Aktuality

Nech nasledujúca poznámka o trhovej ekonomike je zamyslením sa, či to čo (ne)robíme  je správna cesta. Uznávame pozitívne aspekty ekonomiky voľného trhu, ale nemali by sme trpieť ideológiu, ktorá sa usiluje o totalizovanie logiky tržnej ekonómie? Nemali by sme dovoliť, aby bolo všetko na predaj? Vyžaduje trhová ekonomika riadenie zákonmi a tie musia mať za cieľ viacej než ekonomickú činnosť? Má byť ekonomika usmerňovaná tak, aby viedla k sociálnym cieľom, pre sociálne dobro celej spoločnosti?

V roku 1683 podľa plánov mala osmanská armáda dobyť Viedeň. V tom čase Osmani už takmer vyše storočie ovládali rozsiahlu časť Uhorka. Dobytie hlavného mesta Habsburgovcov by posilnilo a upevnilo ich postavenie v strednej Európe, prinieslo im to slávu a bohatstvo.  Opak bol pravdou. Bitka pri Viedni sa stala začiatkom postupného  úpadku osmanskej moci v strednej Európe. Preto mali by sme vedieť, uvedomovať si a pripomínať si, čo sa stalo v roku 1683 a čo sa deje dnes pár kilometrov od Bratislavy.

Nech výstižný text zverejnený na portáli hlavne správy ponúkne druhú stranu tej istej mince.

Česká Asociácia nezávislých médií (ANM) udeľovala Krameriovu cenu za rok 2020. Cenu udeľuje porota mediálnych odborníkov každoročne od roku 2016 na počesť zakladateľa novodobého českého novinárstva Václava Mateja Krameria, žijúceho na prelome 18. a 19. storočia. Pre cenu je príznačné, že sa udeľuje publicistom, esejistom, spisovateľom i filozofom, ktorí sa vo svojej tvorbe vyznačujú nezávislosťou myslenia od politického mainstreamu a oficiálnych názorových prúdov.

Na Deň detí bolo pred 65 rokmi otvorená prvá samoobsluha v Česko-Slovensku. Samoobsluhy to u nás nemali jednoduché. Prvá samoobsluha vznikla v USA, ktorá mala u nás blen imperialistického vydierania pracujúcich. Osud bol pre našich súdruhov prívetivý až keď začali otvárať samoobsluhy aj v krajine sovietov, čo bolo pre KSČ stranícky príkaz konať.

Pred sto rokmi 4.6.1920 podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci  podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

 

Trianon v sebe nesie dve posolstva. Maďarom dal do vienka národný štát, pre nás dosiahnutie sna generácii Slovákov. Ľ.Štúr v roku 1848 zdôraznil, že pokiaľ sa náš národ neoddelí od Maďarov, nemá budúcnosť. Neustále upozorňovanie na „nelichotivý stav“ maďarskej menšiny na území okolitých štátov je v rozpore s tým ako sa má slovenská menšina v Maďarsku. Slovenská menšina v Maďarsku prakticky sa vytratila. V čase podpísania mierovej zmluvy v Maďarsku žilo 300 tisíc Slovákov.  

(zamyslenie sa nad Trianonom 1920)

Pred sto rokmi 4.6.1920, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži vo Versailles 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.