Aktuality

(Peter Glasnák, október 2004)

V jednom nočnom dialógu ste ako ústredný riaditeľ SRo jasne a zrozumiteľne vysvetlili dôvody prečo SRo prechádza na vysielania na VKV. Pre mňa ako poslucháča a platiteľa koncesionárskych poplatkov to bola informácia, ktorú som vzal na vedomie Zároveň som si položil otázku, aký dopad bude na bežného koncesionára pri prechode staníc SRo zo stredných vln na VKV? Zdôrazňujem, že nemám námietky na zmenu frekvencii SRo z dôvodu znižovania nákladov, ani nenamietam proti prípadnému zvyšovaniu koncesionárskeho poplatku. Ten v vnímam ako prostriedok na zabezpečenie verejnoprávneho charakteru vysielania SRo, ako protiváhu komercii súkromných médií

(... alebo ako politici prichádzajú a odchádzajú, ale činy zostávajú )

Slávnostné otvorenie malého obchvatu (29.10.2004) mesta sa nieslo v znamení dobre vykonanej práce. Veď prečo nie, obchvat sa dal do užívania, verejný činitelia na okamih svojho politického žitia nemusia báť nevôle svojich "spoluobčanov". Ale to je asi všetko pozitívne. A vlastne ešte prehnuté stoly dobrôt a "veľké" slova chvály v intenciách, "ja tebe a ty mne" nedali šance na úvahy zaoberať sa hrozivým pomyslením, že obchvat mal byť funkčný už 2 roky!!!! Preto by bolo na mieste, a v slušnej spoločnosti sa to nosí, aby zodpovední za meškanie sa ospravedlnili.