Inými očami

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v rámci projektu HESO - Regióny prináša štvrťročne hodnotenia opatrení miest a obcí, ktoré ovplyvňujú kvalitu občanov. Odborná verejnosť pozorne sleduje toto hodnotenie a je barometrom kvality  práce samospráv.

Čo si ale myslieť, keď mesto vďaka primátorovi urobilo znovu "dieru" do sveta. Už nie iba mienkotvorná tlač, ale aj významný analyticky inštitút INEKO si všimlo, čo sa to deje v našom meste.  Pre mesto Čadcu hodnotenie za obdobie január - marec 2008 nedopadlo dobre. Vďaka platu primátora  mesta Čadca Ing.Jozefa Vražela, ktorý zarába viac ako premiér SR sa dostalo v hodnotení ako tretie najhoršie opatrenie na Slovensku.  

Ďakujem Inštitútu INEKO, ktorý mi dal súhlas na zverejnenie, aby som mohol pre čitateľov portálu glasnak.sk zverejniť v plnom rozsahu hodnotenie tohto pre mesto (nemravného) prípadu. Je to ďalší dôkaz, ako primátor mesta sa spreneveruje poslaniu, na ktorý dostal mandát od voličov.

Pán primátor je verejný činiteľ, a na neho sú kladené prísnejšie morálne a etické kritéria ako na bežného občana. Po jeho pretrvávajúcej kauze som prišiel s návrhom vysloviť mu nedôveru. Znamená to eticky apel, aby dobrovoľne odstúpil. Som veľmi sklamaný, že iba 7 zo 18 prítomných poslancov malo odvahu zaradiť na program zasadania Mestského zastupiteľstva vyslovenie nedôvery. Je to výsmech mlčiacej väčšine všetkých slušných obyvateľov mesta, ktorí dali mandát primátorovi pre jeho volebný program, ale nie pre jeho kauzu, ktorá ich sklamala a sklamaní nie sú schopní dôvery.

(Žilinský žurnal č.13 - 30.3.006)

... v tejto kauze rozhodne súd, ale etické problémy s touto kauzou by sa mali rýchlo a neodkladne riešiť, nie že to chce Glasnák, ale preto, že si to vyžaduje zdravý rozum

O komunálnej politike včera a dnes, o kultúre, ktorú budeme mať v sebe, a nie seba v umení ale aj o zmysle miestnej kultúry pre nás s poslancom MZ v meste Čadca Ing. Petrom Glasnákom

Memento pre žijúcich alebo vianočný prejav premiéra Antonína Zápotockého z roku 1952.

Mládež ty nositeľka rána …… mnohí zvlášť starší sa veľmi dobre pamätajú na dobu pred 1989, zvlášť na dobu strachu po roku 1950, ako to bolo tiež s dobrovoľnou „nasilnou“ ideologizáciou súkromného života všade a vo všetkom. Dnešná mládež nadšená z dnešnej bezbrehej slobody a demokracie nechce alebo nevie pochopiť dobu v ktorej museli žiť ich rodičia. Nech nasledujúci autenticky prejav vtedajšieho premiéra Antonína Zápotockého práve vo chvíľach vianočných osviežiť pamäť pre tých, ktorí nazabudli, a pre tých, ktorí nevedeli, aspoň im pripomenuť ten hrozný mravný rozklad, ktorý išiel z falošnej medoviny slov, ktoré smrdeli, smrdia a verím, že budú smrdieť pre všetkých slušných ľudí.

Vyhlásenie účastníkov 14. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie, konanej v Bratislave dňa 17.12.2005

Skutočnosť, že aj 16. výročie dlhoočakávanej zmeny totalitného režimu na demokratický spoločenský systém – tzv. nežný prevrat – opäť nikto neoslavoval, je dostatočným dôkazom nespokojnosti občanov s ponovembrovým vývojom a jeho dôsledkami.
Tí, ktorí sa neoprávnene zmocnili spoločného majetku už davy na námestiach nepotrebujú a oslavujú zväčša na svojich majetkoch v cudzine a tí, ktorí boli okradnutí, nemajú na oslavy žiaden dôvod.

Sluhovský komplex súčasných vládnucich predstaviteľov nášho štátu zašiel tak ďaleko, že sa už vôbec nezamýšľajú nad dôsledkami svojho konania na slovenských občanov, len aby sa zapáčili cudzine. Sústavne bezohľadne likvidujú sociálnu či zdravotnú odolnosť občanov na úkor ich dôstojného života a zdravia. Sústavné zdražovanie – už aj základných ľudských potrieb, akými sú napríklad bývanie a kúrenie – neúnosne zaťažuje nielen prevažnú väčšinu jednotlivcov, ale spôsobuje aj úpadok a rozklad rodiny ako základu spoločnosti. Čoraz častejšie manželstvá nielen bez vlastného bytu, ale aj bez detí - sú priamou hrozbou našej národnej budúcnosti!