Inými očami

V pondelok 15.11.2010 sme si pripomínali Deň dopravných nehôd. Na túto tému napísal Karel Čapek úvahu v Lidových novinách 21. 10. 1935. Čítajme a dumajme, či to čo bolo pred 75 rokmi napísané nie je aj dnes aktuálne.

Vážený pán primátor Ing. Jozef Vražel a vážený pán spolumajiteľ  Decory s.r.o. Peter Malicher.

Dovoľte, aby som zareagoval  na Váš otvorený list v ktorom by som rád  objasnil zásadný prístup OSBD Čadca k problematike poskytovania retransmisie  v našich televíznych káblových rozvodoch. 

Vážený pán predseda predstavenstva Ing. Marián Sihelník a vážený pán riaditeľ Bc. Jaroslav Jašík,

týmto otvoreným listom sa na Vás obraciame na základe žiadosti občanov mesta Čadca, ktorým bolo Vašim konaním znemožnené sledovanie mestskej televízie VAŠA TV na Sídlisku III., Kýčerka a Žarec v Čadci.

Okresný súd v Čadci rozhodnutím zo dňa 23. septembra 2010 zastavil konanie v právnej veci o náhradu škody medzi M.M.–Bistro SATELIT a mestom Čadca. Znamená rozhodnutie súdu koniec „kauzy 30 miliónov“? Vykoná mesto opatrenia potrebné pre navrátenie svojho majetku?

Vždy je lepší jasný nepriateľ ako neistý priateľ,
ktorý je „priateľom“ iba pre výhody


Na Slovensku sa pohybuje priemerná mzda okolo 770 €. Kysuce asi tento priemer  výrazne kazia. Človek, ak už nejakú prácu v Čadci a okolí zoženie, tak o priemernej mzde môže iba snívať. Veľmi často a hlavne väčšina Kysučanov otočí každé euro v ruke, kým sa rozhodne, čo jeho deti viac potrebujú. Či je to jedlo alebo na jeho úkor radšej kúpi zošit, topánky, tašku do školy. Čas krízy, vysokej nezamestnanosti, nízkych platov a vysokých cien nás každodenne prenasleduje a často nedáva mnohým spať.

Pochádzam z rodiny drobného živnostníka – pekárskeho majstra z Turzovky. Obaja rodičia boli účastníkmi partizánskeho odboja, otec na túto činnosť doplatil väzením i zdravím. Detstvo som prežila v neľahkom období po znárodnení otcovej pekárskej živnosti, v období prenasledovania a bezohľadnej diskriminácie bývalých živnostníkov.