Úvahy

V čase vianočnom možno ešte viac ako po iné dni rozmýšľame o zmysle svojho žitia.
Objaviť v sebe svoju odpoveď na svoje smerovanie životom si vyžaduje od každého z nás, že sa oddá hľadať ju silou svojej odvahy a skúsenosti.

Možno sa v nás  práve v čase vianočnom prebudí túžba zmocniť sa myšlienky, ktorá je hlavnou ideou príbehu, a každý vo svojej pokore prijme ju za svoju, aby v nás začala  „žiť“. 

„ Keď budete strácať čas a energiu na drobnosti, materiálne veci,
nikdy nebudete mať čas na veci,
ktoré sú skutočne dôležité. "
 

Pri úvahe odpovedať si, prečo bol odstránený kresťanský symbol z tohoročného plagátu Kysucké Vianoce 2009 a bol nahradený nič hovoriacimi žoviálnymi postavičkami ma napadla myšlienka Alberta Schweitzera. Všetkým horlivcom vyznávajúci novodobí štýl života, ktorý zabúda na človeka odkázal: „Nadmerná zamestnanosť moderného človeka vo všetkých spoločenských vrstvách má za následok, že v duchovnej sfére upadá ...“.

Keď sa tvorila koncepcia Kysuckých Vianoc, nečakaným darom bol osobný dar akademickej maliarky E.B.Linhartovej. Venovala mestu a jej obyvateľom a zároveň aj podujatiu originálny graficky list „Svätá noc“ ako logo Kysuckých Vianoc. Svojim darom chcela napomôcť vytvárať atmosféru podujatia, a zároveň vyjadriť oddanosť Kysučanov k viere.

Grafický list „Svätá noc“ mal, má a verím že bude mať aj po tomto duchovnom lapsuse ambíciu v čase od adventu po Zjavenie Pána byť zjednocujúcim prvkom, aby Vianoce bolo cítiť v každom kúte mesta, v každom pľaci v meste.  

Ak ruka moci zasiahla, že na plagát sa nedostal symbol Vianoc, potom sa nádejam, či organizátori tohoročných Kysuckých Vianoc považujú aj vianočnú pieseň Tichá noc aspoň v roku 2009 za tuctovú vianočnú pesničku, iba preto, že vo svojom obsahu ma to čo grafický list - symbol Vianoc?

Tichá noc, svätá noc,
všetko spí, všetko sní,
  sám len nebeský svätý bdie pán stráži dieťatko,
nebeský dar zlatý Ježiško spí,
sní nebeský ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc,
anjeli zleteli najprv pastierom podali zvesť,  
ktorá svetom dnes dáva sa niesť,
Kristus Spasiteľ je tu,
tešiteľ sveta je tu.
Piatok 14.12.2007 sa uchová v čadčianskom „bláznivom“ kalendári ako Deň straty súdnosti. V tento deň sa stalo to, čo sa stať nemalo. Moc sa nadradila rozumu a poslanci schválili to, čo sa medzi slušnými ľuďmi nerobí. Schválili plat primátorovi vo výške 6004 €.

Je dobré, že na takéto tiež rozhodnutia sa nezabúda. Pripomíname si ich, lebo opakovanie je matka múdrosti. Keby sa to nedialo, keby sme my občania mali krátku pamäť, potom by sme nechtiac  podporovali skutočný zámer tvorcov tohto nepremysleného činu (alebo správnejšie by bolo pomenovanie hanebného činu?). A tým myslím, aby za pár rokov sa rok 2007 a zvlášť piatok 14.12.2007 v histórii mesta pomenoval ako „staré dobré časy“.

Práve preto každý, kto zmýšľa konať dobro tomuto mestu by mal byť v strehu, aby sme vedeli vždy a vo všetkom odhaliť, oddeliť a pomenovať čo je kúkoľ a čo jačmeň, aby sa na udalosť, ktorá mesto negatívne preslávilo, nezabudlo.

Hudba vie preletieť hranice, vie „sa dostať“ do vnútra človeka. Hudba cez svoju melódiu sa stáva pokladom ľudí. Hudba sa nedá pochopiť, ona sa dá iba precítiť, a toto precítenie v nás koná dobro. Ludwig van Beethoven svojou autoritou pri jednom zo svojich diel napísal, hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti.  

Tieto myšlienky mi prebiehali v mysli, keď som sedel ma archou čistého listu a snažil sa napísať hold 16.ročníku Festivalu duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc – MAGNIFICAT. Festival sa uskutočnil v priestoroch Domu kultúry v sobou 21. novembra 2009 pod záštitou poslanca mesta a VUC-ky Ing. Milana Guru.

( Úvaha, prečo spor o podiely mesta v MTS a.s. primátor zbytočne naťahuje )

Ak si nestranný čitateľ prečítal júlové číslo Občasníka, tak si povie, ako primátor principiálne rieši problém zvýšenia podielu mesta v Mestskej teplárenskej spoločnosti (MTS). Znalí situácie vedia svoje a kladú si otázky.

Je záujem mesta zásadný, aby súd rozhodol o podiely mesta v MTS a.s.?

Je záujem mesta iba relatívny, využiť to na „masírovanie“ verejnosti, aby ona uverila, že primátor iba koná?

Odpoveď na položenú otázku ma v sebe čaro rozuzlenia, že primátor sa musí rozhodnúť,  akou cestou sa bude šetrenie uberať. A to je šanca pre občana, aby si konfrontoval sľuby, ktoré primátor neustále pred verejnosťou vo veci tepla prezentuje.  

Verejnosť citlivo reaguje na etickú zvrhlosť v meste. Každá kauza vyvoláva otázky, komu slúži, čo je za tým? Aktéri týchto káuz si neuvedomujú si, že etický rozmer vládnutia mal by byť založený nie iba na rozume, ale aj úcte a dobrej viere vedieť odhadnúť dôsledky pre toho druhého. Ak sa nepristupuje veľkoryso k tejto voľbe, potom nastáva odcudzenie.