Aktuality

Počnúc „morovými ranami“, ktoré sa zachovali v biblii až po dnešnú pandémiu COVID-19 sa nič nezmenilo. Epidémie boli, sú a aj budú. Príroda je zdatným hráčom. V každodennom dejinnom zápase najnovšia technika sa snaží uchovať život vo svete v rovnováhe, ale nie vždy sa to darí. U nás pandémia sa paralyzuje strachom a smrťou, vtedy sme ochotní si uvedomiť svoju slabosť ale aj neschopnosť. Ak pandémia pominie, zabudneme a budeme znova žiť  svojim „bujarým“ žitím s peniazmi pre peniaze. Vždy by sme mali mať na pamäti, elementárne právo človeka na ochranu vlastného života a nedopustiť obmedzenie ľudských práv.  

Tí, ktorí dostali mandát vládnuť,

nech žijú v presvedčení,

že štyri roky vládnutia nie je to isté, ako večnosť

Programové vyhlásenie vlády (PVV) je dokument koalície, ktorá sa uchádza o dôveru v NR SR. Je to východiskový programový materiál pre činnosť vlády na roky 2020-2024. Dokument má 121 stránok a je k dispozícii na stiahnutie z internetu.  

 „Bože daj mi silu, vydržať veci, ktoré vydržať musím.

Daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem.

A daj mi rozum, aby som vedela tieto dve veci od seba odlíšiť.“

Všetko zlé je na niečo dobré. Zrušili sme koncerty, zavreli štadióny, kiná, divadlá, kostoly, školy, výsledkom bude, že môžeme očakávať za 9 mesiacov populačný boom, tzv. Pellegriniho deti.

Posledný prejav N.Farage v EP je otvorený, v ktorom sa vyznáva ako on i jeho krajina vníma vystúpenie Veľkej Británie z EÚ. Nemusíme s ním súhlasiť, ale mohli by sme si jeho vystúpenie aspoň pozorne prečítať, rozmýšľať a snáď sa aj poučiť.  Nie jedného napadne, či sporom nie sú „malé“ európske národy, ktoré majú iné ideové ukotvené pochádzajúce spred roku 1989, na rozdiel od západných krajín, ktorých ideológia pochádza z hojnosti a blahobytu? N.Farage povedal:

V tomto roku si pripomíname 75.výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Celkom v nej zahynulo 72 mio ľudí, z toho 24 mio v Sovietskom zväze. Tohoročné oslavy nesú v sebe tri posolstva, Je to spomienka na obete, ďalej aby sme sa bránili prehodnocovaniu výsledkov druhej svetovej vojny a rázne a principiálne poukazovali na zločiny proti ľudskosti spáchaných počas druhej svetovej vojny.