Úvahy

V modernej vojne zomieraš ako pes a bez dôvodu

E.Hemingway

Pripomeňme si rok 1962, v ktorom bola kubánska kríza, kedy svet bol pred „zánikom“. Do života vtedajších žiakov a študentov sa vryli do pamäti cvičenia spojené s evakuáciou. Robili sa návštevy atómových úkrytov, v pravidelných cykloch sa skúšali plynové masky. Každá škola ale aj závody nehovoriac o nemocniciach mali určené miesta evakuácie. Boli spracované plány núdzového zásobovania vody a potravín.

(SLOVENČINA NAŠA)

V JAZYKOVÝCH TESTOCH NA NAŠICH STREDNÝCH ŠKOLÁCH DOSIAHLI ICH ÚČASTNÍCI
NAJLEPŠIE ZNALOSTI Z ANGLIČTINY, NA DRUHOM MIESTE SA UMIESTNILA NEMČINA A
KATASTROFÁLNE DOPADLA SLOVENČINA. ŠTUDENTI MAJÚ TRI HODINY TÝŽDENNE

SLOVENČINU A ŠESŤ HODÍN ANGLIČTINU.

Cenné svedectvo o 2.vetovej vojne nám zanechal znalec ľudí, Ameriky i sveta John Steinbeck (1902-1968). Zo svojej cesty do Sovietskeho zväzu v roku 1947 vyťažil a všetky svoje myšlienky vydal v Ruskom denníku. Jeho postrehy sú  aj po 75 rokoch živé a autentické.

Západ Ukrajinu po roku 2014 zadlžil. Aj terajšia pomoc je iba vo forme pôžičiek. Ukrajina sa po majdanovom prevrate 2014 stala najchudobnejšou krajinou v Európe s HDP na hlavu okolo cca 3500 dolárov. Ukrajinu okrádajú tamojší oligarchovia a politici od jej vzniku v roku 1992.

V skutočnosti sú všetky vojny za posledné desaťročia „oprávnené“. „V našom atómovom veku bolo by už nerozumné pokladať vojnu za vhodný prostriedok na nápravu utrpených krívd“ povedal sv.Ján XXIII. Každá vojna zanecháva svet horší, ako ho našla. Vojna je zlyhanie politiky a ľudstva, hanebný ústup, porážka mocnosti zla, všetko utrpenie znášajú nevinní – dôchodcovia, deti, chorí ....

Peknými slovami a dobrotou je možné na vlásku viesť slona 

Saadi Shīrāz

Jednota dôchodcov na Slovensku nesúhlasí s navrhovanou pomocou, ktorú prináša vláda v boji so zdražovaním. Podľa JDS je pomoc nedostatočná, pre senioroch mizivá, akoby na Slovensku ani nežili, akoby jej prianím bolo, aby nebrali ani dôchodky.