Aktuality

Mesiac knihy upriamuje pozornosť na poznanie, že Skutočné dejiny žijú výlučne v nás. Len a len v našej prítomnosti nachádzajú dejiny silu preniesť sa do budúcnosti. Človek, ktorý žije v mojej blízkosti, žije zo mňa práve tak, ako ja žijem pre neho. Som povinný hľadať svoje šťastie medzi svojim životom  a životom iných. Naše dejiny sú komunikatívnym životom ľudí, preto ľudia vymysleli slová, premenili ich na písmena, ktoré nachádzajú v knihách. Preto sa knihy stala úschovňou jazyka. Právo preto úlohou MK SR by malo pomáhať vydávať knihy slovenských spisovateľov.

Kto sadí hyacinty, aby na ne ne padali bomby?

Kto stavia mosty pod krídlami lietadiel?

Kto ladí violu, aby ju prehlušili výbuch?

Kto ráta kŕdle žeriavov, aby ich aby ich rozohnal vrtuľník?

Kto štiepi jablone, aby z nich padali črepy?

Kto zapletá vlasy, aby viali v zajatí?

Kto maľuje dom, aby ho opustil?

Kto tlačí knihu, aby horela?

Kto tesá sochu, aby sa z chrámu stali trosky?

Kto žije, aby umieral?

Kto sa modlí, aby nenávidel?

Kto vstúpil do tvojicj záhrad, Ukrajina?

Pozri, aké má jasné ruky, kto sadí hyacint.

(Katarína Džunková)

Katolícki biskupi Ukrajiny obrátili sa na svätého otca Františka s výzvou, aby verejne zasvätili Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ako nádej v časoch beznádeje. Vo výzve sa píše: „Svätý Otče! V týchto hodinách nemiernej bolesti a strašného trápenia nášho ľudu, my, biskupi Konferencie biskupov Ukrajiny, sme hovorcami neprestajných a úprimných prosieb podporovaných našimi kňazmi a zasvätenými osobami, ktoré dostávame od mnohých kresťanov, aby ste, Vaša Svätosť, zasvätili našu vlasť i Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! Pokorne Vás prosíme, aby ste verejne uskutočnili akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie podľa prosby Matky Božej Fatimskej. Nech Matka Božia, kráľovná mieru, príjme našu modlitbu: Regina pacis, ora pro nobis.

 

Európa potrebuje nového Churchilla

Pár dni trvá konflikt na Ukrajine. Útoky ruskej armády na veľké ukrajinské mesta mimo zóny Minských dohôd sú neospravedlniteľné. Tragédiou zostane, že Ukrajina spolu s civilným obyvateľstvom bude najväčšou obeťou sporu.

Vážené poslankyne a poslanci NR SR,

v týchto pohnutých chvíľach vás čaká jedno z najdôležitejších rozhodnutí nielen v tomto volebnom období, ale aj v celej vašej politickej kariére. Na to, ako budete hlasovať o DCA, vojenskej zmluve s USA, sa bude pamätať veľmi dlho, podobne ako sa dodnes pamätá na to, ako kto hlasoval v prípade návrhu na schválenie Ústavy SR. Nedajte sa oklamať, že pôjde len o technickú zmluvu. Tá dohoda bude mať ďalekosiahle dôsledky pre slobodu, suverenitu a bezpečnosť Slovenskej republiky..

3. 2. 2022 je novým dňom zrady v slovenskej histórii. Naď a Korčok budú raz plakať. Náš národ veľakrát trpel a bojoval o svoju samostatnosť, napísal v blogu A.Danko.