Aktuality

Duchovnú realitu môže človek cítiť jedine v prítomnom okamihu (Rupert Sheldrake)

Azda každý súdny človek chápe súčasnú zložitú ekonomickú situáciu, len nechápe, prečo všetky problémy v spoločnosti vláda rieši len na úkor tých najslabších. Práve tieto vrstvy nesú najväčšiu ekonomickú a sociálnu záťaž dopadov pandémie, čo má výrazný vplyv na ich príjem, životnú úroveň a neraz ich dostáva pod hranicu biedy. Ak vláda zmrazuje minimálne mzdy, dôchodky, stravné, čo si zaslúži iné, ako poslať ju "k ľadu" či rovno na politické smetisko.

Mám rád tichý kostol,

predtým ako sa začne bohoslužba, viac ako akékoľvek kázanie

(Ralph W.Emerson)

V čase uzavretia pre koronavírus, čas bol využitý na obnovu interiéru kostola sv.Bartolomeja v Čadci. Vykonala sa  rekonštrukcia elektroinštalácie, vymaľoval sa interiér kostola a nainštalovali nové osvetlenie, a to všetko preto, aby vyniklo to hlavné, nové presbytérium (miesto pre hlavný oltár), nový mramorový obetný stôl, ambóna (vyvýšený rečnícka podstavec), krstiteľnica a príslušenstvo.

Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.

Albert Einstein

Úvod tohoročného školského roku 2020/2021 bol pre žiakov naplnením sna o dvoch rokoch prázdnin, vďaka nejasnému pôvodu ale o to razantnejšiemu účinku koronavírusu. Môže nastať všetko, ale aj nič.

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom

(sv.Augustín)

Doma o SNP vznešené slova, za „humnami“ knihy hlavne od nemeckých autorov píšucich,  ako keby SNP nebolo. Nie je chyba v nás, že cez prsty vďaka našej pasivite znižujeme význam SNP vo svete?

Pravda je vrcholom bytia, spravodlivosť je jej aplikácia pre druhých 

Ralph W.Emerson

Súčasný svet nám predstiera, že všetko je možné, aspoň vo virtuálnom svete, strácame schopnosť rozlišovať medzi skutočnosťou a fantáziou. Kto sa stáva stále viac odtrhnutý od reality, začína stáť nohami na pieskových základoch. Vtedy je povďačný každému, kto mu chce pomôcť. Najprv príde ten, ktorého myšlienky sa strácajú v množstve účelového zla (nepomáhajú, leda tak do pekla). Výsledkom je rozleptávanie morálky, výchovy ale aj rodiny. Ak svet bol stvorený pre dobro, dnes zlo prevyšuje možnosti človeka, presahuje prirodzené ľudské možnosti. V politike to znamená odklon od väčšinového názoru ľudí práce.