Aktuality

Ľudia konajú zlo iba z neznalosti, nikto nie je zlý z vlastnej vôle (Sokrates)

Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS) vyslovil svoj zámysel pocity, že pociťuje v tejto dobe dôvod znechutenia, ma obavu o stav verejnej mienky na Slovensku. Jeho predstava „vyráža“ každému ctiteľovi slušnej demokracie u nás dych. Podľa neho, ak sa ma zachovať na Slovensku demokracia, zdravé jadro ma začať ignorovať verejnú mienku a odovzdať moc nie neutrálnej úradníckej vláde, ani „liberálnej“, ktorá bude mať „dozor“ nad zahraničnou orientáciou Slovenska, ale do rúk elít. Táto zvrátenosť v sebe nesie nebezpečné posolstvo, že pánko si namýšľa, že je elita. Len zabudol definovať čo si predstavuje pod „zdravým jadrom“.

Cenzúra je odjakživa rodnou sestrou každej diktatúry (Štefan Zweig)

Prepisovanie dejín je hrozné a hanebné. V nedávnej minulosti zriedkavé prípady sa nedostávali na verejnosť. Dnes sa nájdu horlivci, ktorí to považujú za „hrdinský“ celospoločenský čin.  Dôkazom nech je snímka z pohnutého roku 1948, kde na manifestácii pracujúcich vedľa K.Gottwalda stál vtedajší minister zahraničných vecí Vladimír Clementis,  ktorý mal  „palce“ na jeho poprave. V zapätí fotografia bola  retušovaná a tým bol vymazaný z fotografie. Takto komunisti dali o sebe dôkaz, ako si predstavujú demokraciu, takto predbehli dobu a vo svojej tupej horlivosti aj Angličanov.  

Ak si niekto náhodou pomyslel, že po páde vlády súčasná vládna kamarila prejde čo len milimetrovou reflexiou, musí byť hlboko sklamaný. Nie je možné nájsť ani náznak pokusu o sebareflexiu. Pritom táto vláda začala s najvyššou väčšinou 95 hlasov, teda najvyššou väčšinou, akou disponovala akákoľvek vláda po roku 1990. Dnes, viac ako tri roky po voľbách, je rada, ak sa jej podarí otvoriť schôdzu, čelí sérii obštrukcií zo strany bývalých koaličných partnerov a opozície ... Ani to však nevedie k poznaniu, že po takomto hlbokom zlyhaní sú predčasné voľby jediným prijateľným a akceptovateľným riešením.     Roman Michelko

Nadácia otvorenej spoločnosti je nadácia s výraznou črtou, ktorá udáva smer myšlienkam liberálnej demokracie na Slovensku. Nadácia vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí, ochrany menšín a slabých a osobnú slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Zakladateľom je americký miliardár maďarského pôvodu G.Sőrős, činný zvlášť v Poľsku, v Maďarsku a Slovensku.

 

Pripomeňme si „dočasný“ pobyt spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy u nás, ako negatívnu psychózu vo verejnosti vyvolala „horlivosť“ vtedajšej kolaborantskej „verchušky“. Dnes podobne prichádzajú po častiach len z opačného smeru. 

(O novom smutnom „rekorde“ - svetové vojenské výdavky 2022)

Štokholmský medzinárodný inštitút výskumu mieru (SIPRI) zverejnil „Trendy vo svetových vojenských výdavkoch 2022“ , ktorý predstavuje signálnu správu o vývoji vojenských výdavkov vo svete v predchádzajúcom roku.