Úvahy

Zavedenie covid pasu vyvoláva u nás diskusiu. Tí ktorí sú presvedčení o správnosti očkovania, dajú sa zaočkovať. Sú aj takí, ktorí váhajú, časť z nich sa dá po čase tiež prehovoriť . Tí, ktorí nesúhlasia s očkovaním, považujú očkovanie za šikanu či poníženie, zdôrazňujú, že očkovanie by malo byť dobrovoľné, ktoré, nebude robiť z časti Európanov, hlavne tých, ktorí sa k očkovaniu vôbec nedostavili, občanov druhej kategórie.

                        Pre niekoho sú spomienky závažím, pre iného krídla. 

(L.Pecháček)

Deň ukončenia Druhej svetovej vojny je zároveň Dňom víťazstva nad fašizmom. V tento deň vzdávame vďaku našim osloboditeľom, vojakom Červenej armády na cintorínoch, pri pomníkov či individuálnych hroboch sovietskych vojakov, ktorí mali rozhodujúcu úlohu na tomto víťazstve. Ak pominieme, že v čase osláv slovenská vláda rozhodla o akte (falošnej) solidarity s Českom, vyhostili ruských diplomatov, ma to svoju vypovedaciu hodnotu. Západne krajiny v kauze Vrbětice zostali iba v rovine deklaratívnej (?). Toto zapadá do proti ruského frontu, kde dominuje fóbia proti všetkému spojené s Ruskom.

 Západ stratil cit pre proporcie

(Henry Kissinger)

 

„Od roku 2014, od prevratu na Ukrajine, sa vzťahy Západ - Rusko vyostrili natoľko, že Slovensko sa stalo rukojemníkom týchto vyostrených vzťahov. Slovensko je bezprostredným susedom Ukrajiny. ktorá sa s podporou USA dostáva s Ruskom do konfrontačného vzťahu. V čase, keď sa NATO (teda USA) sťahuje z Afganistanu, hrozí na pomedzi východnej a strednej Európy konflikt, ktorý sa Slovensku bezprostredne dotýka.

Deň matiek je sviatok pre tých, ktorí „nosia“ vo svojom  srdci svoju matku. Je to poďakovanie, že ich životy pre nás sú majákmi odvahy, trpezlivosti a charakteru pre naše žitie.

Ukazovateľom skutočného charakteru človeka je,

 čo by robil, keby vedel, že na to nikdy nepríde.

(T.Mcaulay)

Vyhlásenie ministra I.Korčoka voči A.Bláhovi, ktorí svojim ideovým smerovaním je hlasom väčšiny sa stretlo s nevôľou ľudí práce. Diplomacia v sebe by mala niesť noblesu slova, ktorá neuráža, ale vie povedať nepríjemnú informáciu slušne, neurážať iba preto, že minister ma iný názor ako ma jeho politicky protihráč.

Otvorený list ministrovi Korčokovi v súvislosti s podozrením z podpory štátneho terorizmu by mal byť dôkazom, že sloboda slova u nás existuje. Tu treba pripomenúť, že list je otvorený pre každého, ktorý si chce urobiť SVOJ názor a podľa toho bude zaujímať svoje ideové postoje, bez rozdielu, čo si o nich mysli minister. 

List je zverejnený v plnom rozsahu, tak ako bol publikovaný na internete. 

                   Ľutovaním sa nič nevyrieši, prácou na sebe áno

Marcová reštrukturalizácia vlády nesie v sebe posolstvo, nič sa nestalo, len stoličky si vymenili. Bola to rošáda či fraška, ktorá plodí chaos, napätie a duševné zdravie nás „požiera“. Vrcholom tejto „geniálnej“ trápnosti je, že rozum spadol do „gati“, bola vymenené „charizma“ osobnými egami. Výsledkom je, že cap sa stal záhradníkom, „revolucionári“ ako Remišová, Grőhlich, Korčok a Sulik jasajú, že druhá Matovičova vláda utŕžila výhru v podobe straty 6 poslancov, čím 4K stratila ústavnú väčšinu.