Aktuality

Všetko zlé je na niečo dobré. Zrušili sme koncerty, zavreli štadióny, kiná, divadlá, kostoly, školy, výsledkom bude, že môžeme očakávať za 9 mesiacov populačný boom, tzv. Pellegriniho deti.

Posledný prejav N.Farage v EP je otvorený, v ktorom sa vyznáva ako on i jeho krajina vníma vystúpenie Veľkej Británie z EÚ. Nemusíme s ním súhlasiť, ale mohli by sme si jeho vystúpenie aspoň pozorne prečítať, rozmýšľať a snáď sa aj poučiť.  Nie jedného napadne, či sporom nie sú „malé“ európske národy, ktoré majú iné ideové ukotvené pochádzajúce spred roku 1989, na rozdiel od západných krajín, ktorých ideológia pochádza z hojnosti a blahobytu? N.Farage povedal:

V tomto roku si pripomíname 75.výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Celkom v nej zahynulo 72 mio ľudí, z toho 24 mio v Sovietskom zväze. Tohoročné oslavy nesú v sebe tri posolstva, Je to spomienka na obete, ďalej aby sme sa bránili prehodnocovaniu výsledkov druhej svetovej vojny a rázne a principiálne poukazovali na zločiny proti ľudskosti spáchaných počas druhej svetovej vojny.

Prajem Vám a čitateľom, aby ste ich prežili v Kristovom pokoji v zdraví a s nádejou. Pripájam aj ozdravné slovko k Veľkej noci.

Mons. Viliam Judák

Imigrácia je však iba jedným rozmerom sociálneho zauzleného zmätku, ktorý treba rozuzliť. Musíme obnoviť dôstojnosť jednotlivých úloh v spoločnosti: rodičia, učitelia, profesori majú povinnosť formovať tých, čo sú im zverení. Musí sa prestať s kultom experimentovania, najmä keď sa to deje na úkor osvedčenej múdrosti, skúsenosti a predpokladu kultúrneho života.

V čase pandémie ochorenia Covid-19 pobúrila časť slovenskej verejnosti výzva na podporu kultúry. Zástupcovia zábavného priemyslu z platformy Stojíme za kultúrou apelujú na nové vedenie ministerstva kultúry, aby škody spôsobené koronavírusom tomuto odvetviu boli prioritou. Z množstva postrehov reagujúcich na výzvu bol aj Branislav Boba, ktorého názor je zverejnený v plnom rozsahu.