Inými očami

Život na teba občas bude hádzať špinu, rôzne druhy špiny. Umenie je to otriasť a vystúpiť vyššie. Každý náš problém je schodík, po ktorom sa dá ísť hore. My môžeme vyliezť aj z tých najhlbších studní. Len nesmieme prestať, nesmieme sa vzdať. Otrasme zo seba špinu a urobme krok hore !

Nie je aj toto symbolika toho čo bolo, keď moc sa vymykla rozumu, keď sa zdalo, že ponižovanie bude „nekonečné“ a nebude mať koniec ?

... tak zneli vyjadrenia, ktorými sa často prezentovalo bývalé vedenie predovšetkým v predvolebnom období. Mnohí obyvatelia Čadce považovali túto informáciu za pravdivú, hoci im nikdy neboli prezentované reálne čísla. Nakoľko ide o verejné financie, pravdivá a objektívna informácia o stave mestskej pokladne by sa mala poskytovať občanom aj zo zákona. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z.)

Vidíme, že kto má moc, nemusí mať pravdu.
Lebo kto má pravdu moci, nemusí mať moc pravdy.

Lož, nepravda a podvod majú mnohé podoby.
Pravda má jednu tvár.
Nepotrebuje podporu sily, lebo by sa tým sama vyvracala.

Slovo je výrazom pravdy, kým je pravda u človeka.
Rozbitosťou človeka sa zredukuje i pravda a opravdivosť v ňom.
A ako  sa človek len zdá človekom, tak sa pravda  len zdá pravdou,
Stáva sa heslom, frázou.

(Úvaha pre rok 2011)

Predstavte si, že vám banka otvorí účet s 57600 €, pričom treba dodržať len 2 pravidlá.
    
Pravidlo prvé: Večer všetko to, čo neminiete počas dňa, ZMIZNE; Nemôžete podvádzať -  pripísať tieto peniaze na iný účet. Môžete len míňať... Každé ráno vám banka otvorí nový účet s 57600 € na deň.

Pravidlo druhé: Banka môže túto „hru“ prerušiť bez varovanie vopred. V určitom momente vám môže povedať, že je hra skončená, že ruší váš účet a že ďalšie už otvoriť nemôže. Čo by ste urobili ? 

(Inými očami, 22. 12. 2010)

Adventu už je „nakrátku“, Vánoce jsou přede dveřmi, sněhová nadílka připravuje romantickou vánoční kulisu jako za našeho dětství. Advent a Vánoce jsou krásným obdobím církevního, liturgického roku, který je pokaždé  příležitostí mít před očima velké události spásy:  vstup Boha, jeho Syna Ježíše Krista, na tuto zem, jeho trvalá přítomnost a působení mezi námi konkrétně a vždy v novém kontextu dějin. Můžeme rozjímat o těchto událostech a uskutečňovat je ve svém životě.

(Inými očami, 22.12.2010)

V roku 2008 sme dostali šeky za odpad tesne pred Vianocami. Je rok 2010, je po voľbách, a výmery ešte všetci nemáme. Viem, že pán primátor so svojím platom nebude mať problém zaplatiť si ho tesne pred Vianocami. Ale čo tí, ktorí musia vyžiť z 350 EURO mesačne? On nepochopí, že väčšina ľudí žije od výplaty 3 týždne a štvrtý živoria. Nie je príčinou zmeny, že pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva bude poplatok neúmerne vysoký? Že by sa primátor J.Vražel pred voľbami naľakal ľudí? Keby to tak nebolo, tak by bol ešte pred voľbami s radosťou každému doniesol výmer osobne domov, tak ako to bolo pred komunálnymi voľbami.