Úvahy

( úvaha pred začiatkom jesennej časti a o zbytočnom medzičlánku pre čadčiansky futbal)

„ ... to že sa nám rozpočet  znova raz „rozbúral,
vyvoláva vo mne viac ako zmiešané pocity a verte,
že to nevnímam ako úder pod pás len ja.
To, či si za svojimi slovami budú verejne stáť aj ostatní predstavitelia klubu,
ktorí boli rovnako znechutení niektorými praktikami,
        nechávam na nich “

Eduard Gábriš, manažér FK Čadca
(Zdroj: Kysucké noviny 23.6.2009)

Ak slová premeníme na drobné, ako keby vo FK Čadca kameň na kameni neostal, a to prezidentom FK Čadca bol primátor mesta !!! Otázka znie, komu to poslúži? Viem, že to nebude ani futbal, ani futbalová verejnosť. Potom zostanú oči iba pre plač?

FK Čadca už od novej sezóny ako MFK (Mestský futbalový klub) prechádza do ZZO a.s., ktorá bude MFK zastrešovať. Od samého začiatku tvrdím, že je ZZO a.s. zbytočný medzičlánok. Ešte viac zahmli tok financií, a nepriamo posilni aj rozpočet ZZO a.s.

V diskusii na zastupiteľstve v bode Správa o činnosti ZZO Čadca a.s. odznelo, ako neefektívne sa vynakladajú finančné prostriedky. Iba za prepis akcii ZZO a.s. na mesto, mesto v rámci právnych služieb zaplatilo neuveriteľných 650 tisíc Sk. Ak poslanec zastupiteľstva Ing. M.Gura spochybnil neefektívnosť vynakladať finančné prostriedky, tak dobre, že nie poslankyňa RNDr. A.Belousovová ho nevyhlásila za nepriateľa mesta č.1. Nech si každý odpovie, či takéto efektívne vynakladanie finančných prostriedkov je správne?

Umenie obsahuje tie veci,
o ktorých máme vedomosti
(Cicero)


Na články o umiestnení  umeleckých diel na hrebeni Javorníkoch a fontáne v Čadci som dostal  na prekvapenie množstvo  odpovedi. Dali mi za pravdu, že môj názor vyslovený v článkoch nie je ojedinelý.

Rozmýšľal som, prečo je rozpor s tými, ktorí tieto diela sebe vlastným zanietením vytvorili  a umiestnili na hrebeni Javorníkoch, alebo pri fontáne v meste. Miera prekročenia prahu neprijať dielo za svoje, treba vidieť v súvislostiach s každodenným životom prijímateľa.

 ( O nekalom konaní, ktoré podkopáva dôveru medzi ľuďmi )

Marketingové centrály politických strán považujú politiku za tovar. Politik sa stáva politickým „manekýnom“ vyčačkaný slovom, a volič je znechutený. Centrály hlásia, že budú spokojné s účasťou vo voľbách nad 60%. Ale v skutočnosti je snaha, aby k voľbám prišlo čo najmenej voličov, aby boli zvolení tí, ktorých nechceme.

Ale k veci. Pri úvahe o dôvere a transparentnosti k politickým stranám som premýšľal a hľadal spoločné, čo spája , alebo nespája „veľkú“ a „malú“ politiku. V čom môžu prieniky  byť prospešné pre občana – voliča? Náhoda pomohla, že v článku „HZDS vyzýva svojho tajomníka, aby vrátil odmenu“ (Pravda 1.7.2009).

Tu poznal som, že vrava to je nával tých tvorov,
nával hnusný, pre ošklivý,
ktorý Boh ani diabol za svoje neuznával.
(Dante Alighieri: Božská komédia, spev)

Neustále kauzy, nedemokratické spochybňovanie opozície sú znakom, že rozum opantal moc, a moc má vplyv na všetky politické procesy, ktoré prebiehajú vo veľkej politike, ale aj samospráve. Keby moc zostala iba v teoretickej rovine, tak by nebola potreba s tým zaoberať. Vážnym mementom je zamyslieť sa, či narastajúca moc nie je začiatkom klientelizmu a korupčných procesov, napríklad plynúcich z prevodov majetku pri možnom porušení zákonov?  Ak by to platilo, potom geometricky rastie hrozba prehlbujúcej sa moci pre tých, ktorí sa oddali žiť s ňou.

Účelové myšlienkové opojenia spôsobujú dezilúziu, sklamanie z výsledkov (komunálnych) volieb. Posledné voľby mali byť o zmene, tak ako hlásali kandidáti na primátora. Mali pravdu, že komunálne voľby sú o zmene, ale ja dodávam, k horšiemu. Čo je ale najdôležitejšie, posilňovanie a postupné budovanie občianskej spoločnosti dostáva vážne trhliny.

Moc zotročuje politiku, moc zotročuje vzťahy medzi ľuďmi, moc zotročuje štábnu kultúru, čím sa stále viac vedome a účelovo spochybňuje prvky pluralitnej spoločnosti. Pri súčasnom zosilňovaní a zmocnievaní sa moci, degraduje a vulgarizuje  komunikácia v slovnom prejave.

( úvaha o fontáne v meste )

Pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny 2009 na Kysuciach som uvažoval o vhodnosti vybudovania Galérie v prírode a umiestnenie umeleckých artefaktov na hrebeni Javorníkov od Makova až po Čadcu s odnožou cez Kysucké Nové Mesto až po Budatínský zámok.

O správnosti umiestniť umelecké diela kysuckých autorov na hrebeni Javorníkov som zapochyboval.  Stále si myslím, že diela by sa mali vynímať v obciach, kde sa autori narodili,   viac ako na hrebeni. Zároveň by to bol hold umelca svojej obci, prinajmenšom tak, ako citlivo je umiestnený kameň na Semeteši od Miroslava Cipára.  

Aj my Čadčania máme v meste svoju (negatívnu) skúsenosť s umiestnením umeleckého diela. Mám na mysli „Noemovu ponorku“ na fontáne, ktorá je súčasťou pešej zóny. Dával som si sám sebe otázku, prečo práve v Čadci, a prečo práve tam „straší“ dielo, ktoré nie je prínosom v dotvorení celkovej scenérie fontány?  

( O Náučnom chodníku Javorníkmi ináč )

Otváranie turistickej sezóny 2009 „100 jarných kilometrov“ sa v našom okrese konalo v čarokrásnom pohorí JAVORNÍKY, na vrchu Vrchrieka. Stretnutie vyše 400 turistov je dôkazom, že turistika na Kysuciach nezaniká, ale je stále aktívna. Aj vďaka vzácnym ľuďom ako bezo sporu sú V. Žabka, S. Mrázik, V. Pekara, ale aj „motor“ kysuckej turistiky A. Opiál a „duša“ kysuckej turistiky M. Toman, ktorý sa v roku 2001 stal držiteľom čestného ocenenia OSOBNOSŤ KYSÚC sú zárukou, že turistika na Kysuciach žije a  stále má viac nasledovníkov.

Ak podujatie malo všetko čo patrí k takémuto stretnutiu, predsa vo vzduchu viselo mnoho nezodpovedaného. V mieste stretnutia sa vynímal jeden z monumentov Galérie v prírode  „Španielsky býk“, ktorý nútil každého, aby si kládol otázky

·  Prečo takéto „čudo“ práve v lone prírody?
·  Prečo nekorešpondujúca umelecká tvorba bola umiestnená na hrebeni Javorníkoch?
·  Prečo tieto diela neboli umiestnené v obciach, z ktorých pochádzajú autori?