Úvahy

Posledné hlasovanie o potratoch v NR SR odkrylo úpadok strany ZA ĽUDÍ. Naznačilo pnutie na slovensky spôsob a začiatok spájania sa s vidinou (dočasných) krajších začiatkov.

Hagia Sofia v preklade Chrám Božej múdrosti je bývalá byzantská kresťanská bazilika v Istanbule. Po 1500 rokoch pohnutej histórie u jednej z najstarších stavieb sveta nastal zvrat. Od roku 1935 bazilika fungovala ako štátne múzeum. Po 86 rokoch v živote jednej z najslávnejších stavieb sveta sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu a na príkaz R.T.Erdogana stalo mešitou. Zmena využívania vyvolala vo svete kritiku. Kritiku vznieslo OSN, UNESCO a konštantínopolský patriarcha Bartolomej.    

 (úvaha Covid 19 - 3.časť)

Spisovateľ bestsellerov a bývalý politik a diplomat Jozef Banáš prezradil premiérovi Matovičovi, v čom spočíva kľúč k úspechu.

(úvaha o Covid 19 - 2.časť)

Pohľad na Covid 19 očami kňaza dáva možnosť pochopiť, ako cirkev vníma súčasnú pandémiu. Na jar sa rešpektovalo jej postavenie, jedine biskupi mohli rozhodnúť zakázať verejne omše. Dnes o tom chce rozhodovať krízový štáb. Potom sa vynára otázka, či platí rovnaký meter pre všetkých. Ak môžu byť bary otvorené do 22 hodiny, do nákupného centra príde stovky zákazníkov, v škole sa tiesnia stovky žiakov, takýto stav možno chápať ako neprimeraný zásah do náboženskej slobody. Potom duchovný život veriacich je neporovnateľný s kultúrnymi podujatiami, krčmy, fitka sú otvorené a kostoly zavreté. Hlavne, že v kostoloch sa nekonzumuje ako v bare. Prečo tie rozdiely? Kto stoji v pozadí tohto „tlaku“? 

(úvaha o Covid 19 - 1.časť)

Covid 19 posilňuje štát nad občanmi aj vďaka dohľadu nad spoločnosťou prostredníctvom digitálnych technológii, povedal V.Klaus na začiatku pandémie (apríl 2020). Tak ako gradovala pandémia, vyslovoval bez servítku kritické slová pri stálom hľadaní odpovede, či Covid 19 je choroba alebo inštrument k premene spoločnosti. Nech jeho slova na jeho web stránke sú dôvodom pre každého si v chaose pojmov urobiť jasno.

( dozvuky diváckej ankety OTO 2020 vo verejnosti )            

Na obrazovkách RTVS v sobotu 5.9. bol prenos gala večera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety OTO 2020 -   najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.