Úvahy

( dozvuky diváckej ankety OTO 2020 vo verejnosti )            

Na obrazovkách RTVS v sobotu 5.9. bol prenos gala večera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety OTO 2020 -   najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

   

Ústava je najvyšší právny predpis v štáte. Zákony z neho nesmú robiť výnimky. O pokynoch, opatreniach, smerniciach, inštrukciách a podobných právnych bezvýznamnostiach páchaných úradníkmi každého stupňa vrátane ministrov už ani nehovoriac ...  Doc.JUDr.J.Drgonec,DrSc.)

             V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto

(A.Camus)

V posledných rokoch možno na Slovensku pociťovať prehlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, ktoré je dôsledkom kapitalistického systému. Ak to prepojíme aj na EÚ, kde je proklamovaná jednota štátoch, tak výsledkom je u nás postihnutých 27 % dôchodcov.  Ak sme štrngali kľúčmi, ľudia práce mali predstavu o posilňovaní medzigeneračnej solidarity, založenej na ohľaduplnosti k ľudskej dôstojnosti, rodinného života,  a zbavovanej rôznych - izmov. 

Rakúsko je zatiaľ úspešná krajina, ktorej sa darí. Ekonomika rastie, čím aj životná úroveň radí krajinu v rámci EÚ na popredné miesta, ale ... všetko zamlčované časom vypláva na povrch.

Myšlienka na zamyslenie: Musí prísť k obnove morálnej kultúry. Ľudská dôstojnosť znamená viac než právo byť ponechaná na seba a doktrína medzinárodných ľudských práv nevyčerpáva všetky aspekty spravodlivosti ani dobra. Európa musí nájsť spoločnú cestu morálnej kultúry, ktorá vedie k čnostnému životu.

Píše sa, ako väčšina Fínov sa dostáva pod vplyv prozápadných učebníc histórie. Vo Fínsku všetko, čo sa vzťahovalo k Rusku, sa spravidla polievalo a polieva totálnou špinou. Spoločná Rusko - Fínska história sa vykresľovala ako des s negatívnym vplyvom. V súčasnosti sa stupňuje propaganda o agresívnosti a vojenskom nepriateľstve voči Rusku. U nás tiež niečo podobné, včera sme boli zahladení na východ a dnes na západ. Nič nového pod slnkom.