Úvahy

(zamyslenie sa o 17.novembri)

Rok 1989 bol v strednej Európe rokom zmeny. U nás to bola nežná revolúcia, v Nemecku pád berlínskej steny, Zmeny boli spojené s koncom budovania socializmu, zanikla Varšavská zmluva a RVHP. Pád komunizmu zmenil Európu a umožnil znovu zjednotenie Nemecka.

Česko-slovensko patrilo medzi 10 priemyselne najvyspelejších krajín sveta. Občianska spoločnosť tu bola najrozvinutejšia a najlepšie štruktúrovaná v strednej Európe.

V roku 2018 uplynulo sto rokov od prijatia zákona č.11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého. Českoslovakistická propaganda tvrdí, že 28.októbra 1918 vznikol štát dvoch bratských národov, že Slováci sa vtedy po prvý raz prejavili ako štátotvorný národ. Slováci v tom čase nepochybne do česko-slovenského štátu ako štátotvorný subjekt vstúpiť chceli. Svedčí o tom Clevelandská zmluva a Pittsburská dohoda.

Posledné hlasovanie o potratoch v NR SR odkrylo úpadok strany ZA ĽUDÍ. Naznačilo pnutie na slovensky spôsob a začiatok spájania sa s vidinou (dočasných) krajších začiatkov.

Hagia Sofia v preklade Chrám Božej múdrosti je bývalá byzantská kresťanská bazilika v Istanbule. Po 1500 rokoch pohnutej histórie u jednej z najstarších stavieb sveta nastal zvrat. Od roku 1935 bazilika fungovala ako štátne múzeum. Po 86 rokoch v živote jednej z najslávnejších stavieb sveta sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu a na príkaz R.T.Erdogana stalo mešitou. Zmena využívania vyvolala vo svete kritiku. Kritiku vznieslo OSN, UNESCO a konštantínopolský patriarcha Bartolomej.    

 (úvaha Covid 19 - 3.časť)

Spisovateľ bestsellerov a bývalý politik a diplomat Jozef Banáš prezradil premiérovi Matovičovi, v čom spočíva kľúč k úspechu.