Aktuality

     Aj trpaslík na ramene internetu dovidí ďaleko

V  krátkom čase „zaplakala“ koalícia, ktorá ma v parlamente ústavnú väčšinu. Najprv to bolo rozhodnutie ÚS SR, ktorý zakázal „špehovanie“ občanov cez mobilných operátorov pod zásterkou boja proti COVID 19 a v zapätí poslanci neschválili správu M.Patakyovej.

Vždy, keď človek začne mať dojem, že vie, ako veci majú byť, príroda ho zaskočí.

Počnúc „morovými ranami“, ktoré sa zachovali v biblii až po dnešnú pandémiu COVID-19 sa nič nezmenilo. Epidémie boli, sú a aj budú. Príroda je zdatným hráčom. V každodennom dejinnom zápase najnovšia technika sa snaží uchovať život vo svete v rovnováhe, ale nie vždy sa to darí. U nás pandémia sa paralyzuje strachom a smrťou, vtedy sme ochotní si uvedomiť svoju slabosť ale aj neschopnosť. Ak pandémia pominie, zabudneme a budeme znova žiť  svojim „bujarým“ žitím s peniazmi pre peniaze. Vždy by sme mali mať na pamäti, elementárne právo človeka na ochranu vlastného života a nedopustiť obmedzenie ľudských práv.  

Tí, ktorí dostali mandát vládnuť,

nech žijú v presvedčení,

že štyri roky vládnutia nie je to isté, ako večnosť

Programové vyhlásenie vlády (PVV) je dokument koalície, ktorá sa uchádza o dôveru v NR SR. Je to východiskový programový materiál pre činnosť vlády na roky 2020-2024. Dokument má 121 stránok a je k dispozícii na stiahnutie z internetu.  

 „Bože daj mi silu, vydržať veci, ktoré vydržať musím.

Daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem.

A daj mi rozum, aby som vedela tieto dve veci od seba odlíšiť.“

Všetko zlé je na niečo dobré. Zrušili sme koncerty, zavreli štadióny, kiná, divadlá, kostoly, školy, výsledkom bude, že môžeme očakávať za 9 mesiacov populačný boom, tzv. Pellegriniho deti.