Úvahy

Zachrániť ľudský život je Boží dar

Láska rodičov v živote svojich deti je základná sila, ktorou pozitívnym smerom formujeme ich životy. Nestačí deti milovať. Treba, aby aj oni vedeli, že ich milujeme.  Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto potrebujú od nás veľa lásky, aby z nich vyrástli nádherné bytosti a plnohodnotné osobnosti ... tieto hodnoty boli pretavené do nasledujúceho bezprecedentného prípadu, ktorý každého chytí za srdce.

Na svet sa rúti jedna hrozba za druhou. Ukazuje sa, že zdatný technicky a technologicky um sveta sa stáva bezbranným, nech sa jedna o migráciu, ktorý prehlbuje proces islamizácie v EÚ, hrozba koronavírusovej pandémie končiaca sa (zatiaľ) hrozbou ekonomickej „pandemickej“ krízy, ktorej dôsledky nevieme dnes predpovedať.

Vzhľadom na prebiehajúce moratórium nie je možné tlmočiť svoje politické posolstvá otvorene. Skrytú formu zvolil na poslednú chvíľu analytik Ján Baránek, ktorý možnú povolebnú situáciu pripodobnil k bájke o žabe a škorpiónovi. Zrejme chcel povedať, že skladanie vlády môže byť rýchle, ale rovnako rýchly môže byť i pád.

Progresívne prznenie práva v priamom prenose

(J.Čarnogurský ml.)

Posledná schôdza NR SR pred voľbami 18.2.2020 ukázala, ako Progresívci so stranou Spolu si ctia ľudí práce, ktorých je u nás viacej, ako je vyznávačov liberalizmu. Ich záujmom je iba zisk v podobe politickej marže, ktorí sú v menšine odporcami sociálneho štátu.

Rok 2020 Matica slovenská vyhlásila za Rok národnej identity. Zároveň je to rok konanie volieb, ktoré môžu byť vďaka „veľkorysému“ volebnému programu v časti kultúra politickej strany ZA ĽUDÍ hrozbou, ak nie likvidáciou najstaršej slovenskej národnej kultúrnej inštitúcie, tak aspoň jej oklieštenie právomoci. 

Nech slová literáta Štefana Nižňanského, bývalého riaditeľa Slovenskej televízie, ktorými  odpovedal na otázky, ktoré smerujú ku porušeniu zákonom predpísanej objektívnosti, vyváženosti a nestrannosti spravodajstva, poodkryl skutočnú tvar pôsobenia TV v spoločnosti, nech mnohým otvoria oči, aby rozmýšľali, komu dajú svoj hlas.