Úvahy

                      Zlého ducha, ktorý sa objavuje všade,

určuje všetky pravidlá hry života

Môžeme si položiť otázku, poznáme dôsledky diabolského zla v súčasnom živote. Téma diabla a jeho satanského pôsobenia je v každej dobe aktuálna. Preto nech text škandinávskeho autora z roku 1969, ktorý bol spracovaný ako keby rozhovor s „veľvyslankyňou pekla Kajsou Andersenovou“ o pôsobení satanských síl v dnešnom svete, tak ako je zverejnený v knihe J.Ch.Korca - Démonizmus dnešných čias. Po prečítaní si odpovedzme, je rozhovor sci fi alebo obsah predbieha dobu? Máme byť v strehu? Našou súčasnosťou sa približujeme k obsahu rozhovoru?

(niekoľko postrehov z otvorenia diaľničného úseku Bukov - Svrčinovec)

Tunel Horelica v dĺžke 605 m sa začal stavať v apríli 1998 a bol dostavaný 29.10.2004 včítane 6,4 km dlhého obchvatu v polovičnom profile Zdalo sa, že úsek Bukov - Svrčinovec bude dostavaný v reálnom termíne a čo najrýchlejšie. pretože počet vozidiel prejdených za deň je 18 tisíc. Odvážne prianie, možno v Slovinku áno, ale na Slovensku? Výstavba to nebol odborný problém, príčinou liknavosti boli politické šramotenia. Muselo ubehnúť 16 rokov, aby sa úsek Bukov-Svrčinovec dal do užívania 21.12.2020.

              Politikom sa neverí. Politici sa kontrolujú.

Verí sa v boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu, verí s v myšlienku, ideu.

V politika sa neverí, a kto v neho verí, je idiot.

Karel Kryl (1992)

Udalosťou mesiaca boli tri kola celoplošného testovania na COVID-19. Tu treba pripomenúť, že vďaka testovaniu stávame sa číslami pre farmaceutické spoločnosti. Možno nepostrehneme, že bez nášho súhlasu smerujeme k zmene chovania, napríklad, ako na 10 dni sme „odložení“ do karantény (spomeňme s problémy a spôsob karantény po Slovensku) alebo vyhlásený núdzový stav, ktorý bol na hrane zákona.

Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše

(Jozef Štolc)

Hanba nám všetkým, že sme dopustili tento stav. V jazykových testoch na našich stredných školách dosiahli ich účastníci najlepšie znalosti z angličtiny, nasledovala nemčina a katastrofálne dopadla slovenčina.

(zamyslenie sa o 17.novembri)

Rok 1989 bol v strednej Európe rokom zmeny. U nás to bola nežná revolúcia, v Nemecku pád berlínskej steny, Zmeny boli spojené s koncom budovania socializmu, zanikla Varšavská zmluva a RVHP. Pád komunizmu zmenil Európu a umožnil znovu zjednotenie Nemecka.

Česko-slovensko patrilo medzi 10 priemyselne najvyspelejších krajín sveta. Občianska spoločnosť tu bola najrozvinutejšia a najlepšie štruktúrovaná v strednej Európe.