Úvahy

(úvaha o úspechu čadčianského šachu)

Pod lampou býva tma, alebo skromnosť tam, kde nemá byť. Aj takto možno pomenovať v dianie v čadčianskom šachu. Keby sa robila anketa v uliciach Čadce, neviem či by okrem šachistov a ich rodinných príslušníkov ešte niekto vedel, že Čadca bola blízko svojho historického triumfu.

Posledné kolo slovenskej šachovej extraligy bol pre domácu Caissa Čadca priam historicky. Lós proti sebe postavil doterajšieho majstra Slovan Bratislava a domácu Caissa Čadca. Posledné kolo malo rozhodnúť, kto bude majstrom Slovenskej republiky v šachu. Či Slovan Bratislava, ktorý obháji minuloročný titul, alebo domáci. Neuveriteľná  šachová dráma na pravé poludnie v nedeľu 15.3.2009 chcela, že nie v poslednom zápase súťaže, ale v poslednej partii sa rozhodlo, že titul zostáva (aspoň) pre tento rok pri Dunaji.

Šachové Slovensko s úctou sa vyslovuje o malom zázraku ktorý sa stal v Čadci. My domáci nevieme nič, alebo veľmi málo, s akou skromnosťou a pokorou sa borili a boria domáca Caissa s problémami. Napriek tomu ich to hnalo vpred, aby sa zaradili medzi šachovú elitu na Slovensku.

Preto práve šachistom, funkcionárom, ale aj sponzorom, ktorí museli za pochodu riešiť svoje nie raz existenčné problémy, za ich trpezlivosť, odvahu nachádzať riešenia, v ich úsilí byť najlepší z najlepších si zaslúžia potlesk na otvorenej scéne a naše spoločné úprimné, radostné a hromové

Ď A K U J E M E

Prílišná horlivosť spôsobí iba omyly. (Molière)


V sobotu 10. januára 2009 sa uskutočnil už po 19 krát Novoročný koncert. Jeho priebeh, včítane prípravy a konečnej produkcie hodnotím a oceňujem ako kontinuitu práce Domu kultúry. Takto sa Dom kultúry každoročne práve Novoročným koncertom prezentuje s tým najlepším, čo môže verejnosti ponúknuť. Hodnota, ktorú koncert poskytuje verejnosti je v jeho originálnosti toho nášho - kysuckého. Preto tento koncert rezonuje vo verejnosti a ma priaznivú odozvu aj hranicami Kysúc.

Ani tohoročný Novoročný koncert nebol výnimkou. Problémom, dodávam príjemným zostáva, či vysoká úroveň tohoročného koncertu, ktorá nadviazala na koncerty z minulých rokov bude zachovaná.  Lebo nadviazať na započaté dielo je príjemné, ale pokračovať je omnoho ťažšie.

 Na tomto mieste by si zaslúžilo písať pozitívne o udalosti večera – oceňovaní čestných titulov Osobnosť Kysúc, za aktívnej účasti Kysuckej kultúrnej nadácie*, o prezentácii „Zlatej knihy DROTÁRIE“, o atmosfére. O tom zaiste budú písať iní. Ja sa sústredím na tých, ktorí vo svojej horlivosti chceli urobiť niečo výnimočné, a obrátilo sa to proti ním.

Problémom bolo necitlivosť dramaturgie, ktorá sa vzdala miestnej tradície, aby koncert konferovala niektorá z domácich konferencierok, a na koncert roka bola angažovaná konferencierka zo súkromnej TV z Bratislavy.

Nie že by bola konferencierka profesionálne nevhodná a neschopná. Ona je moderátorka typu súčasného trendu zábavy mladých ľudí,  a nie koncertu, ktorý svojou konzervatívnosťou v sebe snúbi pocit hrdosti k svojmu mestu, a radosť z počutého a videného. Novoročný koncert je niečím tak výnimočným, že si nezaslúži v žiadnom smere jeho spochybňovanie.

Rád by som vedel, aký bol honorár konferencierky? Na moju písomnú interpeláciu poslanca zastupiteľstva mi riaditeľka MsKS (Dom kultúry) Mgr. Dagmar Labáková okrem iného odpísala:

Zákon dáva všetkým účastníkomv  cestnej premávkej rovnaké práva a povinnosti.  Potencionálnu výhodu majú motorové vozidla, ktoré so svojim „ brnení“ sú vo výhode pred krehkými cyklistami.  Preto práve cyklisti by mali zvažovať, ako budú znižovať možné rizika zo zranení. Jednou z tých „istôt“ je používanie prilby.

Zákon jasne prikazuje, cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklista osoba mladšia ako 15 rokov,  táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Toľko litera zákona o cestnej premávke. Tá platí iba na diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy a niektoré účelové  komunikácie.

Cestný zákon definuje účelovú komunikáciu ako cesty „slúžiace spojeniu jednotlivých výrobných závodov, objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami“.

Otázkou zostáva, ako cyklista má vedieť odlíšiť účelovú komunikáciu od cesty, na ktorú  sa zákon nevzťahuje, t.j. hrádzu, lesnú alebo poľnú cestu?  

Zákonodarca pochybil? podcenil? neuvedomil si?, že pre stále väčšiu „rodinu“ cyklistov nastala právna dilema.  Čo neurobil zákonodarca, malo by sa riešiť zdravým rozumom cyklistu.

Skúsenejší cyklista vie  predvídať, aké nástrahy môžu nastať v lese. Problémom je, že  začínajúci cyklista je ten najzraniteľnejší, ktorí žije vo svojom klame „veď mne sa nič nemôže stať“ !  Ak nastane to najhoršie, predsa nebudeme sa odvolávať na chybu zákonodarcu. Každý by mal konať tak, ako nám velí zdravý rozum – mať vždy riadne upevnenú ochrannú prilbu !!! Nie, že musím, ale viem, že mi to pomáha zmierniť možné zranenie.  

 

( o pravde v Pravde)

V téme dňa  - platy starostov a primátorov sa pripomenuli nezrovnalosti, aspoň u tých primátorov, ktorých fotografie, spoločne s ich platmi, a odmenami boli zverejnené (Pravda 17.2.2009, str. 6-7). Ak by sa nejednalo aj o plat primátora Čadce, tak by som prejavil zdravý patriotizmus k mestu. Hrdosť, že náš primátor je medzi takýmito komunálnymi osobnosťami a predsedom vlády, ale opak je pravdou. 

Mesto                   Plat          Odmena za 2008    Počet obyvateľov
Bratislava               4.959 €         7.085 €                   425.000
Košice                   4.256 €               0 €                   235.000
Nitra                     4.016 €               0 €                     86.000
Trnava                  4.000 €         7.678 €                     69.000
Banská Bystrica      3.790 €        12.282 €                     81.000
Trenčín                 3.555 €        13.278 €                     57.000
Žilina                    3.000 €               0 €                     85.000
Prešov                  2.880 €               0 €                     92.000
Predseda vlády      3.837 €       pauš.náhrad                    ---
Č a d c a               3.850 €                ? €                      26.000

Nemám námietky voči platom a odmenám primátorov krajských miest. V galérii pravdy v Pravde je dôkaz, že moja zhoda v kritike Slovenska a obyvateľov Čadce na plat svojho primátora je jednotná. Stále tvrdím, a budem tvrdiť, že bolo nemravné v štáte „čadčianskom“ schválenie platu a odmeny primátora vo výške 6004 €. Po tlaku verejnej mienky, primátor kapituloval a navrhol si menšiu mzdu (Pravda 26.4.2008)

( rada chodcom, cyklistom, ako bezpečne prísť do cieľa, bez ujmy na zdraví a živote )

Policajná linka dôvery: 096 140 2157

Zažili ste, že vďaka rôznym podmienkam na cestnej komunikácii (tma, šero, dážď, sneh, hmla, fujavica, .....), nevedomky my cyklisti alebo chodci dostávame vodiča do kolíznej situácie? Sme si istý, že vodič na motorovom vozidle nás vidí? Ale čo ak  my chodci, alebo cyklisti nie sme osvetlení, aké šance dávame vodičovi, aby nás on videl.  

Farba oblečenia má vplyv, aby sme boli videní, či sme chodec, alebo cyklista. Správne volené farebné odlíšenie nášho odevu z nás, účastníkov cestnej premávky robí viditeľného v rozpätí od 18m do 200m.

·         modré oblečenie                18 m

·         červené oblečenie              24 m

·         žlté oblečenie                    37 m

·         biele oblečenie                  55 m

·         reflexné oblečenie            200 m

 Ako vidí vodič nás cyklistov, alebo chodcov, akú šancu dávame vodičovi, aby reagoval na nás účastníkov cestnej premávky.

·         po 30 m jazdy vodič vidí chodca

·         po 60 m jazdy vodič rozpoznáva nebezpečenstvo

·         po 90 m jazdy vodič rozhoduje sa o manévri

·         po 120 m jazdy vodič manévruje

·         po 150 m až 200 m vodič dokončuje uhýbací manéver

Čo prikazuje zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

·         Chodec za zníženej viditeľnosti idúci po krajnici alebo na okraji vozovky mimo obec musí mať na sebe viditeľné umiestnenie reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

·         Cyklista za zníženej viditeľnosti jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľné umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

(O futbale v Čadci, o sľuboch ako sa neplnia s Rastislavom Michalíkom)

 V Čadci po sľubnom začiatku, keď ambície siahali až na 1. futbalovú ligu, cez zimnú prestávku „zhasli“. Sľúbené finančné prostriedky od mesta akosi idú veľmi dlho, že by atrament v primátorom pere uschol? V utorok 3.2.2009 v Športe v článku „O konci kariéry sa nebavil“, teraz futbalista FK Čadca Rastislav Michalík okrem iného jasne a bez „obalenia“ pomenoval, prečo v Čadci sa netrénuje.

Rastislav Michalík o situácii v čadčianskom futbale povedal: „Mesto nedrží slovo.“ Na ďalšie odpovedal:

·         Predsa len, nie je pre bývalého reprezentanta len tretia najvyššia súťaž málo?„Je to tak. Po odchode z Trnavy som nedostal žiadnu konkrétnu ponuku, tak som sa vrátil do Čadce, kde som robil prvé futbalové kroky. Dávnejšie som povedal, že sa tam vrátim a pomôžem. Na rozdiel trebárs od primátora mesta, ktorý sa k futbalu stavia chrbtom.“

 

·         Kedysi ste sa vyjadrili, že v Čadci plánujete ukončiť bohatú futbalovú kariéru. Dozrel ten čas? „ O konci kariéry sa nebavme. Cítim sa dobre  a chuť na futbal mám rovnakú, ako roky predtým. Len v tejto chvíli nedokážem povedať, či ju práve ukončím práve v Čadci.“

 

·         Má to súvislosť s tým, čo ste už naznačili, teda, že mesto futbalu nepraje? „Na začiatku sezóny sa hovorilo, že primátor pomôže s financiami na chod klubu. Nedostali sme tri mesiace výplaty, mám pocit, že slovo nedrží. Aj preto odišiel od mužstva tréner Zaťko.“

 

·          Už viete, kto nahradí Zaťka? V prvom rade nám  treba vyriešiť finančné resty z jesene. Pokiaľ sa to podarí, je tu šanca, že k nám príde bývalý hráč Žiliny, Trenčína a Trnavy Marián Klago.“

 

·         Takže momentálne sa v Čadci ani netrénuje? „So spoluhráčmi chodievame do haly, individuálne behávam, chodím do posilňovne. Nesedím doma, to by sa nedalo.“

Kto je Rastislav Michalík?

Narodil sa 14. januára 1974 v Čadci. Pôsobil v Považskej Bystrici, Banskej Bystrici, Třinci, Dukle Praha, Slovan Liberec, Sparte Praha, tureckom Kayserispore, rakúskom Riede, Spartak Trnava a po 20 rokoch sa vrátil do Čadce. Bol i kapitánom Sparty, získal dva tituly. Tri razy sa stal víťazom Českomoravského pohára (v Sparte raz, v Liberci dvakrát). V Lige majstrov odohral dvadsať zápasov, šestnásť v Pohári UEFA, dvadsaťjedenkrát reprezentoval Slovensko. Záľuby hokej, tenis a začal lyžovať. Rozvedený, má dve deti, Mareka (12 rokov), Simonu (9 rokov).