Aktuality

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom

(sv.Augustín)

Doma o SNP vznešené slova, za „humnami“ knihy hlavne od nemeckých autorov píšucich,  ako keby SNP nebolo. Nie je chyba v nás, že cez prsty vďaka našej pasivite znižujeme význam SNP vo svete?

Pravda je vrcholom bytia, spravodlivosť je jej aplikácia pre druhých 

Ralph W.Emerson

Súčasný svet nám predstiera, že všetko je možné, aspoň vo virtuálnom svete, strácame schopnosť rozlišovať medzi skutočnosťou a fantáziou. Kto sa stáva stále viac odtrhnutý od reality, začína stáť nohami na pieskových základoch. Vtedy je povďačný každému, kto mu chce pomôcť. Najprv príde ten, ktorého myšlienky sa strácajú v množstve účelového zla (nepomáhajú, leda tak do pekla). Výsledkom je rozleptávanie morálky, výchovy ale aj rodiny. Ak svet bol stvorený pre dobro, dnes zlo prevyšuje možnosti človeka, presahuje prirodzené ľudské možnosti. V politike to znamená odklon od väčšinového názoru ľudí práce.  

Nech nasledujúca poznámka o trhovej ekonomike je zamyslením sa, či to čo (ne)robíme  je správna cesta. Uznávame pozitívne aspekty ekonomiky voľného trhu, ale nemali by sme trpieť ideológiu, ktorá sa usiluje o totalizovanie logiky tržnej ekonómie? Nemali by sme dovoliť, aby bolo všetko na predaj? Vyžaduje trhová ekonomika riadenie zákonmi a tie musia mať za cieľ viacej než ekonomickú činnosť? Má byť ekonomika usmerňovaná tak, aby viedla k sociálnym cieľom, pre sociálne dobro celej spoločnosti?

V roku 1683 podľa plánov mala osmanská armáda dobyť Viedeň. V tom čase Osmani už takmer vyše storočie ovládali rozsiahlu časť Uhorka. Dobytie hlavného mesta Habsburgovcov by posilnilo a upevnilo ich postavenie v strednej Európe, prinieslo im to slávu a bohatstvo.  Opak bol pravdou. Bitka pri Viedni sa stala začiatkom postupného  úpadku osmanskej moci v strednej Európe. Preto mali by sme vedieť, uvedomovať si a pripomínať si, čo sa stalo v roku 1683 a čo sa deje dnes pár kilometrov od Bratislavy.

Nech výstižný text zverejnený na portáli hlavne správy ponúkne druhú stranu tej istej mince.

Česká Asociácia nezávislých médií (ANM) udeľovala Krameriovu cenu za rok 2020. Cenu udeľuje porota mediálnych odborníkov každoročne od roku 2016 na počesť zakladateľa novodobého českého novinárstva Václava Mateja Krameria, žijúceho na prelome 18. a 19. storočia. Pre cenu je príznačné, že sa udeľuje publicistom, esejistom, spisovateľom i filozofom, ktorí sa vo svojej tvorbe vyznačujú nezávislosťou myslenia od politického mainstreamu a oficiálnych názorových prúdov.

Na Deň detí bolo pred 65 rokmi otvorená prvá samoobsluha v Česko-Slovensku. Samoobsluhy to u nás nemali jednoduché. Prvá samoobsluha vznikla v USA, ktorá mala u nás blen imperialistického vydierania pracujúcich. Osud bol pre našich súdruhov prívetivý až keď začali otvárať samoobsluhy aj v krajine sovietov, čo bolo pre KSČ stranícky príkaz konať.