Aktuality

17.júla sme si pripomenuli prijatie Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR. Jej prijatie malo deklaratívny a symbolicky význam. Aj napriek tomu v čase vtedajších vrcholiacich rokovaní o novej podobe spolužitia Čechov a Slovákov mala výrazný politický význam. Deklarácia bola v SNR schválená veľkou väčšinou 113 hlasov z celkových 147 prítomných poslancov.

Umenie nás nemôže, aj keď si to prajeme, uchrániť vojen, strádania, závisti, hrabivosti, staroby či smrti, ale môže nám uprostred toho všetkého byť oporou.

(Ray Bradbury)

Miestom posledného odpočinku zosnulého M. Lúčanského, pôvodne pochovanom v Štrbe, sa stal Národný cintorín v Martine. Mottom na náhrobnej doske sú slová: “Tichou modlitbou vyprosme dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky nespoja.” Generál Lučanský, známy úspešným bojom proti mafii, zomrel 30.12.2020 za doteraz nevyjasnených okolností vo vyšetrovacej väzbe v Prešove. Pozostalí pripojili verš P.O.Hviezdoslava: „Oni – verili! dúfali skalopevne, tvrdosťou tatranskej žuly – vo víťazstvo Pravdy, hoc na smrť zmučenej, i preklatej a pochovanej; v tej nádeji i zmierali.“

     Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov.

(E.Burke)

V mesiaci apríl sme si pripomenuli dvoch významných dejateľov slovenských dejín. 6.apríla 885 zomrel Sv.Metód, byzantský vzdelanec, spisovateľ, prekladateľ, právnik, prvý arcibiskup na území Veľkej Moravy, pápežský legát, misionár a svätec. 14.4.1849 zomrel Ján Hollý, katolíčky kňaz, výnimočný básnik, prekladateľ zo staro gréčtiny a latinčiny, vzdelanec, osobnosť slovenského národa. Po ňom je pomenovaná planétka HOLLY.

Vrbětice vedome alebo že by náhodou v plnej nahote rozvinuli zabudnutú kauzu, ktorá sedem rokov bola pod kobercom. Na pochopenie nech poslúžia krátke ale výstižne poznámky, ktoré vyslovil skúsený politik V.Klaus. 

Posledný deň v mesiaci marec mohol byť ale nebol dňom menovania novej vlády. Pani prezidentka sa nechala vtiahnuť do pošetilej hry, v „srandovný“ deň vymenovala vládu,  čím vláde vtisla nelichotivý prívlastok. Takto prvoaprílová (rozpačitá?) vláda utŕžila výhru. Punc originality jej dali Remišová, Kolíková, Sulík, Korčok, Grőhling ale aj Krajniak, ktorí podali demisiu, aby sa za pár hodín sa do nej neokrôchane vteperili a dali jej punc „nekonečnej“ nenahraditeľnosti. Podobne, ako sa to stalo s núteným stavom, ktorí môže trvať až ... do nevidím. 

Nie je nič, čo by ti vláda mohla dať, pričom predtým by ti to vzala

W.Churchil

Covid-19 preniesol zákaz konania bohoslužieb pre verejnosť. Pritom cirkvi na Slovensku sú trpezlivé, v pokoji chcú prispievať k dohode so štátom pri rešpektovaní prijatých opatrení. Problémom zostáva, že napriek žiadostiam biskupov, predstavitelia štátu nevzali do úvahy výnimky pre verejnú pastoračnú službu. Zákaz verejných bohoslužieb  považuje predseda Správnej rady Nadácie A.Tunegu J.Figeľ za porušenie ústavného a medzinárodného práva.