Aktuality

Česká Asociácia nezávislých médií (ANM) udeľovala Krameriovu cenu za rok 2020. Cenu udeľuje porota mediálnych odborníkov každoročne od roku 2016 na počesť zakladateľa novodobého českého novinárstva Václava Mateja Krameria, žijúceho na prelome 18. a 19. storočia. Pre cenu je príznačné, že sa udeľuje publicistom, esejistom, spisovateľom i filozofom, ktorí sa vo svojej tvorbe vyznačujú nezávislosťou myslenia od politického mainstreamu a oficiálnych názorových prúdov.

Na Deň detí bolo pred 65 rokmi otvorená prvá samoobsluha v Česko-Slovensku. Samoobsluhy to u nás nemali jednoduché. Prvá samoobsluha vznikla v USA, ktorá mala u nás blen imperialistického vydierania pracujúcich. Osud bol pre našich súdruhov prívetivý až keď začali otvárať samoobsluhy aj v krajine sovietov, čo bolo pre KSČ stranícky príkaz konať.

Pred sto rokmi 4.6.1920 podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci  podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

 

Trianon v sebe nesie dve posolstva. Maďarom dal do vienka národný štát, pre nás dosiahnutie sna generácii Slovákov. Ľ.Štúr v roku 1848 zdôraznil, že pokiaľ sa náš národ neoddelí od Maďarov, nemá budúcnosť. Neustále upozorňovanie na „nelichotivý stav“ maďarskej menšiny na území okolitých štátov je v rozpore s tým ako sa má slovenská menšina v Maďarsku. Slovenská menšina v Maďarsku prakticky sa vytratila. V čase podpísania mierovej zmluvy v Maďarsku žilo 300 tisíc Slovákov.  

(zamyslenie sa nad Trianonom 1920)

Pred sto rokmi 4.6.1920, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži vo Versailles 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

Industrae tuae je najstarším dokladom potvrdzujúcim cirkevnú - správnu organizáciu na území Slovenska. Vydal ju pápež Ján VIII v júni 880. Pápež bulu adresoval kniežaťu Svätoplukovi a v bule potvrdil pravovernosť arcibiskupa Metoda, ktorého zároveň ustanovil za arcibiskupa na Veľkej Morave.

(pandémia, máj 2020)      

Pandémia COVID19 v porovnaní z históriou sa v mnohom líši od podobných kríz, ktorými EÚ bojovala. Vírusu sa podarilo obnoviť význam a zmysel národných štátov a nastolilo potrebu zvratu v prospech potravinovej sebestačnosti. Vírus je realitou, nevieme kedy pandémia skočí, môžeme iba špekulovať o dlhodobých dôsledkoch politických, ekonomických či spoločenských. EÚ nečakane a nepripravená dostáva sa do neistoty.