iných. Naše dejiny sú komunikatívnym životom ľudí, preto ľudia vymysleli slová, premenili ich na písmena, ktoré nachádzajú v knihách. Preto sa knihy stala úschovňou jazyka. Právo preto úlohou MK SR by malo pomáhať vydávať knihy slovenských spisovateľov.

Kto sadí hyacinty, aby na ne ne padali bomby?

Kto stavia mosty pod krídlami lietadiel?

Kto ladí violu, aby ju prehlušili výbuch?

Kto ráta kŕdle žeriavov, aby ich aby ich rozohnal vrtuľník?

Kto štiepi jablone, aby z nich padali črepy?

Kto zapletá vlasy, aby viali v zajatí?

Kto maľuje dom, aby ho opustil?

Kto tlačí knihu, aby horela?

Kto tesá sochu, aby sa z chrámu stali trosky?

Kto žije, aby umieral?

Kto sa modlí, aby nenávidel?

Kto vstúpil do tvojicj záhrad, Ukrajina?

Pozri, aké má jasné ruky, kto sadí hyacint.

(Katarína Džunková)

Katolícki biskupi Ukrajiny obrátili sa na svätého otca Františka s výzvou, aby verejne zasvätili Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ako nádej v časoch beznádeje. Vo výzve sa píše: „Svätý Otče! V týchto hodinách nemiernej bolesti a strašného trápenia nášho ľudu, my, biskupi Konferencie biskupov Ukrajiny, sme hovorcami neprestajných a úprimných prosieb podporovaných našimi kňazmi a zasvätenými osobami, ktoré dostávame od mnohých kresťanov, aby ste, Vaša Svätosť, zasvätili našu vlasť i Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! Pokorne Vás prosíme, aby ste verejne uskutočnili akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie podľa prosby Matky Božej Fatimskej. Nech Matka Božia, kráľovná mieru, príjme našu modlitbu: Regina pacis, ora pro nobis.

 

Európa potrebuje nového Churchilla

Pár dni trvá konflikt na Ukrajine. Útoky ruskej armády na veľké ukrajinské mesta mimo zóny Minských dohôd sú neospravedlniteľné. Tragédiou zostane, že Ukrajina spolu s civilným obyvateľstvom bude najväčšou obeťou sporu.