Aktuality

(zamyslenie sa nad Trianonom 1920)

Pred sto rokmi 4.6.1920, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži vo Versailles 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

Industrae tuae je najstarším dokladom potvrdzujúcim cirkevnú - správnu organizáciu na území Slovenska. Vydal ju pápež Ján VIII v júni 880. Pápež bulu adresoval kniežaťu Svätoplukovi a v bule potvrdil pravovernosť arcibiskupa Metoda, ktorého zároveň ustanovil za arcibiskupa na Veľkej Morave.

(pandémia, máj 2020)      

Pandémia COVID19 v porovnaní z históriou sa v mnohom líši od podobných kríz, ktorými EÚ bojovala. Vírusu sa podarilo obnoviť význam a zmysel národných štátov a nastolilo potrebu zvratu v prospech potravinovej sebestačnosti. Vírus je realitou, nevieme kedy pandémia skočí, môžeme iba špekulovať o dlhodobých dôsledkoch politických, ekonomických či spoločenských. EÚ nečakane a nepripravená dostáva sa do neistoty.

     Aj trpaslík na ramene internetu dovidí ďaleko

V  krátkom čase „zaplakala“ koalícia, ktorá ma v parlamente ústavnú väčšinu. Najprv to bolo rozhodnutie ÚS SR, ktorý zakázal „špehovanie“ občanov cez mobilných operátorov pod zásterkou boja proti COVID 19 a v zapätí poslanci neschválili správu M.Patakyovej.

Vždy, keď človek začne mať dojem, že vie, ako veci majú byť, príroda ho zaskočí.

Počnúc „morovými ranami“, ktoré sa zachovali v biblii až po dnešnú pandémiu COVID-19 sa nič nezmenilo. Epidémie boli, sú a aj budú. Príroda je zdatným hráčom. V každodennom dejinnom zápase najnovšia technika sa snaží uchovať život vo svete v rovnováhe, ale nie vždy sa to darí. U nás pandémia sa paralyzuje strachom a smrťou, vtedy sme ochotní si uvedomiť svoju slabosť ale aj neschopnosť. Ak pandémia pominie, zabudneme a budeme znova žiť  svojim „bujarým“ žitím s peniazmi pre peniaze. Vždy by sme mali mať na pamäti, elementárne právo človeka na ochranu vlastného života a nedopustiť obmedzenie ľudských práv.