Úvahy

(úvaha o koncerte )

Vo štvrtok, 6.3.2008 sa uskutočnil v Dome kultúry v Čadci koncert s tematikou veľkonočnej hudby. Koncert po Novoročnom Trojkráľovom koncerte je ďalšou prezentáciou úrovne kultúry v meste, a zároveň aj kvality práce pracovníkov Domu kultúry. Súčasne je dôstojným príspevkom mesta k blížiacemu sa  kresťanskému sviatku - Veľkej noci.


V podaní Kysuckého komorného orchestra, pod vedením šéfdirigenta Štátnej opery v Košiciach Karola Kevického zazneli skladby venované veľkonočnej tematike za doprovodu speváckeho zboru pri kostole sv.Jozefa robotníka v Čadci so zbor majsterkou Antóniou Gráfovou, ktorá súčasne aj s manželom - spevákom Jozefom sa prezentovali v sólových výstupoch. Zazneli skladby J.B.Bacha, W.A.Mozarta, J.B.Bellu. Vrcholom večera bola prezentácia skladby Stabat Mater od G.B.Pergolesiho.  


Primátor mesta vo svojom príhovore vyslovil prianie, aby tento koncert sa stal tradíciou a bol súčasťou kultúrneho života mesta. Súhlasím až na jednu zásadnú nepresnosť v jeho slávnostnom príhovore. V minulosti sa konali tiež koncerty s veľkonočnou tematikou. Pamätníci si spomínajú na koncerty, ktoré svojim umeleckým počinom prekročili kultúrny význam mesta. Večer pašií v podaní správcu farnosti Mgr.Konečného s doprovodom KKO bol toho dôkazom. Ďalším kultúrnym počinom bolo uvedenie  Slovenských pašií od hudobného skladateľa I.Zeljenku hneď po premiere v Bratislave.


Nechce sa mi veriť, že by primátor bez konzultácie povedal niečo, čo nie je pravda, čím dostal minimálne návštevníkov koncertu a divákov KTV do omylu.  Primátor nemôže vedieť všetko. Ale kto má vedieť pravdu? Ten kto mu pripravuje príhovor. Ten buď nevedel, alebo nechcel vedieť, alebo jeho zámerom bolo zamlčať zásluhy bývalého riaditeľa Domu kultúry? Škoda tohto trapasu, čím koncert dostal nečakanú myšlienkovú trhlinu, lebo celkový dojem z koncertu bol velkolepý.


Staroveká grécka idea hovorí, že história je učiteľkou života. Poznať pravdu, pravdu o histórii nemusí byť vždy príjemná. Zároveň pravda má v sebe jedinečnú silu ozdravenia.  

Boli raz robotníčky. V hlave nemali nič iné, len prácu, socializmus a odbory. A bol i zlý majiteľ továrne. V jeden deň sa robotníčky vzbúrili a zhromaždili sa vo fabrike. Niekto (hovorí sa, že to bol sám majiteľ továrne) založil požiar a 129 žien v ňom zahynulo. Bolo to 8. marca 1908 v New Yorku. O dva roky neskôr legendárna nemecká feministka Klára Zetkinová mala socialistickému kongresu v Kodani navrhnúť, aby sa 8. marec zasvätil pamiatke týchto žien ako Medzinárodný deň žien.
 
Dojímavý príbeh, publikovaný toľkokrát v novinách a časopisoch, toľkokrát použitý propagandou v knihách či stvárnený v mnohých divadlách. Áno, dojímavý príbeh. Len s jednou chybičkou. Nie je totiž pravdivý.
 
Nijaký štrajk, nijaký požiar 8. marca 1908 v New Yorku nebol. V roku 1911 (keď bol Medzinárodný deň žien už vyhlásený) vypukol z neopatrnosti požiar jednej fabriky, pri ktorom boli mŕtvi, ale boli to muži i ženy. Odbory s tým nemali nič spoločné. A ani marec.
 
Pre niekoho je určite nepríjemné objaviť pravdu, že 8. marec je založený na klamstve. Ide o klamstvo vypracované komunistickou propagandou pravdepodobne v období studenej vojny. A poznal sa aj presný počet mŕtvych - 129...

A čo kultúra, ktorá si hrdo hovorí "kritická"...? Tým sa však nechceme dotknúť dobrých a obetavých žien, pre ktoré bol tento sviatok jediným uznaním a prejavom lásky. Práve ony by si zaslúžili, aby mal solídnejší základ."  (Vittorio Messori)

(Zverejnené Katolícke noviny č.10, 11.3.2007, str.3)
(zamyslenie sa o demokracii v nás)

Demokracia sama nezaručuje nič. Ponúka príležitosť uspieť, ale nesie aj riziko neúspechu. Prísľubom demokracie je život, sloboda a hľadanie šťastia.

Demokracia je teda prísľubom i výzvou. Je prísľubom, že slobodní ľudia pracujúci spoločne môžu vládnuť spôsobom slúžiacim ich cieľom
 
o    osobnej slobode
o    ekonomickej príležitosti
o    sociálnej spravodlivosti

Je výzvou, lebo úspech demokratického podnikania závisí od úsilia občanov a nikoho iného.

Vláda ľudu riadená ľudom znamená, že občania demokratickej spoločnosti sa spoločne delia o jej výdobytky ako aj nesú bremeno. Generácia, ktorá vzala na seba úlohy samosprávy, sa usiluje zachovať ťažko vydobyté dedičstvo osobnej slobody, ľudských práv a zákonitosti pre nasledujúce generácie. V každej spoločnosti každá generácia musí vykonávať demokraciu v praxi odznova, prevziať jej zásady z minulosti a aplikovať ich v praxi nového veku a zmenenej spoločnosti.

                                                                                             Thomas Jefferson
 (americký prezident, 1743-1826)

( úvaha o morálke a pozemkoch v Čadci .....)

Politici nám hovoria hlavne pred voľbami o posilňovaní demokracie vo všetkých sférach spoločnosti, o naprávaní krívd z minulosti, ale pozemky sa predávajú až sa "lesy červenajú".  

Vlastnícke právo k pozemkov má po roku 1989 zase svoju oporu v ústave. Zaručuje všetkým vlastníkom rovnaké vlastnícke práva v obsahu, ochrane a zaručuje sa dedenie.

Spor a krivda sa stala s pozemkami pri vodnom zdroji v priestore oproti nemocnici za železnicou, vo vlastníctve SEVAK a.s. Žilina. Pôvodní majitelia a ich zákonní dediči dôvodia, že oni majú morálne právo byť znovu vlastníkmi týchto pozemkov, ak sa stratil dôvod, prečo boli im vyvlastnené. Práve oni, pôvodní vlastníci boli vystavení vtedajšej moci a bola im spôsobené (prvá) krivda, kedy im v roku 1962 boli vyvlastnené pozemky Druhá krivda sa udiala po 18 rokoch po revolúcii v rokoch 2006-2007 kedy ich  pozemky boli predané tretej osobe !!!!! Pre reštituentov t.j. pôvodných vlastníkov a ich zákonných dedičov obzvlášť bolestivé zistenie !!!!!

(úvaha o plate primátora)   

... " Ale veď je nahý!" vykríklo ktorési dieťa. " Bože na nebi, čujte ten nevinný hlas! " povedal otec. A ľudia si šepkali, čo povedalo dieťa. " Veď je nahý, malé dieťa to povedalo, nahý je ! " " Nahý je! " volal na koniec všetok ľud .....
      (H.Ch.Andersen: Cisárove nové šaty)


Primátor najväčšieho mesta (na Kysuciach) ma snáď najväčší plat medzi primátormi a starostami (na Slovensku). Takto znovu a "prirodzene" naše mesto sa dostalo na všeobecnú známosť (už po koľký krát) a stále dokazuje, že ma potenciál byť v celoslovenskom TOP "záujme". No čo, kto vie ten koná, ten kto nevie ten .....

Bezbrehá sloboda, ako výraz našej demokracie sa stáva deštrukciou nášho správania sa ..... a potom slova z Andersenovej rozprávky dostávajú jasnejšie nebezpečné obrysy v obsahu slova ....a rozdiel medzi predchádzajúcim a terajším primátorom asi už nie je taký presvedčivý  ako 2.januára 2007. Nie je to dobre minimálne pre tých, ktorí mu verili.

Čo sa asi odohrávalo v mysli 14 poslancov, ktorí bez diskusie , ak odhliadnem moje vystúpenie, aby sa uznesenie o plate neschválilo, keď ešte pred 8 dňami na zasadaní zastupiteľstva 6.12.2007 boli za iba 7 poslanci ?

Zarazilo ma, že v diskusii na moje vystúpenie poslankyňa RNDr. A.Belousovová neadekvátne svojmu postaveniu argumentovala. Urazila slušnosť. Mne bolo ťažko ešte niečo povedať na jej obsahovú prázdnotu a zmetočnú improvizáciu. Asi zabudla, že improvizácia nie je to, čo je na konci jazyka !!!!

Tak Čadca nám na začiatku jesene opeknela (a aj zvolebnila?). "Jarný" závan v podobe optimistických bilbordov oznamujúci nám radostne správu. Priemyselný park dýcha, krásne a kráča v ústrety novým radostným dňom (ako rád by som tomu uveril). Keby som vedel zámyseľ, komu to slúži (myslím tým nadpočetné množstvo bilbordov o priemyselnom parku v Čadci), potom by som vedel všetko !!!! Podsúva sa nám, že priemyselný park nie je na tom tak zle, ako sa to aspoň  mne zdá, poslancovi mestského zastupiteľstva (kto súhlasí nech sa pridá).