Úvahy

Slavín je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky, ktorá bola pomaľovaná ukrajinskými farbami. Tento odsúdeniahodný zločin poškodzuje materiálne, morálne a kultúrne predovšetkým Slovenskú republiku! O historickej pravde, že naši osloboditelia pred 77 rokmi nemali nič spoločné s inváziou v roku 1968 u nás, či v roku 2022 na Ukrajine. Na Slavíne je pochovaných 6.845 vojakov a dôstojníkov Červenej armády a iných národnosti, okrem Rusov to boli Bielorusi, Ukrajinci, Tatári, predstaviteľov takmer všetkých republík a národnostných republík ZSSR, ktorí zomreli za oslobodenie Slovenska od fašizmu. 

(Paradoxy nášho sveta alebo sme naivní alebo sa poučíme­­­­?)

Analytik a ľavicový komentátor Eduard Chmelár tvrdí, že prezidentka SR Zuzana Čaputová, respektíve celý liberálny svet, je vo svojich vyhláseniach ohľadom energetickej bezpečnosti pokrytecký. Na jednej strany upozorňuje, že ťažba a preprava skvapalneného a bridlicového plynu zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu, takže nemôže byť environmentálnym riešením, na strane druhej sa mu nepozdáva ani to, že európski politici rokujú o alternatívnych dodávkach so štátmi ako Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, ktoré majú dlhodobý problém v dodržiavaní ľudských práv.

Medvedia odysea po slovensky        

Pokiaľ je život bez ceny, k čomu je smrť? (C.R.Martin)

Dušana Mydliara (1964) v minulé leto zabil medveď. Štát vyplatil rodine 22.700 €. Pred časom sa vybrali na lov dve partie poľovníkov. Mali povolenie na odstrel jedného medveďa. Zhodou okolnosti v rovnakom čase narazili na medveďa obe skupiny, zastrelili dvoch. Poľovníci to priznali a štátny orgán im vyrubil pokutu 80 tisíc € !? Hovorca MŽP vyhlásil, že výška pokuty 80 tisíc € zohľadňuje  spoločenskú hodnotu  zastreleného medveďa.

 

                                                                Ukazovateľom skutočného charakteru       

človeka je, čo by robil, keby vedel, že nato nikdy nikto nepríde

Thomas Macaulay

Od roku 2020 pandemicka kríza spôsobená Covidom-19 postupne sa zmenila na celosvetový fenomén, zasahujúci mnohé sektory života. Zhoršila sa komunikácia medzi ľuďmi, zhoršili sa navzájom prepojené krízy, ako sú klimatická, potravinová, ekonomická či migračná kríza, ktoré vyvolali vážne ťažkosti do vtedy nepoznané.

Tento svet opustím bez ľútosti. Predovšetkým ale nenávidím túto dobu, je mi z nej na vracanie.

Problém totalitarizmu zostáva. Hlavnou hrozbou demokracie nie je skutočnosť, že existujú totalitné štáty, ale totalita je v človeku samom, jeho postojoch a v inštitúciách, ktoré spôsobili víťazstvo autority a vznik závislosti od vodcov.

John Dewey

Dôvera Slovákov s vládou je podľa Eurobarometra druhá najnižšia zo všetkých krajín EÚ. Rok 2021 pre Slovensko písal katastrofický scenár, keď 84% obyvateľov je s ňou nespokojná. Dôvera ku vláde v roku 2021 je podľa prieskumu Trendu (č.50-51/2021) je nasledovná: 0 % (nula !!!) nikto nie je spokojný (svetový unikát ?), historicky sa už nedá toto prekonať. Iba 5% sa domnieva, že vláda urobila veľa dobrého, ale aj zopár chýb, 17%  opýtaných je presvedčených, že vláda neposunula krajinu príliš dopredu, 67% je presvedčená, že je to jedna veľká improvizácia a 11% nevyjadrila sa.