Aktuality

(o voľbách č.2)

Výsledky volieb 2020 sú známe. Zmena pre opozíciu je významná, ale v povedomí stále pretrváva hlas svedomia s nepodareným pokusom o prevzatie moci ulicou (bez volieb). Preto prišiel zákonitý trest, Pyrrhovho víťazstvo.

Voľby 2020 vygenerovali zmenu, zvíťazili konzervatívne a pronárodné sily, fiasko zaznamenala liberálna idea, ktorá bola podporená Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Treba pripomenúť, že horlivosť, pomsta a pýcha nie sú dobrými radcami politikov. Politika je služba verejnosti a nie pánske huncútstvo.

Ministerka kultúry SR Ľ.Lašáková udelila Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia. Ocenila jedenástich laureátov v siedmich kategóriách. Ocenenie sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom od roku 1999 za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, za dlhodobý alebo životný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Skupina okolo poslanca Marcela Šula podala podnet na prokuratúru. Tvrdí, že schválené VZN o zvýšených daniach je nezákonné. Poslanec totiž namieta, že mesto nedodržalo 15 - dňovú lehotu na zverejnenie dokumentu na úradnej tabuli.

Multikultúrne sú iba impériá. Po Druhej svetovej vojne v západnej Európe fungovali životaschopné demokracie a podobný pulz politického života sa objavil po páde Sovietskeho impéria v stredoeurópskom priestore. Toto sú tie najvzácnejšie plody nášho úsilia. Ale ak nevenujeme patričnú starostlivosť súčasným imigrantským a demografickým problémom, ľahko môžeme o ne prísť.

Znovu sa ukázalo aké silné priateľstvo je medzi slniečkármi a médiami. Verejnosti je podsúvaný súkromný rozhovor z roku 2016 medzi A.Dankom a obvinenou A.Zsuzsovou medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP (registrovaná v Čechách) a investigatívnym centrom J,Kuciaka.