Úvahy

Poslanec Ing. Milan Gura na zastupiteľstve 29.4.2009 vyslovil otázku, či výdaje mesta na právne služby nie sú drahé, a či sú opodstatnené? Ak pre rok 2009 sa na právne služby počítalo  56.430 € (1,7 mio Sk), v II. zmene rozpočtu raketovo sa zvýšili o 100 %, na 112.859 € (3,4 mio Sk).

Poslankyňa RNDr. Anna Belousovová emotívne, miestami až neadekvátne reagovala na jeho vystúpenie a povedala od srdca všetkým, ako ináč svoju pravdu. Pre lepšie pochopenie, ona diskusiu považuje za správnu vtedy, keď je potvrdením jej pravdy bez ďalšej diskusie.   

Dlhšie pozorujem jej verejné vystúpenia. Dávam za pravdu tým, ktorí vidia vždy v jej emotívnom vystúpení spôsob, ako zakryť deficit obsahu. Preto, ak by táto úvaha bola správna, môžem sa domnievať, či takto stanovené výdaje na právne služby nie sú iba elegantným „tunelom“?  Kde je pravda vie asi iba ten nad nami.

Prítomným dala najavo, že osobná reflexia je pre ňu neznáma. Upozornila na neúmerný vzrast výdavkov na právne služby, ktoré neboli náhodné. Podľa nej sú dôsledkom chybného konania v minulosti súvisiace s transformáciou tepelného hospodárstva v rokoch 2000-2002. Ale už nepovedala, že práve ona ako primátorka začala s transformáciou tepelného hospodárstva v meste, a všetci vieme ako to dopadlo.

( Úvaha, ako sa možno mohlo predísť havárii mosta na Podzávoze )

Zo soboty na nedeľu (1.-2.8.2009) sa na ceste I/11 nad železničným prejazdom v oblasti Podzávozu stala sa havária, ktorá si na šťastie nevyžiadala žiadnu ľudskú obeť.  Most nespĺňa parametre na dnešnú záťaž, je už stavebne „vyžmýkaný“. Situácia na moste bola vyhodnotená ako kritická a havarijná. Okamžite kompetentné orgány začali konať. Kamiónovú dopravu presmerovali, semaformi sa usmerňuje  premávka v jednom dopranom pruhu (v druhom sa pracuje), a robia sa opatrenia na skoré sprevádzkovanie mosta.

Na Slovensku je to tak.  Ak sa nič nestane, nepostupuje sa koncepčne, lebo nie sú peniaze. Ak sa stane havária, tak kompetentní „behajú“ sťa brownov pohyb molekúl,  a všetko sa dá.

Všetko nemuselo byť, keby sa bolo po roku 1998 pokračovalo v Mečiarovej vízii výstavby diaľnic včítane prepojenia sever – juh a obchvatu mesta. Práce sa postupne utlmovali a začala sa presadzovať koncepcia „Jantárovej“ cesty smerom cez Oščadnicu. Posledná informácia hovorí, že v rokoch 2013 – 2014 možno aj motyka strelí, a diaľničný obchvat Čadce uzrie svetlo sveta.

Niet tajnejších nástrah, ako sú tie,
čo sa skrývajú pod úradnou zámienkou
(Cicero)

Obaja zástupcovia primátora, JUDr. J.Macura a Mgr. M.Fúrik tým že prijali návrh primátora byť overovateľmi  uznesení na zastupiteľstve 26.6.2009 posudujem ako druh poníženia, ktoré má zaiste v taktike primátora svoju vypovedaciu hodnotu.

Nezabúdajme, že demokracia  predstavuje slobodu, ale to najpodstatnejšie zostáva, že miera našej demokracie v nás odhaľuje ľudskú povahu. Demokracia nežiada cnosti, demokracia vyžaduje, aby sme boli zodpovední. To je niečo, čo by nám malo byť vlastné a sväte. Ale nástroj „čerta“  - moc je veľkým pokušením aj pre tých, ktorí sa hrajú na demokratov.

Ale k veci.

( úvaha pred začiatkom jesennej časti a o zbytočnom medzičlánku pre čadčiansky futbal)

„ ... to že sa nám rozpočet  znova raz „rozbúral,
vyvoláva vo mne viac ako zmiešané pocity a verte,
že to nevnímam ako úder pod pás len ja.
To, či si za svojimi slovami budú verejne stáť aj ostatní predstavitelia klubu,
ktorí boli rovnako znechutení niektorými praktikami,
        nechávam na nich “

Eduard Gábriš, manažér FK Čadca
(Zdroj: Kysucké noviny 23.6.2009)

Ak slová premeníme na drobné, ako keby vo FK Čadca kameň na kameni neostal, a to prezidentom FK Čadca bol primátor mesta !!! Otázka znie, komu to poslúži? Viem, že to nebude ani futbal, ani futbalová verejnosť. Potom zostanú oči iba pre plač?

FK Čadca už od novej sezóny ako MFK (Mestský futbalový klub) prechádza do ZZO a.s., ktorá bude MFK zastrešovať. Od samého začiatku tvrdím, že je ZZO a.s. zbytočný medzičlánok. Ešte viac zahmli tok financií, a nepriamo posilni aj rozpočet ZZO a.s.

V diskusii na zastupiteľstve v bode Správa o činnosti ZZO Čadca a.s. odznelo, ako neefektívne sa vynakladajú finančné prostriedky. Iba za prepis akcii ZZO a.s. na mesto, mesto v rámci právnych služieb zaplatilo neuveriteľných 650 tisíc Sk. Ak poslanec zastupiteľstva Ing. M.Gura spochybnil neefektívnosť vynakladať finančné prostriedky, tak dobre, že nie poslankyňa RNDr. A.Belousovová ho nevyhlásila za nepriateľa mesta č.1. Nech si každý odpovie, či takéto efektívne vynakladanie finančných prostriedkov je správne?

Umenie obsahuje tie veci,
o ktorých máme vedomosti
(Cicero)


Na články o umiestnení  umeleckých diel na hrebeni Javorníkoch a fontáne v Čadci som dostal  na prekvapenie množstvo  odpovedi. Dali mi za pravdu, že môj názor vyslovený v článkoch nie je ojedinelý.

Rozmýšľal som, prečo je rozpor s tými, ktorí tieto diela sebe vlastným zanietením vytvorili  a umiestnili na hrebeni Javorníkoch, alebo pri fontáne v meste. Miera prekročenia prahu neprijať dielo za svoje, treba vidieť v súvislostiach s každodenným životom prijímateľa.

 ( O nekalom konaní, ktoré podkopáva dôveru medzi ľuďmi )

Marketingové centrály politických strán považujú politiku za tovar. Politik sa stáva politickým „manekýnom“ vyčačkaný slovom, a volič je znechutený. Centrály hlásia, že budú spokojné s účasťou vo voľbách nad 60%. Ale v skutočnosti je snaha, aby k voľbám prišlo čo najmenej voličov, aby boli zvolení tí, ktorých nechceme.

Ale k veci. Pri úvahe o dôvere a transparentnosti k politickým stranám som premýšľal a hľadal spoločné, čo spája , alebo nespája „veľkú“ a „malú“ politiku. V čom môžu prieniky  byť prospešné pre občana – voliča? Náhoda pomohla, že v článku „HZDS vyzýva svojho tajomníka, aby vrátil odmenu“ (Pravda 1.7.2009).