Aktuality

Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov

Nemecko záchrancom EÚ? Každá krajina EÚ dáva príspevok do spoločného rozpočtu. Nový nemecký kancelár O.Scholz na jednej z posledných zahraničných ciest zmienil sa o nemeckej pomoci pre krajiny EÚ, povedal “Nemecko si je vedome svojej zásady prinášať pre EÚ vysoký príspevok na financovanie rozpočtu EÚ z ktorého profitujú iné krajiny a nie Nemecko. Preto sa môže riešiť vývoj v južnej Európe, tak ako možno sledovať dlhý hospodársky rozmach vo východnej Európe, ktorý sa ešte dlho neskonči.“ Možno takto čítať medzi riadkami, že aj Slovensko je závisle na príspevku Nemecka. Netreba tu pripomenúť, že darovanému koňovi na zuby nepozeraj?

Útoky na slobodu boli v vždy histórii vedené pod zásterkou vyšších cieľov. Nedovoľme, aby pod zámienkou ochrany zdravia obyvateľov dostali vybrané ministerské aparáty do rúk represívnu moc. Zastavme útok na ústavnosť, to sú výstižne slová autority českej politickej scény V.Klausa ku pripravenému pandemickému zákonu v Česku.

To je hlas Aliancie za rodinu, ktorá stoji za biskupom Haľkom v nazeraní na seriál Priznanie od RTVS, ktorá  organizuje petíciu.  

Ďakujem Vám,

že ste neprestali čítať moju stránku,

že ste zostali verní v covidovom čase.

Prajem Vám milostivé plné požehnanie a pokojné vianočné sviatky.

Peter Glasnák

Milý spoluobčania 2021

blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Majú v sebe výnimočné čaro, jedinečnú, nádhernú a neopakovateľnú atmosféru, ktorej podliehame všetci, bez rozdielu veku. Milovali sme ich, keď sme boli deťmi a rovnako ich milujeme aj keď nás čas postriebri vlasy. Sú to najmä sviatky rodiny, kedy sa všetci schádzame a prežívame spoločne radosť a duchovné naplnenie. V tomto čase sú aj naše srdcia otvorenejšie, prístupnejšie, ochotné rozdávať lásku i odpustenie vo zvýšenej miere. Sú to sviatky pokoja novej nádeje, žičlivosti a pohostinnosti.

V utorok 14.12.2021 zomrel vo veku 61 rokov na ochorenie COVID-19 dekan v Čadci, kňaz Spoločenstva Fatima Ladislav Stromček.