Aktuality

Pred sto rokmi 4.6.1920 podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci  podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

 

Trianon v sebe nesie dve posolstva. Maďarom dal do vienka národný štát, pre nás dosiahnutie sna generácii Slovákov. Ľ.Štúr v roku 1848 zdôraznil, že pokiaľ sa náš národ neoddelí od Maďarov, nemá budúcnosť. Neustále upozorňovanie na „nelichotivý stav“ maďarskej menšiny na území okolitých štátov je v rozpore s tým ako sa má slovenská menšina v Maďarsku. Slovenská menšina v Maďarsku prakticky sa vytratila. V čase podpísania mierovej zmluvy v Maďarsku žilo 300 tisíc Slovákov.  

(zamyslenie sa nad Trianonom 1920)

Pred sto rokmi 4.6.1920, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike Š.Osuský podpísal pri Paríži vo Versailles 623 stránkovú Trianonskú mierovú zmluvu. Víťazné mocnosti a ich spojenci podpísali s novým štátom Maďarskom mierovú zmluvu. Bol to významný deň pre národy bývalého Uhorska. Maďarsko podpísalo zmluvu ako nový štát, ktoré nebolo ani právne ani teritoriálne identické so zaniknutým historickým Uhorským kráľovstvom.

Industrae tuae je najstarším dokladom potvrdzujúcim cirkevnú - správnu organizáciu na území Slovenska. Vydal ju pápež Ján VIII v júni 880. Pápež bulu adresoval kniežaťu Svätoplukovi a v bule potvrdil pravovernosť arcibiskupa Metoda, ktorého zároveň ustanovil za arcibiskupa na Veľkej Morave.

(pandémia, máj 2020)      

Pandémia COVID19 v porovnaní z históriou sa v mnohom líši od podobných kríz, ktorými EÚ bojovala. Vírusu sa podarilo obnoviť význam a zmysel národných štátov a nastolilo potrebu zvratu v prospech potravinovej sebestačnosti. Vírus je realitou, nevieme kedy pandémia skočí, môžeme iba špekulovať o dlhodobých dôsledkoch politických, ekonomických či spoločenských. EÚ nečakane a nepripravená dostáva sa do neistoty.

     Aj trpaslík na ramene internetu dovidí ďaleko

V  krátkom čase „zaplakala“ koalícia, ktorá ma v parlamente ústavnú väčšinu. Najprv to bolo rozhodnutie ÚS SR, ktorý zakázal „špehovanie“ občanov cez mobilných operátorov pod zásterkou boja proti COVID 19 a v zapätí poslanci neschválili správu M.Patakyovej.

Vždy, keď človek začne mať dojem, že vie, ako veci majú byť, príroda ho zaskočí.