Aktuality

Vystúpenie prezidenta Putina po 12 rokoch na Svetovom ekonomickom fóre v Davose sa očakávalo s veľkým záujmom. V prejave sa dotkol citlivých tém, ktoré lomcujú svetom. Putin varoval pred koncom civilizácie. Pandémiu Covid označil za hrozbu pre globálnu stabilitu. Varoval tiež pred hľadaním vnútorných a zahraničných nepriateľov. Pandémia koronavírusu v kombinácii s hospodárskou nerovnosťou a globálnou rivalitou mohla prehĺbiť nestabilitu vo svete.

ZMOS  dôrazne reagoval (14.1.2020) na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR. ZMOS je znepokojený vyjadreniami členov vlády, ktorí uvažujú o tom, že samospráva bude podriadená centrálnej vláde.

Rozvoj kultúry starostlivosti si vyžaduje výchovný proces a buzola sociálnych princípov predstavuje spoľahlivý nástroj na dosiahnutie tohto cieľa v rôznych navzájom spojených oblastiach.

Ukazovateľom skutočného charakteru človeka je, čo by robil, keby vedel, že nato nikdy nikto nepríde

Thomas Macaulay

Rok 2020 bol poznačený zdravotnou krízou spôsobenou Covidom-19, ktorá sa postupne zmenila na celosvetový fenomén, zasahujúci mnohé sektory. Zhoršil sa iné navzájom prepojené krízy, ako sú klimatická, potravinová, ekonomická a migračná kríza, a vyvolala vážne utrpenia a ťažkosti.

     

Pandémia je v súčasnosti u nás v najvyššom stupni ohrozenia. Už na jar COVID-19 vláda polarizovala spoločnosť, ktorá sa v závere roka sa ešte viac prehĺbila. Rozdeľuje sa priatelia či kolegovia v práci. Žiaci sú „izolovaní“ doma bez možnosti stretávať sa. Polarizujú sa rodiny, násilie nebývalou dovtedy nepoznané silou bujnie a prináša rodinám skazu.

 

Prajem Vám šťastie, pretože je ho málo,

prajem Vám zdravie, pretože ho je treba,

prajem Vám  lásku, pretože je krásna.

Nezabudnite, ak nedúfate, nenájdete to, čo presahuje Vaše nádeje.

Požehnané Vianoce  a šťastný nový rok

želá

Peter Glasnák