Aktuality

Pred pár rokmi neakceptovateľný pojem „ekologické prasa“, dnes vo forme a obsahu je  „nám blízke“, aspoň pre tých, ktorí sú opojení klimatickými aktivistami.   

Milan Kundera (1929) je česko-francúzsky spisovateľ , od roku 1975 žijúci vo Francúzsku a od konca 80.rokov píšuci po francúzsky. Je svetovo najúspešnejší a najprekladateľnejším autorom českého pôvodu a jeho romány a eseje výrazne prispeli k vývoju románu ako žánru. Nevyjadroval sa k situácii v Česku. Až jeho text ospravedlnenia vzbudil pozornosť pre jeho otvorenosť.  

Prezidentka Z.Čaputová vo svojom príhovore  zabudla na holokaust a oslobodenie koncentračného tábora Osvietim Červenou armádou. Holokaust bol systematické vyvražďovanie Židov a iných národov alebo národností nemeckými nacistami a ich spojencami hromadné vraždenie.

Udeľovanie ocenení prezidentkou navodilo mnohé zamyslenia, lepšie by asi znelo tajomné (účelové?) šramoty.

 BRATISLAVA. Dvadsať osobností verejného života zo Slovenska a z Česka ocenila prezidentka Zuzana Čaputová štátnym vyznamenaním pri príležitosti 27. výročia vzniku republiky.

 

   

Silvestrovské ohňostroje po roku 1989 vyvolávali príjemné emócie, ktoré aspoň na chvíľu dali zabudnúť na úskalie žitia. Bez týchto „kvapiek“ by pre niektorých bol život v čase vianočnom mono tvárnejší, možno hraničiacich s bezcieľnosťou.