Úvahy

Prvý dodatok pre mňa znamená .... že jedine ústavná cesta, ako sa môže naša vláda udržať pri moci, je ponechať ľuďom čo najväčšiu slobodu chváliť, kritizovať alebo analyzovať podľa vlastného uvažovania všetky vládne opatrenia a tvrdiť - pokiaľ si to želajú, že dokonca jej najzákladnejšie ustanovenia sú zlé a treba ich zmeniť.

Hugo Black
Sudca Najvyššieho súdu
Spojených štátov amerických
(1886 - 1971)

Mať priateľa si vyžaduje byť veľmi trpezlivý. Lebo ten, kto moc nadraďuje rozumu pozabúda to v každodennom zhone života. Nech nám tento okamih života, ktorý mnohí z nás neprikladajú význam pripomenie úryvok z knihy Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ.

Vo štvrtok 4.11.2010 sa uskutočnila v Dome kultúry  v Čadci premiéra divadelnej hry od maďarského autora Győrgy Schwajda: Svätá rodinka.

Je dobré, že Divadelný súbor J.Palárika žije svojim aktívnym divadelným životom.

Je dobré, že Divadelný súbor J.Palárika si dal do vienka popasovať sa s náročnou hrou. Stále platí, čím vyšší cieľ, tým väčšmi rastie umelecká kvalita súboru.

Je dobré, že Divadelný súbor J.Palárika na naplnenie umeleckých ambícii angažoval profesionálneho režiséra.

Je dobré, že Divadelný súbor J.Palárika, spoločne s ďalšími súbormi a zbormi pracujúci pod gesciou Domu kultúry sa snažia obohacovať kultúrny život v meste, z čoho profituje vďačné publikum a aspoň v niečom je mesto pozitívne prezentované.

( úvaha či negatívna nezávislosť v závislosti je vo vzťahu k moci negatívny jav? )    

Komunálna politika nie je ani dobrá, ani zlá. Vždy bude  tým, čo z nej tí, ktorí dostali mandát učinia.

V komunálnej politike som od roku 1990. Sledujem komunálnu politiku na Slovensku,  sledujem politikov, ktorí sa podieľajú na veciach verejných. Hodnotím vznikajúce kauzy alebo kauzičky súvisiace s účelovými spojeniami sa pre niečo. Zovšeobecňujem ich, závery porovnávam s médiami, ako o nich píšu, ako na ne reagujú aktéri.

Táto pre verejnosť neviditeľná zákulisná hra má svojim vplyvom na verejnú politiku zhubný vplyv. Nemal pravdu Ján Pavol II, keď povedal “Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé, je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy, politiky, sociálnej činnosti a mravov” ?

( pokus o fikciu toho čo nebolo, čo sa traduje iba v rozprávkach, kde dobro zvíťazí nad zlom )

Traja podnikatelia sa prihlásili na konkurz na opravu plota okolo ministerstva financií:

(úvaha o spore, kde prostriedok sa nahrádza cieľom)    
 
Čadca je oblepená plagátmi „OKOLO ČADCE s Pavlom Holeštiakom“ pozývajúci na cyklistiku jazdu každého, ktorí chce s nim byť videný.

Poznajúc ho osobne, so zmiešanými pocitmi reagujem ani tak nie na polepenú Čadcu, ale na obsah plagátov. Pochopil som, že jeho miera postoja nie je vedená v úprimnosti. Preto toto pozvanie sa mi javí ako päsť na oko.