Aktuality

Multikultúrne sú iba impériá. Po Druhej svetovej vojne v západnej Európe fungovali životaschopné demokracie a podobný pulz politického života sa objavil po páde Sovietskeho impéria v stredoeurópskom priestore. Toto sú tie najvzácnejšie plody nášho úsilia. Ale ak nevenujeme patričnú starostlivosť súčasným imigrantským a demografickým problémom, ľahko môžeme o ne prísť.

Znovu sa ukázalo aké silné priateľstvo je medzi slniečkármi a médiami. Verejnosti je podsúvaný súkromný rozhovor z roku 2016 medzi A.Dankom a obvinenou A.Zsuzsovou medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP (registrovaná v Čechách) a investigatívnym centrom J,Kuciaka.

Musíme obnoviť solidaritu ako Solidarita a jednota v rozmanitosti. Rešpekt pre osobitný charakter jednotlivých európskych národov a nie pochybné nároky multikulturalistov. Imigrácia bez asimilácie je kolonizáciou a toto je neprijateľné. Oprávnene očakávame, že tí, čo sa prisťahujú do našich končín, príjmu naše kultúrne zvyklosti a spôsoby života.

Sú slová, ktoré nezapadnú, ktoré sú ako keby majákom nášho uvyžovania. V poslednom čase zaujali slová, ktoré predniesol V.Putina 27.1.2020 v Lipecku, južne od Mosky. Témou bola tradičná rodina a morálne a duchovné tradície a zvyky.

Medzinárodné fórum, ktoré sa konalo v dňoch 22. – 23.1. v Jeruzaleme, v memoriálovom komplexe Jad Vašem sa časovo zhoduje so 75. výročím oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim-Birkenau) a Medzinárodného dňa obetí  holokaustu, ktorý sa pripomína 27. januára. V tento deň v roku 1945 oslobodili Osvienčim sovietske jednotky, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispeli k víťazstvu nad nacistickým Nemeckom.

Pred pár rokmi neakceptovateľný pojem „ekologické prasa“, dnes vo forme a obsahu je  „nám blízke“, aspoň pre tých, ktorí sú opojení klimatickými aktivistami.