Aktuality

        Konečne je treba zásadne odmietnuť obchod s ľuďmi. Ide o novodobý trh s otrokmi.

Petr Piťha

Vážení spoluobčania, oslovujem vás zriedka. Nepatrím k tým, kto komentuje skoro všetko a trpí potrebou sa zviditeľniť. V poslednej dobe však došlo k rade zásadných udalosti a písal som vám niekoľko krát po sebe. Minulý týždeň sa objavila správa, ktorá upozorňovala na skutočnosť, že Praha je logistickým centrom predaja umelých oplodnením získaných deti. Tu mlčať nesmiem.

Spoločným menovateľom je neprirodzený zásah do ľudského tela. Je to téma aktuálna. Dobre viem, môže byť všetko alebo sčasti výmyslom novinárov. Pri dnešnom stavu médií to tak môže byť. Overiť uvedené tvrdenia nie je v mojich silách. Správa bola zverejnená a nemožno než sa s ňou pracovať.

Trhlina medzi Maďarskom a Poľskom je na svete. Z detstva si pamätám básničku, ktorú mi pripomínala moja mama

Pre veľkú väčšinu príslušníkov národno-kresťanského politického a názorového spektra je súčasná prezidentka Z.Čaputová pre svoje liberálne postoje neprijateľná. Napriek tomu počas štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom na prekvapenie mnohých udelila štátne vyznamenanie in memoriam Radom Ľudovíta Štúra I.triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu aj trom účastníkom protikomunistického kresťanského odboja A.Púčikovi, E.Tesárovi a A.Tunegovi.

Vojna je najčernejšia zo všetkých morov a zomiera sa na ňu

(A.Camus)

„Druhá svetová vojna spôsobila bolesť a neprávosť. Mier je túžbou po spravodlivosti a rešpektovaní ľudských práv“. Tak ich rešpektujme všetci a bez výnimky. Sú rovnako garantované každému  a nikomu, teda ani Vám, nie je dovolené ich beztrestne porušovať na úkor druhého, povedal taliansky prezident S.Mattarella.

Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) má za cieľ navodiť zdanie demokracie a záujmu o občanov, povedal europoslanec M.Uhrík.

Občas vážne neviem, či svet riadia chytrí ľudia, ktorí si z nás uťahujú,

alebo imbecilovia, ktorí to myslia vážne 

Mark Twain

Za mier vo svete? Výdavky a (zisky) militaristov sú na historickom maxime, prekročili hranicu 2,1 bio $. Smutným dokladom agresívnosti a militarizácie sveta, vyvolanej nesprávnym spôsobom riešenia problémov svetovej bezpečnosti po rozpade bipolarity je, že celosvetové vojenské výdavky rástli aj napriek hospodárskym ťažkostiam spôsobeným pandémiou. V pomere podielu na svetovom hrubom domácom produkte (globálne vojenské zaťaženie) tieto výdavky dosiahli 2,2 % a v roku 2021 štáty vyčlenili na zbrojenie v priemere 5,9 % svojich celkových vládnych rozpočtov.