Úvahy

Cenné svedectvo o 2.vetovej vojne nám zanechal znalec ľudí, Ameriky i sveta John Steinbeck (1902-1968). Zo svojej cesty do Sovietskeho zväzu v roku 1947 vyťažil a všetky svoje myšlienky vydal v Ruskom denníku. Jeho postrehy sú  aj po 75 rokoch živé a autentické.

Západ Ukrajinu po roku 2014 zadlžil. Aj terajšia pomoc je iba vo forme pôžičiek. Ukrajina sa po majdanovom prevrate 2014 stala najchudobnejšou krajinou v Európe s HDP na hlavu okolo cca 3500 dolárov. Ukrajinu okrádajú tamojší oligarchovia a politici od jej vzniku v roku 1992.

V skutočnosti sú všetky vojny za posledné desaťročia „oprávnené“. „V našom atómovom veku bolo by už nerozumné pokladať vojnu za vhodný prostriedok na nápravu utrpených krívd“ povedal sv.Ján XXIII. Každá vojna zanecháva svet horší, ako ho našla. Vojna je zlyhanie politiky a ľudstva, hanebný ústup, porážka mocnosti zla, všetko utrpenie znášajú nevinní – dôchodcovia, deti, chorí ....

Peknými slovami a dobrotou je možné na vlásku viesť slona 

Saadi Shīrāz

Jednota dôchodcov na Slovensku nesúhlasí s navrhovanou pomocou, ktorú prináša vláda v boji so zdražovaním. Podľa JDS je pomoc nedostatočná, pre senioroch mizivá, akoby na Slovensku ani nežili, akoby jej prianím bolo, aby nebrali ani dôchodky.  

Slavín je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky, ktorá bola pomaľovaná ukrajinskými farbami. Tento odsúdeniahodný zločin poškodzuje materiálne, morálne a kultúrne predovšetkým Slovenskú republiku! O historickej pravde, že naši osloboditelia pred 77 rokmi nemali nič spoločné s inváziou v roku 1968 u nás, či v roku 2022 na Ukrajine. Na Slavíne je pochovaných 6.845 vojakov a dôstojníkov Červenej armády a iných národnosti, okrem Rusov to boli Bielorusi, Ukrajinci, Tatári, predstaviteľov takmer všetkých republík a národnostných republík ZSSR, ktorí zomreli za oslobodenie Slovenska od fašizmu. 

(Paradoxy nášho sveta alebo sme naivní alebo sa poučíme­­­­?)

Analytik a ľavicový komentátor Eduard Chmelár tvrdí, že prezidentka SR Zuzana Čaputová, respektíve celý liberálny svet, je vo svojich vyhláseniach ohľadom energetickej bezpečnosti pokrytecký. Na jednej strany upozorňuje, že ťažba a preprava skvapalneného a bridlicového plynu zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu, takže nemôže byť environmentálnym riešením, na strane druhej sa mu nepozdáva ani to, že európski politici rokujú o alternatívnych dodávkach so štátmi ako Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, ktoré majú dlhodobý problém v dodržiavaní ľudských práv.