Úvahy

Medzinárodný trestný tribunál (ICC) vznikol v roku 1998 na základe zmluvy vyznámnej ako Rímsky štatút. Náplňou tribunálu je riešiť otázky zločinu genocídy, agresie, vojnovými zločinmi a zločiny proti ľudskosti.

Tohoročné pripomenutie vzniku NATO 4.4. bude mať opäť o niečo viac horkou príchuťou. Súčasná politika NATO je dnes stále viac stelesnením a presadzovaním zahraničnej politiky USA, ktorá sa nechce zmieriť so skutočnosťou straty role svetového hegemóna. Krajiny končiaceho svetového policajta, majúce na svedomí najviac vojnových zločinov, ktoré v rokoch 1950–2015 bombardovali viac ako 20 štátov sveta.

Príkladom, že NATO nikdy v histórii nemalo nič spoločného sa skutočným zabezpečením svetového mieru, je rozšírenie NATO smerom na východ po rozpustení Varšavskej zmluvy a po rozpade vtedajšieho ZSSR, aj napriek tomu Západ deklaroval a sľuboval nerozširovanie NATO smerom k ruským hraniciam a jeho vojenské neobkľučovanie. To neskončilo doposiaľ, a tak sa na veliteľstve NATO v súčasnosti chystajú vyvesiť vlajku najprv Fínska a po schválení Tureckom aj Švédska.

Americké dokumenty, ktoré sa dostali účelovo alebo náhodne na verejnosť povedali to čo malo byť tajné, pre sociálne siete bol to top roka. Takto nechtiac si Washingtonu skomplikoval vzťahy zo svojimi spojencami, narušil diplomatické vzťahy medzi krajinami, uviedol denník New York Times.

Únik informácií, ktoré skomplikovali vzťahy so spojeneckými krajinami a vyvolali pochybnosti o schopnosti Ameriky udržať tajomstvá. Vysoko postavený predstaviteľ západných spravodajských služieb, ktorý dokumenty preštudoval, uviedol, že zverejnene materiály sú „bolestivé“ a mohli by obmedziť zdieľané spravodajské informácie.

Dokumenty by mohli tiež škodiť diplomatickým vzťahom iným spôsobom. Nové odhalené spravodajské dokumenty jasne ukazujú, že Spojené štáty nešpehujú iba Rusko, ale tiež svojich spojencom. Nie je to dôkaz, že spojenci si nedôverujú? Z poznaného teraz vieme, že asi Nemecko zostane stále Nemeckom, podobne Anglicko bude Anglickom, Francúzsko bude Francúzskom ...

Vysokí americkí predstavitelia pripustili, že dokumentysa zdajú byť legitímnymi spravodajskými a operačnými informáciami, ktoré zostavil spoločný štáb Pentagónu.“ Vysoko postavený americký úradník uviedlo, že by mohlo byť obtiažne vypátrať pôvodný zdroj úniku, pretože k takýmto dokumentom majú prístup stovky, ak nie tisíce vojenských a ďalších amerických vládnych úradníkov. Preto Pentagón nedávno zaviedol nové postupy, ktoré blokujú šírenie vysoko citlivých dokumentov. Z tohto poznania vyplýva, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.      

(zamyslenie sa )

Vezmi svoj kríž a nasleduj ma! Svetom sa opäť šíri utrpenie  a beznádej. Ako je to možné? Veď už viac ako dvesto rokov sa svet uberá  pod vedením pokroku, vedy, techniky a humanizmu. Už dvesto rokov politici , vedci, podnikatelia a celebrity sľubujú raj na zemi, ak sa ľudstvo vzdá kresťanstva.

Namiesto príchodu raja však neustále narastá utrpenie a zúfalstvo.

Aj na nás, občanov EÚ, projektu, ktorý mal priniesť prosperitu a sociálny raj, začínajú doliehať neúprosné dopady  reality – rastu ceny energii a potravín, narastá sociálna neistota a predovšetkým sa šíri všadeprítomný morálny rozvrat. 

Prinieslo teda odmietnutie kresťanstva Európe raj na zemi?

Určite nie. A to je možné ešte len začiatok ...

Tí múdrejší z nás si to už uvedomujú. A tí ešte múdrejší aj vedia čo treba  urobiť, Treba padnúť na kolená a prosiť Všemohúceho Boha o odpustenie a Jeho Nepoškvrnenú Matku o pomoc. Ale často si ani tí najmúdrejší neuvedomujú, že za toľké urážky Boha bude musieť ľudstvo zaplatiť aj svojim utrpením. Cesta späť pod náručie Božie bude lemovaná našimi krížmi, ktoré budeme musieť niesť.

Kto z nás by nemal strach pred touto skúškou? Čo máme robiť, aby sme v nej obstáli. Budeme opakovať naše chyby a budeme sa v panike opäť zháňať za materiálnymi vecami, aby sme si uľahčili dni nadchádzajúcej krízy? Nebolo by prejavom mojej poblúdenosti, keby som Vám niečo také radil?

(... tak krátko a výstižne sa to nedalo vyjadriť ... )

Tento svet opustím bez ľútosti, tvrdí A.Delon. Predovšetkým ale nenávidím túto dobu, je mi z nej na zvracanie, povedal 82 ročný herec.

Orol nepozná zmysel slobody, je príliš osamelý

                                                                                     G.K.Chesterton

Vojensky stret na Ukrajine či sa to niekomu páči alebo nie, je záležitosťou USA a Ruska. Každá strana ma svoju obhajobu konfliktu, každá mala by ponechať diplomaticky priestor na vyjednávanie svojmu rivalovi, aby nebol zatlačený k „múru“. Na ukončenie sporu zásadný vplyv bude, aby každá strana sa vžila do myslenia a konania protivníka a nie aby v spore dominovala nadradenosť, historickú povýšenosť či osobný záujem.