Inými očami

(Žilinský žurnal č.13 - 30.3.006)

... v tejto kauze rozhodne súd, ale etické problémy s touto kauzou by sa mali rýchlo a neodkladne riešiť, nie že to chce Glasnák, ale preto, že si to vyžaduje zdravý rozum

O komunálnej politike včera a dnes, o kultúre, ktorú budeme mať v sebe, a nie seba v umení ale aj o zmysle miestnej kultúry pre nás s poslancom MZ v meste Čadca Ing. Petrom Glasnákom

Memento pre žijúcich alebo vianočný prejav premiéra Antonína Zápotockého z roku 1952.

Mládež ty nositeľka rána …… mnohí zvlášť starší sa veľmi dobre pamätajú na dobu pred 1989, zvlášť na dobu strachu po roku 1950, ako to bolo tiež s dobrovoľnou „nasilnou“ ideologizáciou súkromného života všade a vo všetkom. Dnešná mládež nadšená z dnešnej bezbrehej slobody a demokracie nechce alebo nevie pochopiť dobu v ktorej museli žiť ich rodičia. Nech nasledujúci autenticky prejav vtedajšieho premiéra Antonína Zápotockého práve vo chvíľach vianočných osviežiť pamäť pre tých, ktorí nazabudli, a pre tých, ktorí nevedeli, aspoň im pripomenuť ten hrozný mravný rozklad, ktorý išiel z falošnej medoviny slov, ktoré smrdeli, smrdia a verím, že budú smrdieť pre všetkých slušných ľudí.

Vyhlásenie účastníkov 14. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie, konanej v Bratislave dňa 17.12.2005

Skutočnosť, že aj 16. výročie dlhoočakávanej zmeny totalitného režimu na demokratický spoločenský systém – tzv. nežný prevrat – opäť nikto neoslavoval, je dostatočným dôkazom nespokojnosti občanov s ponovembrovým vývojom a jeho dôsledkami.
Tí, ktorí sa neoprávnene zmocnili spoločného majetku už davy na námestiach nepotrebujú a oslavujú zväčša na svojich majetkoch v cudzine a tí, ktorí boli okradnutí, nemajú na oslavy žiaden dôvod.

Sluhovský komplex súčasných vládnucich predstaviteľov nášho štátu zašiel tak ďaleko, že sa už vôbec nezamýšľajú nad dôsledkami svojho konania na slovenských občanov, len aby sa zapáčili cudzine. Sústavne bezohľadne likvidujú sociálnu či zdravotnú odolnosť občanov na úkor ich dôstojného života a zdravia. Sústavné zdražovanie – už aj základných ľudských potrieb, akými sú napríklad bývanie a kúrenie – neúnosne zaťažuje nielen prevažnú väčšinu jednotlivcov, ale spôsobuje aj úpadok a rozklad rodiny ako základu spoločnosti. Čoraz častejšie manželstvá nielen bez vlastného bytu, ale aj bez detí - sú priamou hrozbou našej národnej budúcnosti!

(akad.maliar Viliam Hornáček, Bratislava 17.12.2005)

V sobotu 17.12.2005 sa v Bratislave uskutočnila 14. plenárna konferencia slovenskej inteligencie. Jej mottom od prvých minút samostatnej Slovenskej republiky až po dnešné dni bolo v uvedomovaní, že tvorivý duchovný potenciál je najväčším bohatstvom každého národa. V úvodnom prejave povedal:

V okrese Čadca je tretia najnižšia priemerná hrubá mzda na Slovensku (menej je v okresoch Bardejov a Snina). Polemiky o percentách nezamestnanosti sú rôzne podľa toho, kto ich prezentuje. Ak by štatistické čísla proklamované koalíciou boli pravdivé, tak životné situácie ľudí v okrese by boli viditeľnejšie lepšia. Že tomu tak nie, nás presviedča aj zverejnený článok v denníku Kysuce zo dňa 16.11.2005, ktorý vyvracia a ukazuje skutočnú pravdu o Kysuciach.