Aktuality

Ministerka kultúry SR Ľ.Lašáková udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia. Ocenila jedenástich laureátov v siedmich kategóriách. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom od roku 1999 za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, za dlhodobý alebo životný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Skupina okolo poslanca Marcela Šula podala podnet na prokuratúru. Tvrdí, že schválené VZN o zvýšených daniach je nezákonné. Poslanec totiž namieta, že mesto nedodržalo 15 - dňovú lehotu na zverejnenie dokumentu na úradnej tabuli.

Multikultúrne sú iba impériá. Po Druhej svetovej vojne v západnej Európe fungovali životaschopné demokracie a podobný pulz politického života sa objavil po páde Sovietskeho impéria v stredoeurópskom priestore. Toto sú tie najvzácnejšie plody nášho úsilia. Ale ak nevenujeme patričnú starostlivosť súčasným imigrantským a demografickým problémom, ľahko môžeme o ne prísť.

Znovu sa ukázalo aké silné priateľstvo je medzi slniečkármi a médiami. Verejnosti je podsúvaný súkromný rozhovor z roku 2016 medzi A.Dankom a obvinenou A.Zsuzsovou medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP (registrovaná v Čechách) a investigatívnym centrom J,Kuciaka.

Musíme obnoviť solidaritu ako Solidarita a jednota v rozmanitosti. Rešpekt pre osobitný charakter jednotlivých európskych národov a nie pochybné nároky multikulturalistov. Imigrácia bez asimilácie je kolonizáciou a toto je neprijateľné. Oprávnene očakávame, že tí, čo sa prisťahujú do našich končín, príjmu naše kultúrne zvyklosti a spôsoby života.

Sú slová, ktoré nezapadnú, ktoré sú ako keby majákom nášho uvyžovania. V poslednom čase zaujali slová, ktoré predniesol V.Putina 27.1.2020 v Lipecku, južne od Mosky. Témou bola tradičná rodina a morálne a duchovné tradície a zvyky.