Úvahy

(úvaha o Covid 19 - 2.časť)

Pohľad na Covid 19 očami kňaza dáva možnosť pochopiť, ako cirkev vníma súčasnú pandémiu. Na jar sa rešpektovalo jej postavenie, jedine biskupi mohli rozhodnúť zakázať verejne omše. Dnes o tom chce rozhodovať krízový štáb. Potom sa vynára otázka, či platí rovnaký meter pre všetkých. Ak môžu byť bary otvorené do 22 hodiny, do nákupného centra príde stovky zákazníkov, v škole sa tiesnia stovky žiakov, takýto stav možno chápať ako neprimeraný zásah do náboženskej slobody. Potom duchovný život veriacich je neporovnateľný s kultúrnymi podujatiami, krčmy, fitka sú otvorené a kostoly zavreté. Hlavne, že v kostoloch sa nekonzumuje ako v bare. Prečo tie rozdiely? Kto stoji v pozadí tohto „tlaku“? 

(úvaha o Covid 19 - 1.časť)

Covid 19 posilňuje štát nad občanmi aj vďaka dohľadu nad spoločnosťou prostredníctvom digitálnych technológii, povedal V.Klaus na začiatku pandémie (apríl 2020). Tak ako gradovala pandémia, vyslovoval bez servítku kritické slová pri stálom hľadaní odpovede, či Covid 19 je choroba alebo inštrument k premene spoločnosti. Nech jeho slova na jeho web stránke sú dôvodom pre každého si v chaose pojmov urobiť jasno.

( dozvuky diváckej ankety OTO 2020 vo verejnosti )            

Na obrazovkách RTVS v sobotu 5.9. bol prenos gala večera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety OTO 2020 -   najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

   

Ústava je najvyšší právny predpis v štáte. Zákony z neho nesmú robiť výnimky. O pokynoch, opatreniach, smerniciach, inštrukciách a podobných právnych bezvýznamnostiach páchaných úradníkmi každého stupňa vrátane ministrov už ani nehovoriac ...  Doc.JUDr.J.Drgonec,DrSc.)

             V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto

(A.Camus)

V posledných rokoch možno na Slovensku pociťovať prehlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, ktoré je dôsledkom kapitalistického systému. Ak to prepojíme aj na EÚ, kde je proklamovaná jednota štátoch, tak výsledkom je u nás postihnutých 27 % dôchodcov.  Ak sme štrngali kľúčmi, ľudia práce mali predstavu o posilňovaní medzigeneračnej solidarity, založenej na ohľaduplnosti k ľudskej dôstojnosti, rodinného života,  a zbavovanej rôznych - izmov. 

Rakúsko je zatiaľ úspešná krajina, ktorej sa darí. Ekonomika rastie, čím aj životná úroveň radí krajinu v rámci EÚ na popredné miesta, ale ... všetko zamlčované časom vypláva na povrch.